REKLAMA
BADANIE

SOLAR COMPANY S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

2023-01-31 15:05
publikacja
2023-01-31 15:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-31
Skrócona nazwa emitenta
SOLAR COMPANY S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Solar Company S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

I. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny
Jednostkowy raport roczny SOLAR COMPANY S.A. i skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SOLAR COMPANY S.A. za rok 2022 zostaną przekazane w dniu 31 marca 2023 roku.

II. Skonsolidowany raport półroczny
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej SOLAR COMPANY S.A. za I półrocze 2023 r. zostanie przekazany w dniu 29 września 2023 roku.

III. Skonsolidowane raporty kwartalne:
1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej SOLAR COMPANY S.A. za I kwartał 2023 roku zostanie przekazany w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
2. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej SOLAR COMPANY S.A. za III kwartał 2023 roku zostanie przekazany w dniu 31 października 2023 roku.

Oświadczenia Zarządu SOLAR COMPANY S.A.:
Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) (Rozporządzenie) nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych - skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku oraz za IV kwartał 2023 roku zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-31 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki