REKLAMA

SUNEX S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

2021-04-14 12:41
publikacja
2021-04-14 12:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14.04.2021 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2020.
Zarząd Spółki postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 0,04 zł na jedną akcję, tj. łącznie kwotę 811.661,40 zł, co stanowi kwotę dwukrotnie wyższą niż kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019.
Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-14 Romuald Kalyciok Prezes Zarządu
2021-04-14 Marek Kossmann Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki