REKLAMA

Sąsiad prowadzi uciążliwą działalność. Co mogę zrobić?

2016-07-14 12:50
publikacja
2016-07-14 12:50
Sąsiad prowadzi uciążliwą działalność. Co mogę zrobić?
Sąsiad prowadzi uciążliwą działalność. Co mogę zrobić?
fot. Fot. archiwum Filmu / / FORUM

Hodowla zwierząt, gospodarstwo agroturystyczne czy głośny warsztat to nie najlepsze sąsiedztwo. Nieprzyjemny zapach, hałas i wiecznie zatłoczony dojazd do posesji może przyprawić o znacznie więcej niż tylko ból głowy. Czy mamy prawo zgłosić weto w takiej sytuacji i zabronić sąsiadowi uciążliwej działalności?

W związku z powtarzającymi się pytaniami o sąsiedzkie konflikty, postanowiliśmy odświeżyć cykl „Sąsiad z piekła rodem”, w którym wyjaśnialiśmy podstawowe kwestie prawne dotyczące użytkowania własnych działek i mieszkań. Tym razem odpowiadamy na te wiadomości, w których czytelnicy poszukiwali informacji o prawach przysługujących im w przypadku uciążliwej działalności sąsiada, którą założył na własnej posesji i zakłóca nią ich spokój.

Zgoda sąsiadów na prowadzenie działalności gospodarczej

Co do zasady, osoba, która zamierza wykonywać działalność gospodarczą na terenie swojej nieruchomości, nie ma obowiązku uzyskiwania na to zgody sąsiadów, jest to raczej przejaw uprzejmości. Właściciel ma bowiem prawo do zagospodarowania terenu, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. Ponadto, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, właściciel nieruchomości korzystając z niej (w tym także wykonując działalność gospodarczą na swojej posesji), powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, co chroni interesy sąsiadów.

Sąsiad a działalność gospodarcza

Zasady wykonywania niektórych rodzajów działalności, w tym uciążliwej, zostały uregulowane w przepisach szczególnych lub aktach prawa miejscowego. Przykładem takich przepisów są regulacje związane z utrzymaniem zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej oraz zwierząt domowych (np. hodowle). Każda gmina ma obowiązek uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na jej terenie. W regulaminie tym (będącym aktem prawa miejscowego) Rada Gminy określa szczegółowe zasady utrzymania zwierząt na terenie swojej gminy, które obowiązują również przedsiębiorców prowadzących tego typu działalność gospodarczą. Zawarcie w regulaminie albo uchwale Rady Gminy obowiązku uzyskania zgody sąsiadów na prowadzenie np. hodowli gołębi jest możliwe (taki obowiązek na właścicieli nieruchomości nałożyła w regulaminie czystości i porządku np. Rada Miejska w Kwidzynie - Uchwała Nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 20 grudnia 2012 roku).

Co więcej, jeżeli do rozpoczęcia działalności gospodarczej na nieruchomości konieczna jest zmiana przeznaczenia zagospodarowania terenu lub zmiana sposobu użytkowania znajdującego się na niej budynku, właściciel nieruchomości powinien wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany. Przy rozpatrywaniu wniosku organ bada czy owa zmiana nie spowoduje albo nie zwiększy ograniczenia lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Gdy zaistnieje takie ryzyko, organ może odmówić dokonania zmiany.

Uciążliwa działalność gospodarcza – co na to prawo

Jeżeli nasz sąsiad rozpocznie na swojej nieruchomości prowadzenie działalności uciążliwej dla otoczenia, np. warsztatu samochodowego, tartaku, hodowli zwierząt, nie jesteśmy bezradni. W takich przypadkach warto sięgnąć do tzw. prawa sąsiedzkiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel nieruchomości przy korzystaniu z niej powinien powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W przypadku, gdy prowadzona na danej nieruchomości działalność wykracza poza przyjęte normy, właściciele sąsiednich działek mogą wystąpić do sądu z żądaniem zaniechania naruszeń i przywrócenia stanu zgodnego z prawem (np. ograniczenia poziomu hałasu). Pamiętajmy jednak, że ocena, czy działalność sąsiada wykracza ponad przeciętną miarę, jest dokonywana na podstawie obiektywnych warunków panujących na danym terenie, a nie na podstawie subiektywnych odczuć poszczególnych osób, i nie zawsze odpowiada ich oczekiwaniom.

Jeżeli uciążliwa działalność sąsiada powoduje szkody (np. dym i spaliny brudzą elewację domu), można żądać odszkodowania. Jeśli mamy podejrzenia, że działalność sąsiada narusza obowiązujące przepisy, np. sanitarne, weterynaryjne lub zanieczyszcza środowisko, możemy je zgłosić służbom i inspekcjom powołanym do ich kontrolowania.

Cisza nocna a hałas u sąsiada

W przypadku przekroczenia przez sąsiada granic przeciętnego oddziaływania wynikających z przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych można wobec niego wystąpić z pozwem o zaprzestanie naruszeń (lub/i usunięcie skutków naruszeń) niezależnie od pory, w której dokonuje on naruszeń.

Podobnie będzie w sytuacji, gdy sąsiad swoimi działaniami (krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem) w trakcie dnia zakłóca spokój lub porządek publiczny. Wówczas istnieje możliwość wystąpienia do policji lub straży miejskiej o ukaranie sąsiada na podstawie kodeksu wykroczeń – na takich samych zasadach, jak w nocy, choć oczywiście hałasy w porze nocnej są odbierane jako bardziej uciążliwe.

Przeprowadzka do okolicy z uciążliwym sąsiadem

Prawa wszystkich osób borykających się z uciążliwym sąsiedztwem są takie same, jednak przy rozpatrywaniu ewentualnych roszczeń przez sąd świadome zamieszkanie w miejscu narażonym na niekorzystne oddziaływanie z innych nieruchomości najprawdopodobniej nie pozostanie bez znaczenia. Osoba decydująca się na zamieszkanie np. poza miastem powinna liczyć się z tym, że oznacza to nie tylko zieleń i duży ogród, ale także obecność zwierząt gospodarskich i maszyn rolniczych.

Porady prawnej udzieliły: Karolina Barwińska, aplikant radcowski oraz Paulina Dominik, aplikant adwokacki z kancelarii Robaszewska&Płoszka Radcowie Prawni.

Źródło:
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (44)

dodaj komentarz
cekron
Ten powiedzmy wyrok to rodzaj gadania. Nie można zabronić w domu prywatnym tego, czego się chce, i to dobrze. Ale osiedle mieszkalne i działalność przemysłowa gospodarcza- przenieść działalność na peryferia, do magazynów. Nie można się powoływać na działalność zastaną i akceptowaną. Też problem nocy- zmierzyć z zakładem i bez zakładu,Ten powiedzmy wyrok to rodzaj gadania. Nie można zabronić w domu prywatnym tego, czego się chce, i to dobrze. Ale osiedle mieszkalne i działalność przemysłowa gospodarcza- przenieść działalność na peryferia, do magazynów. Nie można się powoływać na działalność zastaną i akceptowaną. Też problem nocy- zmierzyć z zakładem i bez zakładu, liczy się różnica, zaostrzyć normę nocną. Picie alkoholu, rozmowy na zewnątrz, na ulicy. Apropo alarmowania- alarmuję, że jest zastój w niedziele i nie tylko, brak ruchu, w tym rowerów. Niepokojące.
~Xyz
Do tego co mu przeszkadzają dzwony kościelne.Nie martw się niedługo będziesz miał ło swoich ukochanych muslemów bo sądząc po poglądach jesteś ich zwolennikiem.Postawią ci minaret i co 15 mi będzie muazin wył przez potężne megafony.Zatęsknisz wtedy lewaki komuchu,czy inny palikociarzu za biciem dzwonów.
~Michał_
Granatem go jak w filmie którego zdjęcie jest prezentowane
~Don
"Sąsiaduję" z Okęciem, LOT prowadzi uciążliwą działalność - obecnie samoloty latają (w dzień co 3 minuty) już całą dobę - nic sobie nie robią z ciszy nocnej - hałas nie do zniesienia.
~PIK
Tak, tak na pewno przeszkadza, pod warunkiem że sam nie lecisz jednym z samolotów.
~kolo
cóż po katolicku nadstawić drugi policzek i zajmować się swoimi sprawami.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~TKM-alleluja
U nas (wspólnota 50 mieszkań) jedno mieszkanie to "biznas" prostytucyjny.
2 panienki + opiekun, potrafią nocą przepuścić 20 klientów ... Jest spokój.
Monity nie pomagają.
Poradźcie co zrobić ?
~bmiara
No to jak jest spokój, to co ci to przeszkadza?
Zrozumiałbym, jakby były awantury, kradzieże albo burdy. Ale jak jest spokój?!
~az
uchwała na ontarz monitoringu z kamera ip i obraz w sieć z twarzami klientów , oraz stały napis z adresem wspólnota ul.......

Powiązane: strefa domowych finansów

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki