REKLAMA

POLSKIE JADŁO S.A.: Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 marca 2013 roku

2013-03-08 10:12
publikacja
2013-03-08 10:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-08
Skrócona nazwa emitenta
POLSKIE JADŁO S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 marca 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło sie w dniu 8 marca 2013 roku:

- Jan Aleksander Kościuszko, posiadający 3.618.796 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, dających łącznie prawo do 7.237.592 głosów, co stanowi 7,74% udziału w kapitale zakładowym i 14,37% udziału w ogólnej liczbie głósów.
Procentowy udział tych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Polskie Jadło S.A. w upadłości likwidacyjnej wynosił 95,28%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-08 Janusz Głowacki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki