REKLAMA

TRITON: wyniki finansowe

2020-11-27 17:06
publikacja
2020-11-27 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_GK_TD_SA_za_III_kwartal_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 24 912 14 404 5 608 3 343
II. Wynik brutto ze sprzedaży 3 847 3 788 866 879
III. Wynik brutto (705) (900) (159) (209)
IV. Wynik netto (772) (1 078) (174) (250)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 336 (5 559) 976 (1 290)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (264) 758 (59) 176
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 111 (646) 250 (150)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 5 183 (5 447) 1 167 (1 264)
IX. Na dzień 30.09.2020 Na dzień 31.12.2019 Na dzień 30.09.2020 Na dzień 31.12.2019
X. Aktywa, razem 100 834 97 880 23 444 22 985
XI. Zobowiązania razem 14 513 10 787 3 374 2 533
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 640 7 552 2 474 1 773
XIII. Kapitał własny 86 321 87 093 20 070 20 452
XIV. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 919 5 978
XV. Liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVI. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,56 13,68 3,15 3,21
XVII. Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVIII. Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,56 13,68 3,15 3,21
XIX. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA 3 kwartał(y) narastająco/ 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco/ 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco/ 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco/ 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
XX. Przychody ze sprzedaży 2 749 4 522 619 1 050
XXI. Wynik brutto ze sprzedaży 149 1 050 34 244
XXII. Wynik brutto (1 839) (193) (414) (45)
XXIII. Wynik netto (1 836) (284) (413) (66)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 914 (467) 206 (108)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 77 (485) 17 (113)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 166 (4 399) 37 (1 021)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 1 157 (5 351) 260 (1 242)
XXVIII. Na dzień 30.09.2020 Na dzień 31.12.2019 Na dzień 30.09.2020 Na dzień 31.12.2019
XXIX. Aktywa, razem 86 150 86 655 20 030 19 813
XXX. Zobowiązania razem 3 357 2 025 781 463
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 2 836 1 078 659 246
XXXII. Kapitał własny 82 793 84 630 19 250 19 350
XXXIII. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 919 5 821
XXXIV. Liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XXXV. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,01 13,30 3,02 3,04
XXXVI. Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XXXVII. Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,01 13,30 3,02 3,04
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2020.pdfRaport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2020.pdf raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2020-11-27 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki