38,8100 zł
0,81% 0,3100 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta_z_Badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_spr._fin._Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_PZU_i_PZU_SA_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_dot._informacji_niefinansowych_Grupy_Kapitalowej_PZU_i_PZU_SA_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_na_temat_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rada_Nadzorcza_funkcjonowanie_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rada_Nadzorcza_ocena_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU mln zł mln zł mln zł mln zł
II. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 23 470 22 847 5 500 5 382
III. Składki zarobione netto 22 350 21 354 5 238 5 031
IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 3 374 2 319 791 546
V. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 10 630 8 471 2 491 1 996
VI. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (14 563) (14 941) (3 413) (3 520)
VII. Zysk brutto 7 086 5 474 1 661 1 290
VIII. Zysk netto przypisywany właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej 3 213 2 895 753 682
IX. Zyski przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 2 155 1 290 505 304
X. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 347 220 863 519 608 863 347 220 863 519 608
XI. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 3,72 3,35 0,87 0,79
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 403 15 422 94 3 633
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 171 (12 034) 2 149 (2 835)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (800) 1 955 (187) 461
XV. Przepływy pieniężne netto, razem 8 774 5 343 2 056 1 259
XVI. Aktywa 328 554 317 458 76 408 76 113
XVII. Kapitał podstawowy 86 86 20 21
XVIII. Kapitały oraz rezerwy przypisywane właścicielom kapitału podstawowego jednostki dominującej 14 925 14 599 3 471 3 500
XIX. Udziały niekontrolujące 22 482 22 961 5 228 5 505
XX. Kapitały, razem 37 407 37 560 8 699 9 005
XXI. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 248 013 863 522 900 863 248 013 863 522 900
XXII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 17,29 16,91 4,02 4,05
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe (wg PSR)
XXIII. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 13 003 12 433 3 047 2 929
XXIV. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 1 539 1 218 361 287
XXV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 2 152 1 998 504 471
XXVI. Zysk netto 2 712 2 459 636 579
XXVII. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXVIII. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 3,14 2,85 0,74 0,67
XXIX. Aktywa 43 567 42 365 10 132 10 157
XXX. Kapitał podstawowy 86 86 20 21
XXXI. Kapitały, razem 13 925 13 560 3 238 3 251
XXXII. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXXIII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 16,13 15,70 3,75 3,76
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA.pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania.pdfSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania.pdf Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania
Skonsolidowane spr. fin. Grupy Kapitałowej PZU SA za 2018.pdfSkonsolidowane spr. fin. Grupy Kapitałowej PZU SA za 2018.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31.12.2018 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZU i PZU SA za 2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZU i PZU SA za 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA w 2018 roku wraz z listem Prezesa Zarządu PZU SA
Sprawozdanie dot. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2018.pdfSprawozdanie dot. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2018.pdf Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2018 rok
Informacja Zarządu na temat wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu na temat wyboru firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu PZU SA na temat wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rada Nadzorcza_funkcjonowanie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rada Nadzorcza_funkcjonowanie Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej PZU SA w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Oświadczenie Rada Nadzorcza_ocena sprawozdań.pdfOświadczenie Rada Nadzorcza_ocena sprawozdań.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej PZU SA w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-13 Paweł Surówka Prezes Zarządu Paweł Surówka
2019-03-13 Roger Hodgkiss Członek Zarządu Roger Hodgkiss
2019-03-13 Tomasz Kulik Członek Zarządu Tomasz Kulik
2019-03-13 Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu Maciej Rapkiewicz
2019-03-13 Małgorzata Sadurska Członek Zarządu Małgorzata Sadurska


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.