REKLAMA

PURE BIOLOGICS S.A.: Wprowadzenie Akcji serii E do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania Praw Do Akcji serii E

2021-02-02 13:18
publikacja
2021-02-02 13:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-02
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Wprowadzenie Akcji serii E do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania Praw Do Akcji serii E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 2 lutego 2021 r. uzyskał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [„GPW”] w dniu 1 lutego 2021 r. uchwały Nr 92/2021 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Pure Biologics S.A oraz uchwały Nr 91/2021 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do akcji serii E spółki Pure Biologics S.A.

Na podstawie wymienionych uchwał Zarząd GPW:
1. postanowił wprowadzić z dniem 4 lutego 20201 roku do obrotu giełdowego na rynku równoległym 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Pure Biologics S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 lutego 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPRBLG00010;

2. wyznaczył na 3 lutego 2021 roku dzień ostatniego notowania 600.000 praw do akcji serii E spółki Pure Biologics SA oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPRBLG00036, o których dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 20/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-02 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2021-02-02 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki