REKLAMA

RAFAKO: Otrzymanie informacji o wypłacie gwarancji należytego wykonania umowy oraz gwarancji zwrotu zaliczki przez mBank S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

2021-01-15 19:26
publikacja
2021-01-15 19:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-15
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Otrzymanie informacji o wypłacie gwarancji należytego wykonania umowy oraz gwarancji zwrotu zaliczki przez mBank S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. informującego o zawarciu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. („Zamawiający”) umowy, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Tłoczni Kędzierzyn” ("Umowa”), a także raportów bieżących nr 64/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. o otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i nr 66/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. o przekazaniu stanowiska Emitenta wobec ww. oświadczenia Zamawiającego, jak i raportu bieżącego nr 68/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. informującego o złożeniu przez Zamawiającego do mBank S.A. żądań wypłaty z gwarancji bankowej należytego wykonania Umowy nr 02141KPB19 w wysokości 20.750.100,00 PLN oraz (ii) wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki nr 02283KAP19 w wysokości 20.750.100,00 PLN, niniejszym informuje, że w dniu 15 stycznia 2021 r. Emitent otrzymał od mBank S.A. informację o dokonaniu wypłaty na rzecz Zamawiającego (i) gwarancji należytego wykonania Umowy nr 02141KPB19 w wysokości 20.750.100,00 PLN oraz (ii) gwarancji zwrotu zaliczki nr 02283KAP19 w wysokości 20.750.100,00 PLN.
W ocenie zarówno Emitenta jak i mBank S.A. przedmiotowa wierzytelność stanowi wierzytelność układową.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-15 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2021-01-15 Ewa Porzucek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki