REKLAMA

Zdecydowane obniżki w promocjach hipotek. Banki tną stawki dla stałego oprocentowania

Michał Kisiel2022-12-02 06:00analityk Bankier.pl
publikacja
2022-12-02 06:00

W ciągu minionego miesiąca banki promujące kredyty hipoteczne z okresowo stałym oprocentowaniem zdecydowanie obniżyły stawki. Nowe wersje cenników nie wprowadzają większych zmian w marżach produktów zmiennoprocentowych.

Zdecydowane obniżki w promocjach hipotek. Banki tną stawki dla stałego oprocentowania
Zdecydowane obniżki w promocjach hipotek. Banki tną stawki dla stałego oprocentowania
fot. Piotr Kuczek / / Shutterstock

Na rynku kredytów hipotecznych nie ma na razie mowy o zmianie trendu – sprzedaż wciąż szoruje po dnie. Wysokie stopy procentowe i ostrzejsze warunki oceny zdolności kredytowej ograniczyły grono zainteresowanych finansowaniem. Z drugiej strony na horyzoncie również zbierają się czarne chmury. Dochody kredytobiorców nie nadążają za wzrostem cen, a perspektywy hamowania gospodarki nie zachęcają do poważniejszych zakupów na kredyt.

W takich okolicznościach coraz częściej w ofertach banków pojawiają się oferty promocyjne. Konstruowane są jednak dość ostrożnie – z krótkim terminem obowiązywania, czasem przedłużanym w razie potrzeby. Grudniowa lista hipotecznych promocji to w dużej mierze kolejne edycje poprzednich akcji. Nie jest ona bardziej obszerna niż przed miesiącem, ale znacznie bardziej okazała niż pod koniec 2021 r.

Alior Bank – trzy promocje w ofercie

W ofercie kredytów hipotecznych Alior Banku przed dwoma miesiącami pojawiła się promocyjna nowość. Pod szyldem „Lekki start” kredytodawca proponuje finansowanie z zerową marżą w pierwszym roku trwania umowy oraz brakiem prowizji. Minimalna kwota kredytu to 100 tys. zł, a maksymalna – 3 mln zł. Promocja obowiązuje do 31 marca 2023 r.

Warunkiem skorzystania z oferty jest:

 • otwarcie rachunku wraz z kartą debetową i utrzymywanie go w całym okresie kredytowania,
 • zapewnienie wpływów na rachunek i wykonywanie co miesiąc transakcji płatniczych na min. 300 zł,
 • uzyskanie dostępu do bankowości mobilnej Alior Mobile przez wszystkich współkredytobiorców,
 • przystąpienie do ubezpieczenia na życie i opłacenie jednorazowo składki za pierwszy 5-letni okres umowy.

Alior Bank w dalszym ciągu zachęca kredytobiorców z wybranych miast do korzystania z promocyjnych ofert „Własne M w stolicy i okolicy” oraz „Własne M w Krakowie i okolicy”. Klienci nabywający nieruchomości w wymienionych miejscowościach oraz kilkunastu gminach i powiatach w aglomeracjach warszawskiej i krakowskiej mogą liczyć na specjalne warunki finansowania. Od połowy lipca w ramach wymienionych promocji można zaciągnąć także kredyt bez wpłaty, z gwarantowanym wkładem własnym.

Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania i nie podwyższa marży w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej, ponadto nie jest wymagany dodatkowy cross sell tj. zakup ubezpieczenia na życie. Wnoszący wkład własny w wysokości przekraczającej 20 proc. mogą liczyć na marżę na poziomie 1,99 pp. Dla pozostałych kredytobiorców stawka wynosi 2,19 pp. Dostępny jest również wariant kredytu z okresowo stałym oprocentowaniem przez 7 lat.

„Jesienią idę na swoje” w ING Banku Śląskim

W ING Banku Śląskim do 12 grudnia trwa akcja promocyjna pod hasłem „Jesienią idę na swoje”. Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient powinien także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego. Wszyscy kredytobiorcy przez cały okres spłaty powinni także posiadać dostęp do systemu bankowości internetowej. Warunkiem dodatkowym uczestnictwa w promocji jest wyrażenie zgody na weryfikację behawioralną zwiększającą bezpieczeństwo korzystania z serwisu transakcyjnego.

Kredytobiorcy mogą wybierać pomiędzy dwoma wariantami kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem:

 • „Łatwy start” z marżą 1,68 pp. i prowizją 0 proc.;
 • „Lekka rata” z marżą 1,64 pp. i prowizją 1,25 proc.

W pierwszej wersji promocji bank nieco obniżył stawkę marży (o 0,01 pp.) względem początku listopada. W drugiej wersji marża pozostała niezmieniona, a prowizja wzrosła o 0,25 pp.

Klienci ING mogą skorzystać także z okresowo stałego oprocentowania przez 5 lat. Na 1 grudnia 2022 r. stawki wynoszą 8,33 proc. w wersji „Łatwy start” (bez prowizji) oraz 8,29 proc. w wariancie „Lekka rata” (z prowizją 1,25 proc.). W porównaniu z propozycjami z 1 listopada stawki zdecydowanie spadły, o 2,31 pp. i 2,05 pp. w wariancie z prowizją, która spadła o 0,65 pp.

„Prosto do domu” w Credit Agricole – niższa marża w pierwszym roku

Promocyjna oferta w Credit Agricole opiera się na obniżonej marży przez pierwsze 12 miesięcy trwania umowy. Stawka wynosi wówczas 1,1 pp., a w kolejnych latach – 1,79 pp. Podobna konstrukcja dostępna jest dla wybierających kredyt ze stałym oprocentowaniem przez 7 lat. Wymagany minimalny wkład własny wynosi 20 proc.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

 • Otwarcie konta osobistego (lub posiadanie już tego produktu).
 • Wpływ wynagrodzenia na rachunek w kwocie min. 2,5 tys. zł przez cały okres kredytowania.
 • Wykupienie ubezpieczenia na życie za pośrednictwem banku i utrzymywanie go przez minimum 5 lat.

„Spełnij marzenia 11” w mBanku

Akcja promocyjna mBanku pod nazwą „Spełnij marzenia edycja 11” trwa do 16 stycznia 2023 r. Minimalna kwota kredytu wynosi 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane w zależności od statusu klienta.

Do segmentu Intensive zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

 • przystąpią do ubezpieczenia na życie,
 • posiadają rachunek osobisty mKonto Intensive, na który wpływa co najmniej 7 tys. zł miesięcznie i z którego spłacana będzie rata,
 • wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci z segmentu Intensive mogą liczyć na stawki marży wynoszące: 2,54 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 3,04 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.).

Do segmentu Active zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

 • przystąpią do ubezpieczenia na życie,
 • posiadają rachunek osobisty, na który wpływa co najmniej 5 tys. zł miesięcznie,
 • wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci Active mogą liczyć na promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego, które wynoszą odpowiednio 2,74 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc.) i 3,24 pp. (niższy wkład własny).

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

 • 2,84 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc.,
 • 3,34 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc.

We wszystkich wariantach promocji stawki marży symbolicznie obniżono w porównaniu z początkiem listopada. Zmiana jest niewielka – o 0,01 pp.

Warunkiem skorzystania z promocji jest wpływ na dowolny rachunek w mBanku kwoty odpowiadającej co najmniej dwukrotności raty i posiadanie ubezpieczenia na życie. Wymagania są sprawdzane przez bank co pół roku. Ich niespełnienie oznacza wzrost marży o 1,5 pp.

Promocja dla kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem w mBanku

„Wymarzone m z okresowo stałym oprocentowaniem edycja 13” – taką nazwę nosi akcja promocyjna kredytów ze stałą stopą w mBanku, która trwa do 16 stycznia 2023 r. Również w tym przypadku występują 3 warianty stawek, a wymagania są analogiczne jak w promocji „zmiennoprocentowej”.

Kredytobiorcy z grupy Intensive mogą liczyć na promocyjne, niższe o 2 pp. od standardowego oprocentowanie w pierwszych 5 latach spłaty. Wynosi ono 9,26 proc. dla kredytów z wkładem własnym równym 20 proc. lub wyższym oraz 9,76 proc. dla pozostałych zobowiązań.

Kredytobiorcy Active otrzymują nieco mniej atrakcyjną propozycję. W pierwszych 5 latach oprocentowanie wynosić będzie 9,46 proc. (dla wkładu co najmniej 20 proc.) lub 9,96 proc. (dla niższego wkładu własnego).

Dla pozostałych grup klientów promocyjne oprocentowanie wyniesie 9,56 proc. (przy wkładzie własnym co najmniej 20 proc.) lub 10,06 proc. (niższy wkład własny).

W porównaniu z początkiem listopada miał miejsce zdecydowany spadek oprocentowania kredytów z okresowo stałą stopą. Stawki spadły po równo w każdej z opcji o 1,85 pp.

Bank Pekao – oferta specjalna trwa

Do 18 grudnia przedłużono warunki promocyjne proponowane kredytobiorcom w Banku Pekao.  Można tam skorzystać ze specjalnych opcji kredytowania w dwóch wariantach. W scenariuszu z ubezpieczeniem spłaty wymaganym przez 4 lata prowizja wynosi od 0 proc. (przy standardowej marży), a minimalna stawka marży 1,84 pp.

Kredyt hipoteczny bez ubezpieczenia dostępny jest z prowizją zaczynającą się od stawki 1,99 proc. oraz marżą od 1,99 pp.

Promocyjne opcje w PKO BP także w grudniu

PKO Bank Polski przygotował kilka specjalnych promocyjnych ofert dla kredytobiorców hipotecznych. Wybierający ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie od utraty pracy mogą liczyć na zerową stawkę prowizji. Klienci posiadający "Kartę Dużej Rodziny" otrzymają propozycję prowizji obniżonej o połowę w stosunku do standardowej oferty. Zerowa prowizja obowiązuje także przy refinansowaniu kredytu hipotecznego udzielonego przez inny bank.

W ofercie Własny Kąt Pakiet, przy skorzystaniu z rachunku osobistego, ubezpieczenia utraty pracy na 4 lata, karty kredytowej lub ubezpieczenia na życie, w pierwszym roku marża jest obniżona do poziomu 1,1 pp.

Do 15 stycznia 2023 PKO BP promuje także wnioskowanie o kredyt hipoteczny online. Bank pobiera 1 zł za oszacowanie wartości nieruchomości dla klientów składających wniosek o udzielenie kredytu poprzez iPKO.

Publikacja zawiera linki afiliacyjne.
Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (54)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
hfjdj
Przestań spamować już. Jak już te spadki są to idź i se kup to mieszkanie wreszcie a jak nie ma to nie zaklinaj bo sie pochorujesz.
velazquez odpowiada hfjdj
Już się tak nie gorączkuj XD Jeszcze kiedyś opchniesz tego flipa (tak za kilka lat) albo może w przyszłym roku wpadnie jakaś prowizja XD
hfjdj odpowiada velazquez
Ale co ty chcesz do mojego flipa i co cie to obchodzi?
velazquez odpowiada hfjdj
Tak sobie tylko dworuję… nie gorączkuj się XD
PS. Głowa do góry, za kilka lat może uda ci się sprzedać XD
hfjdj odpowiada velazquez
No ale co cie obchodzi mój flip?
janoz_lobolotorant odpowiada hfjdj
zawistny biedak sam nie ma, więc zagląda z szałem w oczach w portfel innych modląc się by skoro jemu nie wychodzi w życiu, to żeby innym też nie wychodziło
velazquez odpowiada hfjdj
Tak sobie tylko dworuję… nie gorączkuj się XD
velazquez odpowiada janoz_lobolotorant
Ojojoj… aż mi w „pięty poszło” XD Witamy pana pośrednika XD Szef pewnie zadowolony, skoro piszesz w piątkowy wieczór? No, ale normy sprzedażowe nie zostały wyrobione, więc trzeba nadrabiać, aby ogrzać ten swój pokój z tapczanem, z którego piszesz, a o którym tak namiętnie wspominasz XD
mario89
Chcą nałapać jeleni na stałe oprocentowanie bo wiedzą że w przyszłym roku stagflacja i będzie stopniowe obniżanie stóp procentowych przez NBP

Powiązane: Mieszkanie na kredyt

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki