REKLAMA

Rewolucja w Work Service. Misiak i Hanczarek odsunięci

Adam Torchała2019-10-10 15:26redaktor Bankier.pl
publikacja
2019-10-10 15:26

Tomasz Hanczarek i Tomasz Misiak, założyciele Work Service, zostali odwołani z rady nadzorczej spółki. Firma znalazła się na sporym zakręcie, a walne, które miało podjąć decyzję na temat dalszego finansowania, przerwano.

Wtorkowe walne zgromadzenie akcjonariuszy Work Service przerwano, nim to jednak nastąpiło, doszło do trzęsienia ziemi w radzie nadzorczej. Odwołano z niej Pangiotisa Sofianosa, Tomasza Misiaka oraz Tomasza Hanczarka. Przyczyn odwołania nie podano. Na ich miejsce powołano Pawła Paluchowskiego, Andrzeja Witkowskiego oraz Marcusa Prestona. Szczególnie znamienne jest pożegnanie się ze stanowiskami przez Hanczarka i Misiaka. Dwójka ta jest ze spółką od początku, zakładała ją w 1999 roku i przez te dwadzieścia lat byli twarzami Work Service. Do dziś Misiak i Hanczarek posiadają akcje - pierwszy 14,57 proc., drugi 5,09 proc. udziału.

W ostatnim czasie w akcjonariacie spółki doszło jednak do sporych przetasowań. Silną pozycję zbudował Central Fund of Immovables, czyli w skrócie CFI. W skład grupy kapitałowej CFI wchodzi kilkanaście spółek działających w segmencie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, hotelarskim oraz gastronomicznym i to właśnie tutaj CFI upatruje synergii. Branże te wymagają bowiem stałego dopływu pracowników. Z kolei giełdowym inwestorom CFI może być znane z takich spółek jak Krezus, Gant, Rank Progress czy Hawe, gdzie również pojawiało się w akcjonariacie. To nie jest raczej najlepsza wizytówka, warto także dodać, że akcje samego CFI są również dostępne na GPW. W historii ich notowań nie brakuje szybkich rajdów w górę, po których następowały gwałtowne spadki.

Skład akcjonariatu na WZA / Bankier.pl

W akcjonariacie Work Service CFI posiada obecnie 17,6 proc. Największym akcjonariuszem pozostaje jednak WorkSource Investments (20,9 proc.), spółka celowa, przez którą w 2013 roku Work Service dofinansował fundusz PineBridge. Powyżej 5 proc. jest jeszcze Metlife OFE (9,7 proc.).

Najpierw prezes, teraz założyciele

Pomysł odwołania poparło Hanczarka i Misiaka poparło 27,6 mln z 46,9 mln głosujących akcji. Przeciw w przypadku Hanczarka było 12,9 mln akcji (liczba ta odpowiada sumie akcji Hanczarka i Misiaka), 6,4 mln wstrzymało się (liczba ta odpowiada pakietowi MetLife). W przypadku Misiaka przeciw było 19,3 mln akcji (suma dwóch poprzednich). Założyciele próbowali się zatem bronić, głosy innych akcjonariuszy przeważyły jednak szalę i Misiak oraz Hanczarek z radą nadzorczą musieli się pożegnać. Obecnie pozostała im w spółce tylko rola akcjonariuszy mniejszościowych.

Maciej WItucki pomiędzy założycielami WorkService - Tomaszami Hanczarkiem i Misiakiem. Cała trójka znajduje się już poza organami spółki / fot. Grzegorz Kawecki / Puls Biznesu

To nie pierwsza duża kadrowa zmiana w Work Service. W styczniu ze swojego stanowiska rezygnuje dotychczasowy prezes spółki - Maciej WituckiWitucki nie podał przyczyny, warto jednak przypomnieć, że był menadżerem zewnętrznym. Z Hanczarkiem i Misiakiem poznał się we Wrocławiu, gdy kierował Lukas Bankiem. Później był wieloletnim szefem Orange Polska, stanowisko prezesa Work Service przejął w styczniu 2016 roku. Spółką sterował więc niemal równo trzy lata, za jego kadencji notowania Work Service spadły zaś o przeszło 80 proc.

Fotel po Wituckim przejęła Iwona Szmitkowska, która pracuje w spółce od 2003 r. i przeszła w niej drogę od prowadzenia oddziału w Bydgoszczy po fotel wiceprezesa, na którym zasiadła w 2013 r. W lutym 2019 roku rada nadzorcza powierzyła jej misję ratowania Work Service w roli prezesa spółki.

Walne przerwane

Zmiany w radzie nadzorczej nie wyczerpywały programu wtorkowego walnego, zgromadzenie jednak przerwano i przesunięto na 18 października. - Decyzja dotycząca przesunięcia głosowania nad sposobami pozyskania finansowania dla Work Service jest w naszej opinii zrozumiała. Akcjonariusze mają do podjęcia decyzję trudną, a zarazem bardzo ważną z perspektywy dalszej realizacji procesu restrukturyzacji spółki oraz rozwoju jej działalności operacyjnej - podał zarząd spółki w komentarzu do decyzji walnego zgromadzenia. Pomysł poparli wszyscy obecni na WZA akcjonariusze.

Na walnym zgromadzeniu głosowany ma być również projekt uchwał dotyczący emisji do 35,71 mln akcji w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, przeznaczonej dla akcjonariuszy posiadających 0,25 proc. akcji Work Service oraz wskazanych przez zarząd inwestorów. Kolejny projekt zakłada emisję do 65,75 mln akcji w trybie oferty publicznej, z zachowaniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy. Rynkowa cena jednej akcji to obecnie 1,06 zł. W projektach uchwał podano, że zarząd spółki łącznie zamierza pozyskać nie więcej niż 50 mln zł, bez względu na ostatecznie wybrany wariant lub warianty emisji papierów wartościowych/ Intencją zarządu spółki jest pozyskanie nowego, znaczącego akcjonariusza.

Spółka na zakręcie

Finansowanie potrzebne jest spółce bardzo pilnie, Work Service znalazło się bowiem na poważnym zakręcie. W pierwszym półroczu 2019 roku przychody spółki spadły z 1,05 mld zł do 0,84 mld zł, strata netto sięgnęła zaś 11,4 mln zł wobec 40,5 mln zł przed rokiem. Jeszcze gorzej prezentuje się bilans, gdzie przy aktywach rzędu 792 mln zł zobowiązania krótkoterminowe sięgają aż 563 mln zł. Na trudną sytuację płynnościową zwrócił zresztą uwagę i audytor, który odmówił wydania opinii do sprawozdania Work Service.

- Zarząd spółki dominującej zaprezentował okoliczności wpływające na przyjęte założenie kontynuacji działania, w tym układ zawarty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, proces dezinwestycji polegający na sprzedaży spółek zależnych oraz plany pozyskiwania dodatkowego finansowania. Wszystkie te działania wraz z odzyskaniem rentowności prowadzonej działalności mają, w ocenie zarządu spółki dominującej, zapewnić zachowanie niezbędnego do kontynuacji działania poziomu kapitału obrotowego oraz zapewnić wystarczające środki na spłatę istotnych zobowiązań wobec banków i obligatariuszy. Przedstawiona nam prognoza przepływów pieniężnych zakłada pozyskanie istotnych środków na spłatę zadłużenia w ramach emisji instrumentów finansowych będącej przedmiotem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dominującej, zaplanowanego na 8 października 2019 roku (opisywane wyżej, przerwane przed kluczowymi decyzjami - przyp. red.) oraz brak egzekucji zaległych zobowiązań ze strony organów podatkowych. Zdaniem zarządu spółki dominującej założenia te zostaną zrealizowane, jednak pewności takiej nie ma - czytamy w raporcie audytora.

Kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Audytor zwraca jednak uwagę, iż realizacja prognoz przepływów pieniężnych w znacznej mierze zależy od czynników nie będących pod kontrolą zarządu, stąd założenie kontynuacji działania jest obarczone istotną niepewnością. - Gdyby skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe było sporządzone przy braku założenia o kontynuacji działania, ujęcie i wycena poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań i wyniku mogłyby być inne i nie jesteśmy w stanie ocenić wpływu zmiany zasad wyceny i ujęcia na prezentowane skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe - napisał audytor. Stąd też głosowanie nad nową emisją i znalezienie inwestora jest tak ważne. 

Nieudana ekspansja Work Service

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce. Pozycję zbudowała na kojarzeniu pracodawców z pracownikami, ostatnie lata przyniosły jednak spore zmiany na rodzimym rynku pracy. Dodatkowo spółce zaczęły ciążyć sprawy księgowe materializujące się przede wszystkim w odpisach, a także konsekwencje szybkiej ekspansji zagranicznej, podczas której Work Service było bardzo rozrzutne. 

Wkrótce dało o sobie znać ogromne zadłużenie, ponieważ pod koniec 2018 roku zaczęły kumulować się spłaty. Spółka dostrzegła te problemy i 31 października 2018 roku dokonała sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w Exact Systems SA oraz wszystkich udziałów w Exact Systems GmbH. Łączne wynagrodzenie spółki z tytułu tej transakcji wyniosło 155,3 mln zł. To jednak nie wystarczyło. W listopadzie 2018 roku spółka prosiła wierzycieli o przedłużenie czasu na spłatę, by nie stracić płynności. W grudniu pojawiła się informacja o niewykupieniu obligacji w terminie.

W styczniu 2019 roku ogłoszono rozpoczęcie procesu wyprzedaży zagranicznych spółek, w lutym podpisano układ z ZUS-em, a w marcu rozpoczęto przegląd opcji strategicznych. Wciąż potrzebny jest jednak kapitał, który pozwoliłby nieco podratować fatalny bilans. - W ocenie zarządu grupa kapitałowa nadal znajduje się w trudnej sytuacji do czasu pozyskania inwestora w ramach podniesienia kapitału i innych opcji strategicznych i pełnej spłaty wszystkich istniejących zobowiązań publiczno-prawnych związanych z zawartymi układami z ZUS, istniejących zobowiązań kredytowych oraz obligacyjnych oraz innych zobowiązań w tym zobowiązań akwizycyjnych oraz zobowiązań publiczno-prawnych - pisał zarząd w opublikowanym 1 października raporcie półrocznym.

Źródło:
Adam Torchała
Adam Torchała
redaktor Bankier.pl

Redaktor zajmujący się rynkami kapitałowymi. Zdobywca tytułu Herosa Rynku Kapitałowego 2018 przyznanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Swoją uwagę skupia głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie trzyma rękę na pulsie nie tylko całego rynku, ale także poszczególnych spółek. Z uwagą śledzi również ogólnogospodarcze wydarzenia w kraju i poza jego granicami.

Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (2)

dodaj komentarz
eagleeye
@bt5 nic dodać nic ująć. Do tego jeden z koncernów samochodowych kończy powoli współprace z WS.

Tymi akcjami za niedługo będzie można podetrzeć sobie cztery litery.

Czas prosperity Agencji Pracy Tymczasowych dobiega końca tak samo jak tzw. firm windykacyjnych.

Za to podziwiam PiSokracje że w 4 lata
@bt5 nic dodać nic ująć. Do tego jeden z koncernów samochodowych kończy powoli współprace z WS.

Tymi akcjami za niedługo będzie można podetrzeć sobie cztery litery.

Czas prosperity Agencji Pracy Tymczasowych dobiega końca tak samo jak tzw. firm windykacyjnych.

Za to podziwiam PiSokracje że w 4 lata posprzątała ten bajzel jaki był z tymi firmami z Wrocka z politycznym zapleczem i plecami
bt5
A teraz krócej i jasno: ekipa kolesi założyła sobie firmę pośrednictwa pracy . Natworzono stanowisk prezesów i dyrektorów za wysokie hajsy. Ale się okazało że nie ma zbyt wielu kandydatów na oferowane oferty. A na oferty dla fachowców z językami na oferowane prace za granicą , kandydatów spełniających wymogi nie A teraz krócej i jasno: ekipa kolesi założyła sobie firmę pośrednictwa pracy . Natworzono stanowisk prezesów i dyrektorów za wysokie hajsy. Ale się okazało że nie ma zbyt wielu kandydatów na oferowane oferty. A na oferty dla fachowców z językami na oferowane prace za granicą , kandydatów spełniających wymogi nie ma wcale. No i zyski firmy nie pokrywają się z kosztami utrzymania firmy.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki