REKLAMA

Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

2017-02-14 13:02
publikacja
2017-02-14 13:02

Rząd przyjął we wtorek Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej główny cel to wzrost zamożności Polaków. Zakłada ona m.in., że przeciętny dochód gospodarstw domowych do 2020 r. ma wzrosnąć do 76-80 proc. średniej UE, a do 2030 r. zbliżyć się do poziomu unijnej średniej.

Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki / fot. Adam Chelstowski / FORUM

W Strategii dużą wagę rząd przywiązuje też do wzrostu innowacyjności Polski, reindustrializacji, a także zrównoważonego rozwoju kraju, realizowanego z uwzględnieniem interesu mniejszych miast oraz wsi.

Do 2020 r. na realizację wszystkich celów rozwojowych Strategii ma być zaangażowanych ok. 1,5 bln zł po stronie sektora publicznego(krajowego i zagranicznego) oraz ponad 0,6 bln zł w ramach inwestycji prywatnych.

O przyjęciu Strategii przez Radę Ministrów poinformował na wtorkowej konferencji po posiedzeniu rządu wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Prowadził on obrady w zastępstwie premier Beaty Szydło, która przebywa w szpitalu po piątkowym wypadku samochodowym.

"Społeczeństwo jest częścią gospodarki i my tak traktujemy Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - społeczeństwo i gospodarka jako te elementy, które muszą razem ze sobą współgrać i ja wierzę, że na tych 316 kartach tak właśnie to wygląda" - oświadczył wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Strategia ma 316 stron. Obejmuje działania do roku 2020, ale daje również perspektywę do roku 2030. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział, że Strategia przewiduje 185 projektów strategicznych i flagowych. Zaznaczył, że jej realizację opisują 72 wskaźniki, a w sumie jest to 705 działań różnych instytucji.

Z kolei Morawiecki wskazał filary Strategii: reindustrializację; konstytucję biznesu; rozwój innowacyjnych firm, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań; kapitał dla rozwoju; filar eksportowy; rozwój solidarny, zrównoważony. Podkreślił, że reindustrializacja jest realizowana m.in. poprzez budowę "klastra samochodowego", przyciąganie wielkich inwestycji zagranicznych.

Wymienił też wszystkie pięć pułapek, które ujęto w Strategii, jako te, które stoją na drodze do zrównoważonego rozwoju naszego kraju: pułapka demograficzna, pułapka słabości instytucji, pułapka średniego rozwoju (cały nasz model gospodarczy, który zmieniamy), pułapka rozwoju zależnego, czyli zmniejszenie uzależnienia rozwoju od prywatyzacji i pułapka przeciętnych produktów, czemu przeciwdziałać ma wzrost innowacyjności.

"Wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - to kluczowe cele, jakie stawia sobie rząd do 2020 r. Najważniejszym zakładanym rezultatem będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 76-80 proc. średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmaleje do 20 proc. w 2020 r. (17 proc. w 2030 r.) Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78 proc. średniej unijnej w 2020 r. (95 proc. w 2030 r.)" - zadeklarowało Ministerstwo Rozwoju w komunikacie nt. przyjęcia Strategii.

Zapewnieniu wysokiego i trwałego tempa wzrostu służyć ma realizacja takich wskaźników, jak m.in.: wzrost inwestycji do poziomu 25 proc. PKB; wzrost udziału nakładów na Badania i Rozwój do poziomu 1,7 proc. PKB; średnioroczne tempo wzrostu wartości eksportu towarów 7,2 proc.; udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem 10 proc.

Odnosząc się do innych założeń Strategii, wicepremier Morawiecki zadeklarował: "Staramy się promować mniejsze ośrodki, czyli odejście od tego modelu gospodarczego polaryzacyjno-dyfuzyjnego w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju, tak jak to Strategia zakłada niemalże w swoim tytule".

W tym kontekście zwrócił uwagę na to, że program 500 plus "zlikwidował ubóstwo wśród dzieci". Jak podał Morawiecki, na wszystkie programy społeczne rząd wydał w zeszłym roku 40 mld zł więcej niż poprzednicy, a w tym roku - 50 mld zł więcej, zaś "w ślad za redukcją wieku emerytalnego będzie to 60 mld zł więcej".

"To wszystko musi się zmieścić w ramach programu uszczelniania, profesjonalizowania naszej obsługi podatkowej. Wspominam o tym, bo w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju była pułapka, którą nazwaliśmy pułapką słabości instytucjonalnej. A ona tak naprawdę dotyczyła tego, że mamy słabość w uszczelnianiu systemu podatkowego" - powiedział Morawiecki.

Zaznaczył, że za 6-9 miesięcy będzie można stwierdzić, czy "te wielomiliardowe programy społeczne i programy rozwojowe, gospodarcze będą zaabsorbowane w ramach budżetu, w ramach deficytu budżetowego, jaki obiecaliśmy".

Jak wskazał, Komisja Europejska przekazała swoje prognozy dotyczące deficytu budżetowego na ten rok na poziomie 2,9 proc., a na przyszły rok - 3 proc. "Czyli według Komisji, która jeszcze rok temu wątpiła, czy zmieścimy się z wydatkami, z naszymi programami gospodarczymi i rozwojowymi, według Komisji Europejskiej, która jest krytycznym i surowym recenzentem naszych zdarzeń gospodarczych - zmieścimy się" - mówił Morawiecki.

Podkreślił jednocześnie: mamy w IV kwartale 2,7 proc. wzrostu gospodarczego i mamy bardzo szybkie odbicie w górę inwestycji, odbicie wzrostu gospodarczego. Jak mówił, jest niezwykle szczęśliwy, że "wzrost gospodarczy idzie w tym kierunku".

Morawiecki przekonywał, że Strategia już zaczęła działać, rozpoczęły się inwestycje, poprawiają się wskaźniki. Podkreślił, że najbardziej cieszą go trzy wskaźniki. Po pierwsze - wskaźnik bezrobocia, który jest najniższy w historii w Polsce, również w styczniu, mimo, że lekko wzrósł. Po drugie - najwięcej osób w ciągu 20 lat, czyli od początku mierzenia tego wskaźnika jest zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej. Po trzecie - najniższy wskaźnik osób, czyli 12 proc., chce wyjechać z kraju za pracą; jeszcze rok temu było to prawie dwa razy tyle. "Nasi rodacy mówią nam tak: Strategia zaczęła działać, cieszymy się z tego, idziecie w dobrym kierunku" - powiedział wicepremier.

Strategia przewiduje realizację tzw. projektów strategicznych i flagowych.

Lista projektów strategicznych liczy obecnie ok. 180 przedsięwzięć, zarówno legislacyjnych, jak i konkretnych inwestycji. Ma ona otwarty charakter i może być modyfikowana. Wiele z nich jest już w trakcie realizacji, ich wdrażanie odbywało się równolegle do procesu formalnej akceptacji Strategii.

"Wśród projektów strategicznych w zakresie legislacji i otoczenia prawnego przedsiębiorstw, został przygotowany pakiet 100 zmian dla firm, którego duża część już weszła w życie. Kluczowe znaczenie w obszarze prawa gospodarczego ma Pakiet Konstytucja Biznesu, której rdzeniem jest projekt ustawy Prawo przedsiębiorców" - przypomniało MR.

Jeśli chodzi - o zaplanowane w Strategii - projekty flagowe, to w ich efekcie mają powstać produkty lub usługi istotne dla dalszego rozwoju gospodarki.

Przykładowo w ramach programu Elektromobilność zakłada się produkcję pojazdów o napędzie elektrycznym oraz rozwój infrastruktury niezbędnej dla tego typu pojazdów, co m.in. pozwoli na rozwój ekologicznego transportu publicznego w polskich miastach (projekty: E-bus i Samochód elektryczny).

Projekt Batory ma służyć odnowie przemysłu stoczniowego poprzez m.in. przesunięcie produkcji w kierunku projektów innowacyjnych - m.in. projektowania i budowy jednostek pływających i konstrukcji morskich. Projekt Żwirko i Wigura stawia na rozwój usług w oparciu o wykorzystanie dronów. Autorzy Strategii są zdania, że duży potencjał istnieje również w obszarze nowoczesnych rozwiązań na rzecz zdrowia - nowoczesna aparatura medyczna (m.in. polski robot medyczny), zaawansowane leki generyczne i biopodobne (projekt Centrum Rozwoju Biotechnologii).

Rząd omawiał już Strategię 31 stycznia, jednak jej wówczas nie przyjął. M.in. premier Beata Szydło zgłosiła wtedy kilka zastrzeżeń do Strategii, gdyż "nie spełniła ona do końca jej oczekiwań". Projekt Strategii przedstawiono latem ubiegłego roku, następnie przeszedł on proces długotrwałych konsultacji.

Dokument przyjęty we wtorek zostanie opublikowany najprawdopodobniej za dwa dni; na wtorkowym posiedzeniu rządu zgłoszono do niego bowiem kilka poprawek - poinformował wiceminister Kwieciński, pytany o to, czym różni się przyjęty we wtorek przez rząd dokument od tego, który był procedowany dwa tygodnie temu.

Strategia ujmuje tzw. plan Morawieckiego w ramy strategicznego rządowego dokumentu. Jak przypomniał Kwieciński, we wtorek przypada niemal rocznica, przyjęcia przez rząd Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, co nastąpiło 16 lutego zeszłego roku.

"To nie jest moment, by podejmować decyzję o budowie elektrowni atomowej"

To nie jest moment, by podejmować decyzję o budowie elektrowni atomowej, czy też o jej odłożeniu - poinformował we wtorek wicepremier Mateusz Morawiecki

Pytany o zapisy w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dotyczące rozwoju energetyki atomowej, odpowiedział: "W kontekście energetyki atomowej powiedzieliśmy, że chcemy rozwijać dział fizyki jądrowej, mamy doświadczenia w Świerku. Co do elektrowni atomowej, to nie jest moment, by podjąć decyzję o budowie w konkretnym miejscu, czy decyzję, by budowę odłożyć. Zawarliśmy więc zapis, by decyzje mogły zapaść zarówno w jedną, jak i drugą stronę".

Dodał, że prace przygotowawcze (dot. budowy elektrowni atomowej - PAP) trwały przez kilka lat i minister energii Krzysztof Tchórzewski chce utrzymać "wszelkie elementy poznawcze z tych prac" oraz będzie przedstawiał pewne propozycje w ciągu najbliższych miesięcy czy kilku kwartałów.

Morawiecki poinformował, że minister energii "zasugerował przyjęcie zapisów (w SOR - przyp. PAP), które dają różne możliwości".

(PAP)

nik/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Komentarze (105)

dodaj komentarz
~suweren
Podatki, ograniczenie obrotu gotówką, powszechna kontrola i inwigilacja, zakaz wycinki prywatnych drzew, zakaz handlu ziemią dla Polaków, CETA itd

Taką wolność i dobrobyt nam bajkopisarz tworzy.
~lobotomek
Propaganda sukcesu jak za Gierka, przemówienia w stylu gomułkowskim, metody likwidacji przeciwnika- czysto ubeckie. Co to za kraj?
~lobotomek
Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w skrócie SOR. Nie mam żadnych wątpliwości, że Polska jako pacjent za kilka lat rzeczywiście znajdzie się na SOR.
~lobotomek
Godzinę przed tą wiadomością podano, że dochód gospodarstw domowych się systematycznie obniża. To może 1000 plus?
~lobotomek
Ten bajkopisarz jest zwykłym lizusem i karierowiczem. Oczarował Kaczyńskiego i marzy mu się fotel premiera. Mówi o pułapce zależności, ale gada bzdury, bo mówi o uzależnieniu od prywatyzacji. Co nam mówi Morawiecki? Ano to, że państwowe lepsze, że rząd wie lepiej od obywatela, co dla niego dobre. Toż to komuna robiła,Ten bajkopisarz jest zwykłym lizusem i karierowiczem. Oczarował Kaczyńskiego i marzy mu się fotel premiera. Mówi o pułapce zależności, ale gada bzdury, bo mówi o uzależnieniu od prywatyzacji. Co nam mówi Morawiecki? Ano to, że państwowe lepsze, że rząd wie lepiej od obywatela, co dla niego dobre. Toż to komuna robiła, która obaliliśmy a podła zmiana przywraca PRL. Odbierają nam wolność, ale mówią o pułapce średniego rozwoju. W taką pułapkę wpadły Węgry, które dozują obywatelom wolność kroplówką. To jest ciągle gadka dla ciemnego ludu. W PRL ludziom niewykształconym było dobrze. Państwo o nich dbało, dało mieszkanie, jabłka na zimę, grzyby na jesieni a wczasy latem. Jak się zapisałeś do partii i sekretarz POP cię lubił, to mogłeś liczyć na zawód dyrektora. Ludziom z ambicjami proponowano więzienie, niskie stanowiska, zakaz publikacji albo emigrację. Chorzy na władzę idioci tańczący wokół starego piernika z przeżartym komuna mózgiem.
~fox
Rząd chce wydać pieniądze, których nie posiada.
Zatem informacja mówi, że rząd albo chce się zadłużyć na taką kwotę albo obrabować z niej podatkami Polaków.

A poza tym, z samego kurzu od liczenia takich pieniędzy niejedna fortuna powstanie.
I o ten kurz właśnie chodzi.
~ktl
Beletrystyka ekonomiczna z gatunku economical fiction. Co to znaczy odpowiedzialny rozwój? Chyba coś w rodzaju demokracji socjalistycznej. Banda ignorantów niszczy właśnie fundamenty gospodarcze Polski.
~ec
rozbój w biały dzień ! realizujcie ją z własnych diet i ryczałtów - żydowskie parobki !
~Wq
Matko Boska to juz juz nawet nie socilizm to czysty bolszewizm
~poter
Slajdy, slajdy, slajdy.... i awionistyka

Powiązane: Rząd Beaty Szydło

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki