REKLAMA

TRITON: Ustanowienie Zarządu IX kadencji

2021-04-15 18:25
publikacja
2021-04-15 18:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
TRITON
Temat
Ustanowienie Zarządu IX kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Spółki , na podstawie art. 368 § 4, 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13.2 Statutu Spółki w dniu 14 kwietnia 2021 r. powołała Zarząd Triton Development S.A. IX wspólnej kadencji w składzie:

Magdalena Szmagalska – Prezes Zarządu;
Jacek Łuczak – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy.

W związku z powyższym Emitent przekazuje podstawowe informacje o powołanych Członkach Zarządu określone na podstawie § 10 ww. rozporządzenia.

Magdalena Szmagalska

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze oraz ekonomiczne, jest radcą prawnym oraz posiada dyplom Executive MBA. Od 2000 r pracuje dla grupy kapitałowej Emitenta:

2000 r. – 2007 r. – prokurent w Triton Development S.A.,
od 2000 r. – Prezes Zarządu Triton Investment Sp. z o.o., Triton Real Management Sp. z o.o.,
od 2008 r. – Prezes Zarządu Triton Winnica Sp. z o.o., Triton Kampinos Sp. z o.o., Triton Property Sp. z o.o. oraz prokurent w Triton Development S.A.
od 2009 r. – prokurent Triton Development Sp. z o.o.
od 2009 r. – Prezes Zarządu Triton Development S.A.
od 2010 r. – Prezes Zarządu Triton Administracja i Zarządzanie Sp. z o.o.
od 2016 r. – Prezes Zarządu Triton Country Sp. z o.o.

Magdalena Szmagalska prowadzi działalność gospodarczą niekonkurencyjną do Emitenta, jest członkiem organów spółek prawa handlowego oraz partnerem w spółce partnerskiej "Wodzicka Opalski Radcowie Prawni", żadna ze spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Magdalena Szmagalska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej
w grupie kapitałowej Emitenta, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie jest wpisana w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Jacek Łuczak

Posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek: Zarządzanie i Marketing).
Jacek Łuczak ukończył Studia Podyplomowe Zarządzania Logistycznego w Szkole Głównej Handlowej, posiada ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, finansów, controllingu, księgowości – m.in. odpowiedzialność i kompetencje kadry zarządzającej, Studium Dyrektorów Finansowych, kurs dla kandydatów na głównych księgowych.

Przebieg pracy zawodowej:
od 2004 r. – Triton Development S.A. – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy,
2008r. – 2018r. – Triton Property Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,
2001 r. – 2003 r. – 7bulls.com. S.A. – kontroler finansowy,
1999 r. – 2001 r. – AS Motors S.A./7bulls.com S.A. – kierownik Biura Organizacyjnego Spółki,
1996 r. – 1998 r. – AS Motors Sp. z o. o./AS Motors S.A. – specjalista ds. finansowych.

Jacek Łuczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2021-04-15 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki