REKLAMA

REDAN: Warunkowe przejęcie kredytu w rachunku bieżącym przez Redan oraz aneks z bankiem HSBC

2022-09-23 22:01
publikacja
2022-09-23 22:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-23
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Warunkowe przejęcie kredytu w rachunku bieżącym przez Redan oraz aneks z bankiem HSBC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 września 2022 r. zawarł ze spółką Top Secret Sp. z o.o. (dalej „TS”) umowę przejęcia długu (dalej „Umowa Przejęcia”) wynikającego z kredytu w rachunku bieżącym, z którego TS korzysta na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw nr 80/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku (dalej „Umowa Kredytowa”) zawartej przez TS i Redan jako kredytobiorców z Bankiem HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej „Bank HSBC”).

Na podstawie Umowy Kredytowej Bank HSBC udostępnił:
– TS kredyt w rachunku bieżącym (dalej „Kredyt w Rachunku Bieżącym”) do kwoty 1,8 mln USD z terminem spłaty na 30 czerwca 2023 r. – na dzień zawarcia Umowy Przejęcia kwota wykorzystana wynosiła 1.165,3 tys. USD i 2.110,2 tys. PLN;
– TS oraz Redan linię akredytyw do kwoty 3,0 mln USD z terminem dostępności na 30 czerwca 2023 r. – na dzień zawarcia Umowy Przejęcia linia akredytyw jest wykorzystywana wyłącznie przez Redan, a łączna kwota akredytyw otwartych wynosiła 1.361,1 tys. USD.
Łączna kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym oraz otwartych akredytyw nie może przekroczyć 3,0 mln USD.

Na podstawie Umowy Przejęcia Redan przejmie od TS całość zadłużenia wynikającego z Kredytu w Rachunku Bieżącym, które będzie istniało w momencie wyrażenia przez Bank HSBC zgody na przejęcie zadłużenia. Oznacza to, że Redan będzie mógł korzystać z Kredytu w Rachunku Bieżącym, a jednocześnie będzie zobowiązany do jego spłaty. Z tytułu przejęcia długu TS będzie zobowiązany do zapłaty Redan wynagrodzenia w wysokości 99% wartości wykorzystania Kredytu w Rachunku Bieżącym na moment przejęcia przez Redan.

Redan jednocześnie informuje, że w dniu 23 września br. otrzymał aneks (dalej „Aneks”) do Umowy Kredytowej podpisany przez wszystkie podmioty. Postanowienia aneksu wejdą w życie, gdy Bank HSBC wyda zgodę na przejęcie przez Redan długu TS na podstawie Umowy Przejęcia oraz gdy Redan zapłaci prowizję za zawarcie Aneksu.
Zgodnie z postanowieniami Aneksu, TS przestanie być stroną Umowy Kredytowej oraz zostanie zwolniony ze zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej, a jednocześnie postanowienia Umowy Kredytowej uwzględniają sytuację po przejęciu Kredytu w Rachunku Bieżącym przez Redan.

Do momentu publikacji niniejszego raportu Redan nie otrzymał zgody Banku HSBC na przejęcie przez Redan długu TS na podstawie Umowy Przejęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-23 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki