REKLAMA

PME SA: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom PME S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji)

2019-03-27 11:43
publikacja
2019-03-27 11:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-27
Skrócona nazwa emitenta
PME SA
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom PME S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PME S.A. ("Emitent"), niniejszym informuje, iż na podstawie komunikatu z 11 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), które odbyło się 26 marca 2019 r., opublikowanego na stronie internetowej KNF (www.knf.gov.pl), Emitent powziął wiadomość, że KNF podjęła decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). KNF określiła termin zaprzestania podlegania przez Emitenta obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na dzień 16 kwietnia 2019 r.

Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF, Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o ustanie uczestnictwa Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wycofanie z depozytu wszystkich zdematerializowanych akcji Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-27 Tomasz Drobisz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki