REKLAMA

SPYROSOFT S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2020

2020-09-10 22:42
publikacja
2020-09-10 22:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-10
Skrócona nazwa emitenta
SPYROSOFT S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Spyrosoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął informację o wybraniu projektu Spółki pn. „Opracowanie wysokorozdzielczego systemu symulacji mobilności ludności, opartego na danych geolokalizowanych i dużych, rozproszonych zbiorach danych, do modelowania i predykcji rozwoju pandemii chorób zakaźnych, w szczególności SARS-CoV-2” do dofinansowania w kwocie 1 209 519,49 zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Prace B+R mają na celu opracowanie systemu symulacji agentowych opierającego się na modelu przepływu ludności, który prognozuje zmiany zagęszczenia skupisk ludzkich w czasie na zadanym obszarze miejskim. System zostanie integrowany z modelem propagacji chorób zakaźnychpomiędzy ludźmi oraz z modułem zadawania własnych scenariuszy behawioralnych populacji oraz symulacji dla wprowadzonych zasad inakazów (np.scenariuszeograniczeniamobilności, zamknięciaczęści placówekpublicznych, poziomustosowaniasięspołeczeństwadonałożonychograniczeń).
Rezultatem będzie interaktywna platforma wizualizacyjna, która pozwoli na prezentację przepływu ludności i charakterystyki rozprzestrzeniania się choroby przy zadanych parametrach. Opracowane rozwiązanie dedykowane będzie globalnie: jednostkom z sektora rządowego i samorządowego oraz podmiotom tworzącym systemy informacji przestrzennej/geograficznej.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 848 702,21 zł (100% koszty kwalifikowane), z czego przyznane dofinansowanie Spółce stanowi 1 209 519,49 zł. Źródło finansowania, poza dofinansowaniem, stanowić będą środki własne pochodzące z bieżącej działalności operacyjnej.
Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 31.07.2022 r.
Wybranie Spółki do dofinansowania nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o dofinansowanie. Emitent poinformuje o zawarciu bądź odstąpieniu od zawarcia umowy w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-10 Wojciech Bodnaruś Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki