REKLAMA

PZU złożyło wniosek o wypłatę do 3,21 zł dywidendy na akcję Banku Pekao

2021-06-10 12:20
publikacja
2021-06-10 12:20
PZU złożyło wniosek o wypłatę do 3,21 zł dywidendy na akcję Banku Pekao
PZU złożyło wniosek o wypłatę do 3,21 zł dywidendy na akcję Banku Pekao
fot. Robson90 / / Shutterstock

PZU, jako 20-proc. akcjonariusz Banku Pekao, złożyło wniosek o uzupełnienie porządku obrad walnego zgromadzenia Pekao zwołanego na 11 czerwca o wypłatę dywidendy w trzech wariantach: 3,21 zł na akcję, 2,14 zł na akcję lub 1,07 zł na akcję - poinformował bank w komunikacie.

Propozycja PZU jest uzależniona od stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku oraz zalecenia nadzorczego KNF odnoszącego się do polityki dywidendowej Banku Pekao w drugiej połowie 2021 roku.

PZU proponuje, żeby w przypadku, gdy KNF zezwoli, by do 75 proc. zysku banku mogłoby być przeznaczone na wypłatę dywidendy, Pekao wypłaciło akcjonariuszom kwotę 842,5 mln zł, co dawałoby 3,21 zł dywidendy na akcję.

W przypadku, gdyby KNF dopuścił, by na dywidendę trafiło do 50 proc. zysku za 2020 roku, PZU proponuje, by dywidenda z akcji Banku Pekao wyniosła 2,14 zł, co dawałoby łączną kwotę 561,7 mln zł.

Gdyby KNF zgodził się na przeznaczenie do 25 proc. zysku za 2020 rok, PZU chce, by dywidenda z akcji Pekao wyniosła 1,07 zł, czyli łącznie 280,8 mln zł.

W przypadku braku zgody KNF na wypłatę dywidendy PZU chce, by zysk netto Banku Pekao za 2020 rok w wysokości 1,13 mld zł został podzielony na 283,9 mln zł z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy, a 842,5 mln zł pozostawić niepodzielone.

PZU proponuje też, by w przypadku zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wypłatę dywidendy, dniem dywidendy Banku Pekao był 10 września, a jej wypłata nastąpiła 29 września.

"Celem uchwały jest uzależnienie podziału zysku netto Banku Pekao za 2020 rok od stanowiska i zalecenia regulacyjnego KNF w zakresie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 roku. Spełnienie każdego z warunków wypłaty dywidendy wymaga, aby na wypłatę dywidendy w zakładanej wysokości zezwalały równocześnie stanowisko i zalecenie" - napisało PZU w uzasadnieniu wniosku.

16 grudnia 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej m.in. banków komercyjnych. KNF uznała za konieczne wstrzymanie przez banki wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku.

Równocześnie KNF wskazała, że stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora bankowego w pierwszym półroczu.

PZU proponuje, by zarząd Pekao zobowiązać do stwierdzenia spełnienia się lub braku spełnienia poszczególnych warunków wypłaty dywidendy najpóźniej do 2 września. (PAP Biznes)

pr/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki