REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.:

2021-10-19 07:34
publikacja
2021-10-19 07:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
18102021_Skonsolidowany_raport_kwartalny_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży usług 40 737 34 333 8 937 7 729
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 217 6 358 2 241 1 431
III. Zysk (strata) brutto 13 623 9 930 2 988 2 235
IV. Zysk (strata) netto 11 332 8 258 2 486 1 859
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 150 11 744 3 982 2 644
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 259 -3 296 -5 541 -742
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 306 -19 883 945 -4 476
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 803 -11 435 -615 -2 574
IX. Aktywa razem 101 644 69 490 21 940 15 351
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 840 19 197 5 578 4 241
XI. Zobowiązania długoterminowe 13 604 11 795 2 936 2 606
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 236 7 402 2 641 1 635
XIII. Kapitał własny 75 804 50 293 16 362 11 110
XIV. Kapitał zakładowy 6 072 5 727 1 311 1 265
XV. Liczba akcji (w szt.) na koniec bieżącego kwartału 60 716 451 57 273 781 60 716 451 57 273 781
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,19 0,14 0,04 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,19 0,14 0,04 0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,25 0,88 0,27 0,19
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,25 0,88 0,27 0,19
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
18102021_Skonsolidowany_raport_kwartalny_FINAL.pdf18102021_Skonsolidowany_raport_kwartalny_FINAL.pdf Skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-18 Sebastian Buczek Prezes Zarządu
2021-10-18 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2021-10-18 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu
2021-10-18 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2021-10-18 Paweł Pasternok Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki