REKLAMA

UNIMOT S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży 90 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.

2023-03-07 13:58
publikacja
2023-03-07 13:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-07
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży 90 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2022 z 14 listopada 2022 r., raportu bieżącego nr 49/2022 z 9 grudnia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 1/2023 z 9 stycznia 2023 r. Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 7 marca 2023 r. przez Emitenta umowy, na mocy której Emitent nabył 90 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o. („Umowa”, „Olavion”) od dwóch osób fizycznych, w tym wspólnika większościowego („Sprzedający”).

W związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających, Sprzedający przenieśli na Emitenta 90 proc. udziałów w Olavion za ustaloną podstawową cenę sprzedaży, która została skorygowana o dług netto oraz różnice w kapitale obrotowym na dzień sprzedaży.

Emitent przypomina, że nabycie pozostałych 10 proc. udziałów nastąpi od kadry menadżerskiej Olavion na warunkach określonych we wcześniejszych raportach bieżących, nie później niż do 7 lipca 2025 r.

Łączne finansowe zaangażowanie Emitenta w obecnie nabywany pakiet udziałów w Olavion z uwzględnieniem m.in. korekty o szacunkową wartość długu netto i różnice w kapitale obrotowym wyniosło 24,2 mln zł.

Powyższa wartość może ulec zmianie, w związku z zobowiązaniem do wypłaty Sprzedającym dodatkowej ceny w ramach mechanizmu „earn out” zgodnie z zasadami opisanymi w raporcie bieżącym nr 47/2022 z 14 listopada 2022 r.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na potencjalny wpływ transakcji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-07 Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki