REKLAMA

PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie cyfrowych efektów wizualnych na potrzeby produkcji trzeciego sezonu serialu The Witcher

2022-12-02 20:42
publikacja
2022-12-02 20:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-02
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Zawarcie umowy na wykonanie cyfrowych efektów wizualnych na potrzeby produkcji trzeciego sezonu serialu The Witcher
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2017 z dnia 17 maja 2017 roku oraz nr 4/2019 z dnia 30 marca 2019 roku dotyczących zawartego z Netflix Entertainment LLC („Netflix”) Binding Deal Memorandum („BDM”), tj. wiążących podstawowych warunków umowy określających główne warunki współpracy przy produkcji filmowej opartej na prozie Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie („The Witcher”), Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje o wpłynięciu w dniu 02 grudnia 2022 roku umowy na wykonanie przez Grupę Platige Image cyfrowych efektów wizualnych na potrzeby produkcji przez Netflix trzeciego sezonu serialu The Witcher („Umowa”).
Umowa obejmuje realizację przez Grupę Platige Image określonych efektów specjalnych. Prace objęte Umową będą realizowane kolejno dla poszczególnych odcinków, a ostateczny termin realizacji wszystkich prac objętych Umową przypada na I kwartał 2023 r.
Poza przedmiotową Umową, w ramach współpracy z Netflix opartej o podpisany w 2017 roku BDM, spółka zależna Emitenta, Platige Films Sp z o.o., będzie pełniła rolę Executive Producer dla trzeciego sezonu serialu.
Wynagrodzenie Platige Image z tytułu realizacji usług w ramach trzeciego sezonu The Witcher wyniesie ok. 7 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2021.
Umowa może zostać rozwiązana przez zamawiającego w dowolnym czasie i z dowolnego powodu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dla Emitenta proporcjonalnie do ukończonych prac. W przypadku naruszenia Umowy przez Emitenta zamawiający będzie miał prawo do uzyskania odszkodowania.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-02 Karol Żbikowski Prezes Zarządu Karol Żbikowski
2022-12-02 Artur Małek Członek Zarządu Artur Małek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki