TORPOL S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy

2019-06-11 12:34
publikacja
2019-06-11 12:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 8.166.758,25 zł na:

1. zwiększenie kapitału rezerwowego – kwota 2.424.258,25 zł,
2. wypłatę dywidendy – kwota 5.742.500,00 zł, tj. 0,25 zł na jedną akcję.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 31 lipca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 31 października 2019 roku. Dywidendą zostanie objętych 22.970.000 akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2019-06-11 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki