REKLAMA

Ryvu Theraupeutics uznaje wyniki kliniczne programów RVU120 i SEL24 za pozytywne

2021-06-11 09:48
publikacja
2021-06-11 09:48
Ryvu Theraupeutics uznaje wyniki kliniczne programów RVU120 i SEL24 za pozytywne
Ryvu Theraupeutics uznaje wyniki kliniczne programów RVU120 i SEL24 za pozytywne
/ Materiały dla mediów

Ryvu Therapeutics uznaje dane kliniczne z fazy I programu RVU120 i fazy I/II programu SEL24 za pozytywne - poinformowała spółka w komunikacie. Publikacja danych nastąpi w piątek na wirtualnym Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2021.

W badaniu fazy I programu RVU120 na etapie eskalacji dawki zaobserwowano korzystny profil bezpieczeństwa oraz dwie klinicznie istotne odpowiedzi u pierwszych pięciu leczonych pacjentów z AML (ostra białaczka szpikowa) i MDS (zespół mielodysplastyczny), w tym jedną odpowiedź całkowitą i jedną odpowiedź erytroidalną.

W przypadku SEL24 trzech z pięciu pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową (AML) z mutacją IDH, leczonych dawką 75-125 mg osiągnęło odpowiedź całkowitą (CR) lub odpowiedź całkowitą z niepełną regeneracją hematologiczną. SEL24 (MEN1703) w wyznaczonej dawce rekomendowanej (n=30) 125 mg na dobę, wykazał korzystny profil bezpieczeństwa. Większość zdarzeń niepożądanych stopnia 3 lub zdarzenia niepożądane zaistniałe w trakcie leczenia miały charakter hematologiczny lub zakaźny.

"Zarząd spółki uznaje uzyskane dane obu programów za pozytywne, biorąc pod uwagę wczesne oznaki skuteczności klinicznej RVU120 zarówno u pacjentów z AML, jak i MDS, którzy byli wcześniej leczeni wieloma liniami terapii, a także wyniki dla SEL24 (MEN1703), które stanowią mocne uzasadnienie dla dalszego rozwoju klinicznego" - napisano w komunikacie.

RVU120 (SEL120) jest wysoce selektywnym, pierwszym w swojej klasie inhibitorem kinaz CDK8/CDK19, który wykazał skuteczność w wielu modelach in vitro i in vivo guzów litych oraz w nowotworach układu krwiotwórczego. Badanie fazy I (first-in-human) dla RVU120 w nawrotowej lub opornej na leczenie postaci AML lub zespołach mielodysplastycznych wysokiego ryzyka (HR-MDS) jest prowadzone w 5 ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych.

Dane prezentowane podczas konferencji EHA 2021 obejmują pierwsze cztery kohorty eskalacji dawki, w których związek RVU120 wykazał zarówno korzystny profil bezpieczeństwa, jak i farmakokinetyczny. Nie zaobserwowano toksyczności ograniczającej dawkę, a wszystkie zgłoszone poważne zdarzenia niepożądane oceniono jako mało prawdopodobne lub niezwiązane z badanym lekiem.

Prezentowane wyniki odnoszą się do pierwszych pięciu pacjentów, którym podano RVU120, natomiast klinicznie istotne odpowiedzi zaobserwowano u pacjentów w dwóch kohortach o najwyższych dawkach.

Poster prezentujący wyniki badania typu "first-in-human" związku SEL24 (MEN1703) prowadzonego w ramach badania klinicznego DIAMOND-01 przez partnera spółki - grupę Menarini, przedstawia cztery obiektywne odpowiedzi na etapie eskalacji dawki (n=25) oraz na etapie ekspansji kohorty (n=23) u pacjentów z ostrą białaczką szpikową, w tym 3 z tych 4 pacjentów posiada mutację IDH.

3 z 5 pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową z mutacjami IDH leczonych dawkami na poziomie 75-125 mg osiągnęło odpowiedź całkowitą (CR) lub odpowiedź całkowitą z niepełną regeneracją hematologiczną (CRi). Odpowiedź osiągnięto u pacjenta, u którego uprzednio doszło do nawrotu choroby po podaniu leku enasidenib, będącego inhibitorem IDH. Ponadto pacjent z mutacją IDH1 uzyskał odpowiedź całkowitą z niepełną regeneracją hematologiczną (CRi) oraz przeszedł allogeniczny przeszczep hematopoetycznych komórek macierzystych (HSCT).

"Wyniki badań otwierają drogę do dalszego rozwoju związku w nowej, genetycznie określonej populacji pacjentów z mutacjami IDH1/2" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)

pr/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki