REKLAMA

POINTPACK.PL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

2021-04-28 23:01
publikacja
2021-04-28 23:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
espi_10-2021_28042021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
POINTPACK.PL S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym publikuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 roku (ZWZ).

Na ZWZ Spółki stawili się akcjonariusze posiadający łącznie 423 567 akcji uprawniających do 423 567 głosów.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ są:
1. Pan Marek Piosik posiadający 234 002 akcji dających 234 002 głosów na ZWZ co stanowi 55,2% głosów na ZWZ oraz 20,9% w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
2. Pan Krzysztof Mikołaj Konwisarz posiadający 156 000 akcji dających 156 000 głosów na ZWZ co stanowi 36,8% głosów na ZWZ oraz 13,9% w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
3. Government of Norway posiadający 33 565 akcji dających 33 565 głosów na ZWZ co stanowi 7,9% głosów na ZWZ oraz 3,0% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Piosik -Prezes Zarządu

Załączniki
Plik Opis
espi_10-2021 28042021.pdfespi_10-2021 28042021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Marek Piosik Prezes Zarzadu Piosik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki