REKLAMA

PROTEKTOR: Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki.

2020-09-10 10:24
publikacja
2020-09-10 10:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-10
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 („Spółka”), działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym informuje, że w dniu 9 września 2020 r. Spółka otrzymała zawiadomienie dotyczące zmiany dotychczas posiadanego łącznie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez strony porozumienia: PKO Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, PKO Europa Wschód- Zachód – Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód – Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Nationale Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie.pdfZawiadomienie.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-10 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2020-09-10 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki