REKLAMA

PME SA: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom PME S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji)

2019-03-27 11:43
publikacja
2019-03-27 11:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-27
Skrócona nazwa emitenta
PME SA
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom PME S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PME S.A. ("Emitent"), niniejszym informuje, iż na podstawie komunikatu z 11 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), które odbyło się 26 marca 2019 r., opublikowanego na stronie internetowej KNF (www.knf.gov.pl), Emitent powziął wiadomość, że KNF podjęła decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). KNF określiła termin zaprzestania podlegania przez Emitenta obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na dzień 16 kwietnia 2019 r.

Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF, Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o ustanie uczestnictwa Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wycofanie z depozytu wszystkich zdematerializowanych akcji Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-27 Tomasz Drobisz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki