REKLAMA

PYLON: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką Tonemine sp. z o.o.

2020-09-06 19:40
publikacja
2020-09-06 19:40
Zarząd Pylon S.A. z siedziba w Warszawie ("Emitent") podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym, uzyskał informację o dokonaniu w dniu 03.09.2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejestrowy"), wpisu w rejestrzeprzedsiębiorców zmiany statutu Emitenta oraz połącznia z Tonemine sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000559406 ("Spółka Przejmowana"),.

Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. połączenie spółek nastąpiło z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Emitenta ("Spółka Przejmująca"), tj. z dniem 03.09.2020 roku. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmowanej.

Stosownie do art. 494 k.s.h. Emitent jako Spółka Przejmująca jest następcą prawnym Spółki Przejmowanej, tj. z dniem wpisu połączenia wstąpił we wszystkie jej prawa i obowiązki.

Połączenie odbyło się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). Połączenie zostało przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez emisję akcji nowej serii.

Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.260.691 zł do kwoty 4.819.779,70 zł tj. o kwotę 1.559.088,70 zł poprzez rejestrację 15.590.887 akcji serii T. Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 48.197.797.W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na:

a/ 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b/ 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c/ 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d/ 2.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e/ 1.825.640 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f/ 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g/ 6.617.054 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h/ 13.536.038 akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i/ 3.692.498 akcji zwykłych na okaziciela serii I,

j/ 285.680 akcji zwykłych na okaziciela serii J,

k/ 15.590.887 akcji zwykłych na okaziciela serii T,.Zestawienie zmian wraz z ujednoliconym tekstem jednolitym statutu Emitenta, załączone zostaje do niniejszego komunikatu.Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".
Załączniki
20200906_194026_0000129190_0000124838.pdf
20200906_194026_0000129190_0000124839.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki