Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_PKO_Banku_Polskiego_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_PKO_Banku_Polskiego_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_sprawozdania_Banku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_PKO_Banku_Polskiego_SA_dotyczaca_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_PKO_Banku_Polskiego_SA_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_PKO_Banku_Polskiego_SA_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_PKO_Banku_Polskiego_SA_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_sprawozdania_Banku_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_PKO_Banku_Polskiego_SA_dotyczaca_sprawozdan_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_-_wersja_angielska_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE mln zł mln zł mln EUR mlnEUR
II. Wynik z tytułu odsetek 9 279 8 544 2 157 2 002
III. Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 470 2 482 574 582
IV. Wynik z działalności operacyjnej 5 118 4 471 1 190 1 048
V. Zysk brutto 5 118 4 471 1 190 1 048
VI. Zysk netto 3 835 3 335 891 782
VII. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 3,07 2,67 0,71 0,63
VIII. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 3,07 2,67 0,71 0,63
IX. Dochody całkowite netto 3 826 3 760 889 881
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 573 15 001 1 760 3 516
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 970) (5 320) (3 015) (1 247)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (6 634) (2 198) (1 542) (515)
XIII. Przepływy pieniężne netto (12 031) 7 483 (2 797) 1 754
XIV. Suma aktywów 317 125 300 413 74 469 69 863
XV. Kapitał własny ogółem 40 412 38 360 9 490 8 921
XVI. Kapitał zakładowy 1 250 1 250 294 291
XVII. Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,33 30,69 7,59 7,14
XIX. Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,33 30,69 7,59 7,14
XXI. Łączny współczynnik kapitałowy 20,66% 21,33% 20,66% 21,33%
XXII. Kapitał Tier 1 35 890 35 070 8 428 8 156
XXIII. Kapitał Tier 2 2 700 2 700 634 628WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG
NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW


od 01.01.2019do 31.12.2019


od 01.01.2018do 31.12.2018
średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku
zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z
przepływów pieniężnych)


              4,3018


              4,2669
 


 


 


 31.12.2019 


 31.12.2018 
kurs średni NBP na dzień (pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej)


              4,2585


              4,3000
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA.pdfPismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA.pdf Pismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA
Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA.pdfSprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA.pdf Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania Banku.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania Banku.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku
Ocena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotycząca sprawozdań.pdfOcena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotycząca sprawozdań.pdf Ocena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotycząca sprawozdań
Oświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczące Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczące Komitetu Audytu
Pismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfPismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdf Pismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfSprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdf Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Sprawozdanie Zarzadu z dzialanosci - wersja angielska.pdfSprawozdanie Zarzadu z dzialanosci - wersja angielska.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności - wersja angielska
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania Banku - wersja angielska.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania Banku - wersja angielska.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku - wersja angielska
Ocena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczącą sprawozdań - wersja angielska.pdfOcena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczącą sprawozdań - wersja angielska.pdf Ocena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotycząca sprawozdań - wersja angielska
Oświadczenie Rady Nadzorczej - wersja angielska_.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej - wersja angielska_.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczące Komitetu Audytu - wersja angielska

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-11 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu
2020-02-11 Rafał Antczak Wiceprezes Zarządu
2020-02-11 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
2020-02-11 Maks Kraczkowski Wiceprezes Zarządu
2020-02-11 Mieczysław Król Wiceprezes Zarządu
2020-02-11 Adam Marciniak Wiceprezes Zarządu
2020-02-11 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu
2020-02-11 Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu
2020-02-11 Jan Emeryk Rościszewski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-11 Danuta Szymańska Dyrektor Pionu Rachunkowości
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.