REKLAMA

True Games Syndicate S.A.: Informacja o zmianie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii H

2022-09-26 17:10
publikacja
2022-09-26 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-26
Skrócona nazwa emitenta
True Games Syndicate S.A.
Temat
Informacja o zmianie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii H
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. Zarząd True Games Syndicate S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 września 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii H poprzez dokonanie zmiany brzmienia § 2 punkt 3 i punkt 4 uchwały Zarządu Emitenta z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii H emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie "podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 11.08.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii H, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki".
Zarząd wydłużył termin przyjmowania zapisów na akcje serii H Spółki nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki w ten sposób, że termin ten obejmuje okres od 20 września 2022 r. do 10 października 2022 r.
Przydział akcji serii H Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki również został wydłużony i nastąpi w dniu 11 października 2022 r.
Zapisy na akcje serii H mogą być składane zgodnie z zasadami, które zostały przedstawione w Memorandum Informacyjnym, z dnia 18 sierpnia 2022 r.
Pozostałe zapisy uchwały Zarządu Spółki z dnia 5 sierpnia 2022 r. pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-26 Szymon Westfal Prezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki