REKLAMA

TRITON: wyniki finansowe

2020-05-29 08:19
publikacja
2020-05-29 08:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_GK_TD_SA_za_I_kwartal_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 3 941 5 997 896 1 395
II. Wynik brutto ze sprzedaży 955 1 449 217 337
III. Wynik brutto (666) (144) (151) (34)
IV. Wynik netto (675) (214) (154) (50)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 470) (847) (334) (197)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (32) 295 (7) 69
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 976 (425) 449 (99)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 474 (977) 108 (227)
IX. Na dzień 31.03.2020 Na dzień 31.12.2019 Na dzień 31.03.2020 Na dzień 31.12.2019
X. Aktywa, razem 102 322 97 880 22 477 22 985
XI. Zobowiązania razem 15 903 10 787 3 493 2 533
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 588 7 552 2 326 1 773
XIII. Kapitał własny 86 419 87 093 18 984 20 452
XIV. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 592 5 978
XV. Liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVI. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,58 13,68 2,98 3,21
XVII. Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVIII. Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,58 13,68 2,98 3,21
XIX. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA 1 kwartał(y) narastająco/ 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco/ 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco/ 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco/ 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
XX. Przychody ze sprzedaży 124 1 057 28 246
XXI. Wynik brutto ze sprzedaży 124 18 28 4
XXII. Wynik brutto (557) 299 (127) 70
XXIII. Wynik netto (556) 308 (126) 72
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 080) (1 365) (246) (318)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 186 1 402 270 326
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (141) (18) (32) (4)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem (35) 19 (8) 4
XXVIII. Na dzień 31.03.2020 Na dzień 31.12.2019 Na dzień 31.03.2020 Na dzień 31.12.2019
XXIX. Aktywa, razem 85 408 86 655 18 762 20 349
XXX. Zobowiązania razem 1 335 2 025 293 476
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 410 1 078 90 253
XXXII. Kapitał własny 84 073 84 630 18 468 19 873
XXXIII. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 592 5 978
XXXIV. Liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XXXV. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,21 13,30 2,90 3,12
XXXVI. Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XXXVII. Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,21 13,30 2,90 3,12
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2020.pdfRaport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2020.pdf Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2020-05-29 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki