REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Rekomendowanie projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR

2019-12-30 17:29
publikacja
2019-12-30 17:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-30
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Rekomendowanie projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie (działającej wcześniej pod firmą: Selvita S.A., dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 30 grudnia 2019 r. powziął informację o umieszczeniu projektu Emitenta pn. "Rozwój terapii celowanych opartych na mechanizmie syntetycznej letalności w onkologii" ("Projekt") na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 "Szybka Ścieżka". Zgodnie z listą rankingową Projekt otrzymał 28 punktów i znalazł się na pierwszym miejscu na liście.

Celem Projektu jest wdrożenie do działalności Emitenta kandydata na lek na etapie I fazy klinicznej o mechanizmie działania opartym na zjawisku syntetycznej letalności. Bazuje ono na obserwacji, że jednoczesne mutacje niektórych par genów mogą prowadzić do śmierci komórki, podczas gdy uszkodzenie każdego osobno nie wywołuje efektu letalnego. Fundamentem obranej strategii terapeutycznej jest wykazywanie przez lek efektywności przeciwnowotworowej wyłącznie w obecności mutacji wywołując fenotyp syntetycznie letalny (śmiertelny dla komórek nowotworowych). Wskazaniem terapeutycznym będą wybrane nowotwory, w których aktualne metody leczenia są wysoce nieskuteczne.

• wartość całkowita Projektu netto: 55 437 723,25 zł;
• rekomendowana wartość dofinansowania: 32 761 152,30 zł;
• okres realizacji: listopad 2019 - grudzień 2023.

Ostateczna kwota dofinansowania może ulec nieznacznej zmianie na etapie przygotowania dokumentacji do właściwej umowy. Po zawarciu umowy o dofinansowanie Projektu Emitent przekaże niezwłocznie tę informację odpowiednim raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-30 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2019-12-30 Tomasz Nocuń Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki