REKLAMA

Raty kredytu, zaległy czynsz i rachunki. Dziecko może odpowiadać za długi rodziców

2021-03-14 06:00
publikacja
2021-03-14 06:00
Raty kredytu, zaległy czynsz i rachunki. Dziecko może odpowiadać za długi rodziców
Raty kredytu, zaległy czynsz i rachunki. Dziecko może odpowiadać za długi rodziców
fot. Seahorse Vector / / Shutterstock

Wymarzonym modelem rodziny jest ten, w którym rodzice dbają o sytuację finansową swoich dzieci - aż do czasu, w którym są one w stanie utrzymać się samodzielnie. Niestety jest również oczywiste, że model taki w bardzo wielu przypadkach nie tylko nie funkcjonuje z powodu niedbalstwa rodziców w sprawach majątkowych ich dzieci - ale wręcz liczne są sytuacje, w których rodzice wręcz stają się ciężarem finansowym dla swoich dzieci lub mają wobec nich wymagania co do własnych nieuregulowanych zobowiązań.

Inna jest co prawda sytuacja, gdy w normalnie funkcjonującej rodzinie dzieci się usamodzielniają
i z czasem biorą rodziców pod swoją opiekę, także w wymiarze materialnym. Taki obrót sprawy wynika z prawidłowych więzi rodzinnych i jest przez prawo akceptowany.

Co natomiast w sytuacji, gdy rodzice (lub inni opiekunowie) nie opiekowali się swoimi dziećmi właściwie, a mimo tego gdy dzieci zaczynają pracować, wbrew ich woli mają oczekiwania finansowe?

Alimenty na rodziców

Zacznijmy od obowiązku alimentacyjnego. Dotyczy on dostarczania środków utrzymania
i najczęściej ma formę pieniężną. Dzieci mogą być zobowiązane wobec rodziców do jego wypełniania i co do zasady rodzice mogą domagać się w sądzie zasądzenia alimentów od dzieci.

Jednakże po pierwsze obowiązek dzieci wobec rodziców może być aktualny jedynie w sytuacji, gdy rodzice lub jedno z rodziców znajduje się w niedostatku (czyli nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb) i udowodni to w sądzie. Mimo tego dziecko może domagać się oddalenia powództwa, gdy udowodni, że samo nie ma możliwości zarobkowych bądź roszczenie o alimenty jest przedawnione powyżej 3 lat wstecz.

Co jednak ważniejsze - dziecko pozwane przez rodzica lub rodziców o alimenty może w sądzie podkreślić, że żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W tym celu powinno przedstawić dowody złego traktowania go przez rodziców w przeszłości - przy czym każde niewłaściwe podejście rodziców (np. przemoc, oddanie na wychowanie innej osobie) ze względu na to, że każdy dowód może mieć znaczenie, warto utrwalać i zachowywać nagrania. Chodzi np. o wiadomości SMS, e-maile czy inne materiały z zapisem konfliktowych lub przemocowych sytuacji wywołanych przez rodziców, bądź inne dowody - np. dokumentację lub nazwy placówek uzależnienia, w których rodzice przebywali, wyroki i dokumenty spraw sądowych, dokumenty medyczne i dowody kosztów leczenia. W sprawie można również powołać biegłego - na przykład z zakresu psychiatrii lub terapii uzależnień.

W razie potrzeby dobrze jest pamiętać, że gdy dziecko jest zobowiązane do płacenia alimentów
na rzecz rodzica, zmiana okoliczności życia dziecka lub rodzica uprawnia do wystąpienia z pozwem o ich obniżenie.

Na koniec trzeba dodać, że dzieci zobowiązanego rodzica nie muszą odrzucać spadku, jeśli rodzic płacił alimenty, ponieważ obowiązek alimentacyjny spadkodawcy nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego.

Kiedy dziecko odpowie za długi rodziców?

Z praktyki wiadomo, że dzieci nieraz odpowiadają za długi rodziców, które ci ostatni zaciągnęli
i nie byli w stanie spłacić. Jak to się odbywa i jak tego uniknąć?

Co do zasady każdy odpowiada za swoje zobowiązania (ewentualnie za zobowiązania małżonka) i nie istnieje generalna reguła, która uprawniałaby wierzyciela (czyli np. bank, parabank, firmę pożyczkową) do wszczęcia egzekucji przeciwko dziecku dłużnika.

Ryzyko takie powstaje jednak na przykład wtedy, gdy dzieci są małoletnie, a rodzice (lub opiekunowie) zaciągają zobowiązanie z majątku dziecka lub spłacają własne zobowiązanie, wyzbywając się majątku dziecka, którym mają zarządzać. Trzeba pamiętać, że prawo nakazuje uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na dysponowanie przez rodziców majątkiem dziecka - więc jeśli do takiej czynności dojdzie bez zgody, dziecko może przed uzyskaniem pełnoletności zawiadomić prokuraturę o tym fakcie, a po jej uzyskaniu samodzielnie wystąpić o uznanie nieważności takiej czynności lub o odszkodowanie od rodziców.

Ryzyko zapłaty za dług rodziców powstaje również wtedy, gdy dziecko poręczy za rodziców. Trzeba zatem uważać, aby podpisywać dokumenty świadomie. Jeśli jednak poręczenia dziecko udzieliło pod wpływem błędu, podstępu lub groźby, może bronić się oświadczeniem w którym wycofa takie oświadczenie. Będzie mogło również dochodzić od rodziców naprawienia szkody.

Warto wzbraniać się również przed podejrzanymi "prezentami" lub przelewami od rodziców. Jeśli wiadomo, że rodzic jest dłużnikiem, przyjęcie przedmiotu majątkowego lub przelewu może doprowadzić do tego, że przedmiot ten lub kwota pieniędzy będzie mogła być odebrana na poczet spłaty długu.

Jeśli jednak do egzekucji dojdzie, dziecko zawsze ma prawo wystąpić z powództwem o wyłączenie własnego przedmiotu spod egzekucji lub o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Zawsze też w razie czynności komornika związanych z zajęciem ruchomości warto wskazać do protokołu informacje, iż dany przedmiot nie jest w posiadaniu dłużnika, lecz należy do innej osoby (np. dziecka).

Podobne uprawnienia ma też dziecko w stosunku do nieruchomości, gdzie można występować przeciwko zajęciu nieruchomości czy też wystąpić do sądu o uregulowanie stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, udowadniając że nieruchomość należy do dziecka
a nie do rodzica.

Jeśli z kolei dziecko mieszka wspólnie z rodzicami w wynajętym mieszkaniu, musi pamiętać,
że w pewnych przypadkach sąd może uznać to za dorozumiane zawarcie umowy najmu i obciążyć dziecko posiłkowo opłatami z tytułu czynszu lub eksploatacji lokalu.

Długi rodzica po jego śmierci

Kolejnym problemem jest uniknięcie długów od bliskich po ich śmierci. Podstawowa jest tu czujność, aby w razie, gdy długi przekraczają wartość spadku, złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, a ewentualnie przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza. Dokonuje się tego w terminie
6 miesięcy od dowiedzenia się o tym iż zostało się spadkobiercą, przed sądem lub notariuszem. Warto to również zrobić w imieniu swoich dzieci - z tym, że wcześniej na odrzucenie spadku należy uzyskać wcześniejszą zgodę sądu opiekuńczego (na przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza nie trzeba uzyskiwać takiej zgody). Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście "Spadek to nie zawsze dobra wiadomość. Jak nie odziedziczyć długów".

adwokat Michał Burtowy, Burtowy.com

Źródło:
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane: Budżet rodziny

Komentarze (6)

dodaj komentarz
1984
Warto uściślić kilka informacji z tekstu:
- Od kilku lat dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza jest domyslne, nie trzeba niczego zgłaszać. Robi się to gdy chcemy dziedziczyć inaczej. Co ważne koszty komornicze zostały zryczałtowane więc domyślna forma dziedziczenia nie jest tak kosztowana jak wcześniej.
-
Warto uściślić kilka informacji z tekstu:
- Od kilku lat dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza jest domyslne, nie trzeba niczego zgłaszać. Robi się to gdy chcemy dziedziczyć inaczej. Co ważne koszty komornicze zostały zryczałtowane więc domyślna forma dziedziczenia nie jest tak kosztowana jak wcześniej.
- Odrzucenie spadku oznacza, że przechodzi on na kolejnych spadkobierców. To doskonała metoda aby zrobić sobie wrogów w rodzinie. Były też przypadki gdy odrzucony spadek ostatecznie przechodził na małoletnie dzieci które samodzielnie już go nie mogą odrzucić. A sądy w ramach "ochrony praw małoletniego" czasami uznawały, że dziecko dziedziczy spadek czyli te długi.I tu sprawa zostaje definitywnie zamknięta, dzieciak po osiągnięciu pełnoletności musi zapłacić za błędy rodziców, a nawet krewnych których nie znał! To prawnicza pułapka w którą można wpuścić swoje dzieci lub wnuki poprzez odrzucenie spadku.
batic
CyberPoland 2025?? O BOŻĘ NIE!
meryt
"CyberPoland 2025?? O BOŻĘ NIE!"

"2012/01/23
Strona premiera zhackowana (premier.gov.pl)"

"Jeśli ataki hakerów zakłócą życie publiczne i na masową skalę nie będą mogły działać instytucje rządowe, wtedy trzeba, będzie zastanowić się nad koniecznością wprowadzenia stanu
"CyberPoland 2025?? O BOŻĘ NIE!"

"2012/01/23
Strona premiera zhackowana (premier.gov.pl)"

"Jeśli ataki hakerów zakłócą życie publiczne i na masową skalę nie będą mogły działać instytucje rządowe, wtedy trzeba, będzie zastanowić się nad koniecznością wprowadzenia stanu wyjątkowego."
zops odpowiada meryt
Nie tylko stan wyjątkowy... Cztery kraje wysłały sondy galaktyczne... znaleźli konflikt?
zops odpowiada zops
...Czy w miejscowości Tupadły wydarzyła się w średniowieczu katastrofa latającego spodka z humanoidami na pokładzie, czy odbyła się potyczka zbrojna z najeźcami z południa? ... ... ... www.wells24.com
demeryt_69
Aj-waj, temat wraca jak bumerang - oto co o tym pisała przed laty niejaka Paulina Wach ... szalom!

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Losy-kredytu-mieszkaniowego-po-smierci-kredytobiorcy-2837677.html

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki