Rynek pracownika kontra bankowość

Weronika Szkwarek2019-04-17 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2019-04-17 06:00

Pracuje tu więcej kobiet niż mężczyzn i to nie tylko na szeregowych stanowiskach. Króluje zatrudnienie na umowę o pracę, a średni czas zatrudnienia wynosi co najmniej 5 lat.

O zatrudnieniu w bankach od dłuższego czasu mówi się głównie w kontekście redukcji etatów. Luty spędziliśmy na poszukiwaniu bardziej szczegółowych danych HR-owych. Chcieliśmy wiedzieć m.in., jaka część kadr ma etaty, czy często zmieniają miejsce pracy i wreszcie - czego powinni spodziewać się po swoich pracodawcach w najbliższym czasie.

Rotacja

Kiedy dookoła słyszy się na temat rynku pracownika, tak w bankach sytuacja jest zgoła inna. GUS podaje, że liczba pracujących według stanu na 30 września 2018 roku wyniosła 9452,9 tys. osób i była wyższa o 2,7 proc. niż przed rokiem. Przeciętne zatrudnienie w ciągu pierwszych trzech kwartałów wyniosło 8970,0 tys. i było również wyższe o 2,7 proc. Wzrost zatrudnienia odnotowano przede wszystkim w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, budownictwo i w sektorze IT. Spadek zauważono między innymi w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię, w obsłudze rynku nieruchomości, a także w działalności finansowej i ubezpieczeniowej.

/ YAY Foto

W większości instytucji, które udzieliły nam odpowiedzi, bilans zatrudnienia w ubiegłym roku był ujemny – więcej pracowników odchodziło, niż zostało zatrudnionych. Jedynie trzy banki zakończyły 2018 rok na plusie – ING Bank Śląski, Pekao SA i Bank BPS.

Rotacja zatrudnienia w bankach

Bank

Zatrudnieni w 2018 r.*

Pracownicy, którzy przestali pracować w 2018 r.**

Bilans

Euro Bank

664

849

-185

ING Bank Śląski

877

851

26

Credit Agricole

790

1089

-299

Pekao SA

1150

906

244

Santander Bank Polska

1781

2340

-559

Bank BPS

202

198

4

Źródło: dane Bankier.pl

*Dotyczy pracowników zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych lub kontraktów B2B
** Dotyczy: wygaśnięcia umów, zakończenia i nieprzedłużenia umów na okres próbny i na zastępstwo, wypowiedzeń za porozumieniem stron i dyscyplinarnych, rozwiązania umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B, nie dotyczy: przejścia na emeryturę, urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych

Wśród banków, które udzieliły odpowiedzi, największy bilans ujemny na koniec 2018 roku odnotował Santander Bank Polska, równie wysoki wynik w stosunku do ogółu pracowników należał do Euro Banku i Credit Agricole.

Czas zatrudnienia

Choć czasy, kiedy w jednej firmie pracowało się całe życie, powoli mijają, tak nadal wielu nie zmienia miejsca pracy przez lata. Jak długo pracuje się w banku? Według informacji jakie uzyskaliśmy od banków – przez co najmniej 5 lat. Najdłuższy czas zatrudnienia wskazało Pekao SA – pracownicy wiążą się z firmą na około 20 lat, zarówno jeśli chodzi o zatrudnienie ogółem, jak i to dotyczące sieci sprzedaży.

Poza ING Bankiem Śląskim i Pekao SA w pozostałych bankach czas zatrudnienia w sprzedaży jest niższy od średniej w danej instytucji. Najkrócej wiążą się z firmą pracownicy Alior Banku, Euro Banku i Credit Agricole.

Umowy cywilnoprawne

Jako jedną z patologii dzisiejszego rynku pracy wymienia się zawieranie umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę. Szacuje się, że w Polsce jest 1,25 mln osób, z którymi w 2016 roku została zawarta umowa zlecenie lub umowa o dzieło, a które nie są nigdzie indziej zatrudnione na podstawie stosunku pracy, ani nie pobierają renty i emerytury. W bankach umowy cywilnoprawne należą do rzadkości i często dotyczą one ułamka zatrudnionych.

Podstawa zatrudnienia w bankach

Bank

Umowy o pracę

Umowy cywilnoprawne

Euro Bank

2687

23

ING Bank Śląski

8433

222

Credit Agricole

4701

0

Pekao SA

14 569

38

Santander Bank Polska

12641

715

Bank BPS

1018

0

PKO BP*

24652

2990

Alior Bank

8099

367

Grupa Millenium

6176

94

Źródło: dane własne Bankier.pl, stan na 31 grudnia 2018 r.
*dane pochodzą z raportu finansowego banku z 2017 r.

Wśród firm, które mogą pochwalić się zerowym zatrudnieniem na tzw. „śmieciówkach”, należy wymienić Bank BPS oraz Credit Agricole – w obu tych bankach pracownicy otrzymują umowy o pracę. Mniej niż sto takich umów zawierano również w Euro Banku (23), Pekao SA (38) i w Grupie Millenium (94). Według informacji Bankier.pl na koniec 2018 roku w ING Banku Śląskim 222 osoby pracowały w oparciu o umowy cywilnoprawne, w Santander Bank Polska 715, a w Alior Banku – 367 osób. W PKO BP według danych ze sprawozdania finansowego za 2017 rok taką formą zatrudnienia objęto 2990 osób.

Plany na przyszłość

Czarne chmury zawisną nad pracownikami niektórych banków w ciągu najbliższych miesięcy. Z uwagi na fuzję BGŻ BNP Paribas z Raiffeisenem pracę straci do 2200 osób – wypowiedzenia trwają od stycznia 2019 roku, a skończą się w grudniu 2020 roku. Restrukturyzacja zwolnienia jest wynikiem kolejnych przetasowań na rynku – Deutsche Bank w części, która nie została przejęta przez Santander Bank Polska, do końca 2020 roku zwolni do 155 osób, a przejmujący wypowie umowy 1400 pracownikom, czyli około 11 proc. wszystkich zatrudnionych. Zwolnienia w Santander BP będą prowadzone do końca grudnia 2019 roku.

Wśród planów na nadchodzący rok banki również wskazały w ankiecie wzrost zatrudnienia w niektórych działach. I tak, Euro Bank zapowiedział rekrutacje w IT, call center i w sieci sprzedaży. Natomiast w Credit Agricole nowi członkowie załogi będą zatrudniani w sprzedaży detalicznej, obszarach SME i agro oraz w bankowości korporacyjnej. W centrali we Wrocławiu poszukiwani są specjaliści IT, compliance, ryzyka i finansów czy marketingu. Sieć sprzedaży w najbliższym roku zamierza umacniać również Pekao SA, rekrutacje będzie również prowadził w IT i ryzyku. Bank BPS podobnie jak konkurencja, rozwinie sieć sprzedaży, IT, ryzyko kredytowe oraz kontrolę wewnętrzną.

Kliknij tutaj i wypełnij kwestionariusz. Zapraszamy też do przekazania, jeśli będziecie Państwo mieli taką chęć, dodatkowych uwag.

Źródło:
Weronika Szkwarek
Weronika Szkwarek
redaktor Bankier.pl

Zajmuje się tematyką prawa pracy. Pisze o związanych z nim nadużyciach i wyzwaniach, jakie stoją przed obecnym rynkiem pracownika. W swoich artykułach zajmuje się również problemami polskich i zagranicznych konsumentów. Autorka cyklu "Życie po etacie", w którym opowiada historie osób decydujących się na zamianę umowy o pracę na własną działalność gospodarczą.

Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
bolec-bolcowaty-turboleszcz
czyli tak naprawdę tylko jeden bank dba o swoich pracowników i potrafi ich nagrodzić i utrzymać przez długie 20 lat - Pekao SA...reszta TYLKO "udaje" ,że stwarza szanse na karierę i wprowadza nowoczesne metody zarządzania oraz dbałość o kadry, w myśl ,że najlepsze firmy tworzą zadowoleni i prawidłowo traktowani czyli tak naprawdę tylko jeden bank dba o swoich pracowników i potrafi ich nagrodzić i utrzymać przez długie 20 lat - Pekao SA...reszta TYLKO "udaje" ,że stwarza szanse na karierę i wprowadza nowoczesne metody zarządzania oraz dbałość o kadry, w myśl ,że najlepsze firmy tworzą zadowoleni i prawidłowo traktowani podwładni....smutna prawda....p.s. w wiekszości nadal dominuje wyścig szczurów poganianych przez tzw" managerów" od sprzedaży marchewki i chwalenia się wynikami na tablicy...

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki