REKLAMA

PROCHEM: wyniki finansowe

2021-04-28 18:51
publikacja
2021-04-28 18:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Strona_tytulowa_GK_Prochem_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_PROCHEM_2020_pol_kwiecien_2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_ZarzaduGK2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu__Prochem_S.A._ws._firmy_audytorskiej_(SSF)-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_GK_Prochem_20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane2020_GKProchem.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_Grupa_Kapitalowa_Prochem_S.A2020-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_KAPITALOWEJ_PROCHEM_S.A._w_2020_ROKU-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_GKProchem_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprRN2020_Ocena_skonsolidowanego_sprawozdanie_finansowe_grupy_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody ze sprzedaży 352207 323023 78720 75091
II. Zysk brutto ze sprzedaży 28794 18383 6436 4273
III. Zysk na działalności operacyjnej 17041 6459 3809 1501
IV. Zysk do opodatkowania 17918 9701 4005 2255
V. Zysk netto z tego przypisany: 14008 8043 3131 1870
VI. Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 13863 7866 3098 1829
VII. Udziałom niekontrolującym 145 177 32 41
VIII. Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 4,72 2,68 1,06 0,62
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4290 35949 959 8357
X. Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej 5153 5797 1152 1348
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -5296 -10215 -1184 -2375
XII. Przepływy pieniężne netto, razem 4147 31531 927 7330
XIII. STAN NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XIV. Suma Aktywów 251465 259375 54491 60908
XV. Aktywa trwałe, razem 107632 113488 23323 26650
XVI. Aktywa obrotowe, razem 143833 142114 31168 33372
XVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 105623 91816 22888 21561
XVIII. Udziały niekontrolujące 6942 6797 1504 1596
XIX. Kapitał własny, ogółem 112565 98613 24392 23157
XX. Zobowiązania długoterminowe, razem 42521 45517 9214 10689
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe, razem 96379 115243 20885 27062
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) - przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej 35,99 31,28 7,80 7,35
XXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 2935000 2935000 2935000 2935000
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Strona tytułowa_GK_Prochem_2020.pdfStrona tytułowa_GK_Prochem_2020.pdf
List_Prezesa_PROCHEM_2020 pol_kwiecien 2021-sig.pdfList_Prezesa_PROCHEM_2020 pol_kwiecien 2021-sig.pdf
Oswiadczenie ZarzaduGK2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfOswiadczenie ZarzaduGK2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
Informacja Zarzadu Prochem S.A. ws. firmy audytorskiej (SSF)-sig-sig-sig.pdfInformacja Zarzadu Prochem S.A. ws. firmy audytorskiej (SSF)-sig-sig-sig.pdf
Sprawozdanie z badania SSF GK Prochem 20.pdfSprawozdanie z badania SSF GK Prochem 20.pdf
Wybrane dane2020_GKProchem.pdfWybrane dane2020_GKProchem.pdf
SSF Grupa Kapitałowa Prochem S.A2020-sig-sig-sig-sig.pdfSSF Grupa Kapitałowa Prochem S.A2020-sig-sig-sig-sig.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIAŁALNOSCI GRUPY KAPITALOWEJ PROCHEM S.A. w 2020 ROKU-sig-sig-sig.pdfSPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIAŁALNOSCI GRUPY KAPITALOWEJ PROCHEM S.A. w 2020 ROKU-sig-sig-sig.pdf
Oswiadczenie RN GKProchem S.A. 2020.pdfOswiadczenie RN GKProchem S.A. 2020.pdf
SprRN2020_Ocena skonsolidowanego sprawozdanie finansowe grupy .pdfSprRN2020_Ocena skonsolidowanego sprawozdanie finansowe grupy .pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu
2021-04-28 Marek Kiersznicki Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Krzysztof Marczak Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Barbara Auguścińska-Sawicka Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki