REKLAMA

SOFTBLUE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na dofinansowanie projektu pod nazwą "Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów."

2023-09-27 17:19
publikacja
2023-09-27 17:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-27
Skrócona nazwa emitenta
SOFTBLUE S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy na dofinansowanie projektu pod nazwą "Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów."
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2019 z dnia 19.12.2019 r. informuje, iż w dniu 27.09.2023 r. wpłynął do Spółki podpisany aneks z Kujawsko - Pomorską Agencją Innowacji Sp. z o.o. do umowy, której przedmiotem było dofinansowanie przedsięwzięcia Emitenta pod nazwą „Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów” w ramach projektu "Fundusz Badań i Wdrożeń".
Projekt został zakończony w dniu 31.08.2020., natomiast jego rozliczenie miało miejsce w dniu 03.02.2022 r.
Ze względu na zmniejszenie poniesionych kosztów realizacji projektu w stosunku do kosztów pierwotnie zakładanych, faktyczna wartość udzielonego i rozliczonego dofinansowania uległa zmniejszeniu. Strony umowy zawarły aneks porządkujący finansowanie zakończonego projektu w celu ustalenia wartości faktycznego dofinansowania projektu.
Zgodnie z zawartym aneksem ostateczna wartość dofinansowania wyniosła 436.525,56 zł.
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-27 Michał Kierul Prezes Zarządu Michał Kierul
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki