REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: Rejestracja zmiany Statutu ULTIMATE GAMES S.A.

2023-09-18 18:21
publikacja
2023-09-18 18:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal_1_ULG_Zmiany_Statutu_Uchwala_23_ZWZ_13062023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_2_ULG_STATUT_SPOLKI_TJ_18092023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-18
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu ULTIMATE GAMES S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.09.2023 roku dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie przyjętym uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu treść zmienionych postanowień Statutu oraz tekst jednolity uwzględniający zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.)
Załączniki
Plik Opis
Zał_1_ULG_Zmiany_Statutu_Uchwała_23_ZWZ_13062023.pdfZał_1_ULG_Zmiany_Statutu_Uchwała_23_ZWZ_13062023.pdf Wykaz zmian Statutu Spółki
Zał_2_ULG_STATUT SPÓŁKI_TJ_18092023.pdfZał_2_ULG_STATUT SPÓŁKI_TJ_18092023.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-18 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki