REKLAMA

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na Głównym Rynku GPW

2022-04-05 18:01
publikacja
2022-04-05 18:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-05
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Temat
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na Głównym Rynku GPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. powziął informację o podjęciu w tym samym dniu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 358/2022 w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Spółki z dniem 8 kwietnia 2022 r.

Przedmiotowa uchwała Zarządu GPW została podjęta w konsekwencji wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 marca 2022 r. decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2022 z dnia 25 marca 2022 r.

W związku z powyższym Spółka informuje, że z dniem 8 kwietnia 2022 r. zaprzestaje publikacji raportów bieżących i okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-05 Marcin Radziszewski Członek Zarządu Marcin Radziszewski
2022-04-05 Dobrosława Waleczek Gaudnik Prokurent Dobrosława Waleczek Gaudnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki