108,80 zł
0,05% 0,05 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-09
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 9 stycznia 2018 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Anwil S.A. („Anwil S.A.”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez Anwil S.A. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN1469 290118 o łącznej wartości emisji 25 000 000 PLN, na którą składa się 250 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 9 stycznia 2018 roku
- Data wykupu: 29 stycznia 2018 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 909,50 PLN.

PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Anwil S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PKN ORLEN’s subsidiary – Anwil – has purchased bonds issued by PKN ORLEN Regulatory announcement no 6/2018 dated 9 January 2018Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the ORLEN Capital Group, on 9 January 2018 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, Anwil S.A. (“Anwil”). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.The bonds are used for managing the working capital of ORLEN Capital Group. The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 15 January 2015 (Journal of Laws, 2015, point 238.) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds purchased today by Anwil were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions:Series: ORLEN1469 290118 value of the bond issue PLN 25 000 000 composed of 250 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond.- Date of issue: 9 January 2018- Redemption date: 29 January 2018- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 909.50.PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of Anwil. See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-09 Wojciech Jasiński Prezes Zarządu
2018-01-09 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

  • NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 24 stycznia 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zmian w składzie RN oraz zmian statutu.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl