REKLAMA

Początek ożywienia. Ma być tylko lepiej

Michał Kubicki2023-11-30 10:30, akt.2023-11-30 11:09redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-11-30 10:30
aktualizacja
2023-11-30 11:09

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dynamika polskiego PKB za III kwartał była najwyższa w tym roku w ujęciu kwartał do kwartału. W porównaniu rok do roku pierwszy od dawna wzrost był nawet większy niż wstępny szacunek. Odżyła konsumpcja, a dalej dobrze się mają inwestycje.

Początek ożywienia. Ma być tylko lepiej
Początek ożywienia. Ma być tylko lepiej
fot. Adam Chelstowski / / FORUM

W III kwartale PKB Polski był realnie (czyli po odliczeniu wpływu inflacji) o 0,5 proc. wyższy niż rok wcześniej – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wstępny odczyt wskazywał na wzrost o 0,4 proc. Był to pierwszy jak do tej pory kwartał wzrostu rocznej dynamiki w 2023 r. Statystyki wyrównane sezonowo pokazały wzrost na poziomie 0,6 proc. rdr, wobec 0,5 proc. pokazanych w pierwszym szacunku.

W poprzednim kwartale nasza gospodarka skurczyła się o 0,6 proc. rdr.  W I kwartale 2023 r. polski PKB zaliczył spadek o 0,3 proc. rdr. W 2022 roku roczna dynamika wzrostu hamowała z 8,6 proc. w I kwartale do 6,1 (po rewizji) proc. w II kwartale i 3,9 proc. w III kwartale. W ostatnim kwartale ubiegłego roku było to już tylko (po rewizji) 2,3 proc. W 2022 r. polska gospodarka urosła realnie o 4,9 proc., a nominalny produkt krajowy brutto po raz pierwszy przekroczył 3 biliony złotych.

O tym, że statystyki PKB w ostatnim czasie nieco oszalały, pisał przy okazji wstępnych danych Krzysztof Kolany w artykule Polska gospodarka uniknęła „technicznej recesji”, wskazując na ich duże rozchwianie, gdzie naprzemiennie kwartały na minusie przeplatały się z tymi na sporym plusie (w ujęciu kdk), kreśląc sporą amplitudę na statystycznych wykresach. W poprzedniej publikacji GUS zaczął wygładzać historyczne dane, stąd np. w tych za II kwartał br. z -1,4 proc. kdk zrobiło się +0,3 proc.

W najnowszym zestawie GUS pokazał, że PKB w III kwartale wzrosło o 1,5 proc. kdk., co z wyżej wspomnianą rewizją za II kwartał sprawia, że był to trzeci z rzędu okres, gdy PKB polski rósł z kwartału na kwartał. W pierwszym szacunku wzrost wyniósł 1,4 proc. Ekonomiści spodziewają się, że bieżący kwartał przyniesie przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce stanowiące zapowiedź istotniejszego ożywienia w 2024 roku.

W bieżącym tygodniu swoją prognozę dla polskiego PKB podwyższyła agencja S&P Global i OECD, głównie z uwagi na poprawę perspektyw inwestycyjnych. „Podwyższyliśmy prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski na 2024 r. do 3,1 proc. z 3 proc.” – stwierdzono w raporcie S&P.  Z kolei OECD prognozuje w przyszłym roku wzrost o 2,6 proc., któremu mają towarzyszyć mają solidne inwestycje wspierane przez środki z unijnego planu odbudowy.

Według rządowego projektu ustawy budżetowej na przyszły rok, PKB w 2023 r. wzrośnie o 0,9 proc., a w 2024 r. o 3,0 proc. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej opublikowanymi we wrześniu br. wzrost polskiego PKB w 2023 r. wyniesie 0,5 proc., a w 2024 - 2,7 proc.

Na dynamikę PKB wpłynęło dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego oraz zmniejszenie popytu krajowego o 5,2 proc. (w 2 kw. 2023 r. spadek popytu krajowego wyniósł 2,9 proc.). Złożył się na to spadek akumulacji brutto o 28,1 proc. (wobec spadku w 2 kwartale 2023 r. o 8,3 proc.) oraz wzrost spożycia ogółem o 1,3 proc. (wobec spadku w 2 kwartale 2023 r. o 1,6 proc.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się o 0,8 proc. (wobec spadku w 2 kw. 2023 r. o 2,8 proc.). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,2 proc. (wobec wzrostu w 2 kwartale 2023 r. o 10,5 proc.) - informuje GUS. 

Pierwszy odczyt danych o PKB za III kwartał poznaliśmy 14 listopada. Był to jednak tzw. szybki szacunek. Teraz GUS przedstawił, jaka była struktura PKB i wpływ poszczególnych kategorii na pokazane zbiorcze dane.

Liczby pokazały odbicie konsumpcji oraz wciąż silną kontrybucję inwestycji. Z pewnością za wzrostem znaczenia konsumpcji stoi dynamiczny wzrost realnych płac spowodowany wzrostem rocznej dynamiki i spadkiem odczytów inflacji. Wyraźnie przebija się dalszy silny spadek zapasów przy jednoczesnym przyspieszeniu dynamiki eksportu.  

W pierwszych komentarzach analitycy mBanku napisali, że "to, co najbardziej rzuca się w oczy, to ponownie potężna negatywna kontrybucja zapasów (aż -7,7 pp), co zostało skontrowane wzrostem ze strony handlu zagranicznego o 5,9 pp. Poza tym: siła konsumenta i wciąż mocne inwestycje."

"Inwestycje z kolei rosną 7,2% r/r, co okazało się słabszą wartością od konsensusu i naszej prognozy. Po odsezonowaniu impet wzrostu wprawdzie spadł, ale to wciąż +1% kw/kw. W dalszym ciągu jakoś ciężko wyobrazić nam sobie ostre hamowanie, jak miało to miejsce historycznie" - dodali. 

"W strukturze widzimy rekordowy ujemny wkład spadku zapasów (-7,7pp), który jednak został częściowo zneutralizowany przez eksport netto (+5,9pp). Inwestycje wzrosły solidnie, ale nieco słabiej niż w poprzednim kwartale (o 7,2% r/r wobec 10,5% r/r w 2q23). Po silnym spadku w 1h23 konsumpcja zwiększyła się o 0,8% r/r i jest to w naszej ocenie tylko preludium ożywienia, którego oczekujemy w kolejnych kwartałach, na fali powrotu realnego wzrostu wynagrodzeń" skomentowali analitycy z PKO.

Polska w G20? A po co nam to?

Co jakiś czas nad Wisłą odżywają nadzieje na to, że rząd Polski zostanie dopuszczony do udziału w elitarnej grupie G20. Spekulacje te podbudowuje się narracją o sile polskiej gospodarki.

O początku ożywienia koniunktury piszą z kolei eksperci ING. "Pozytywem w kończącym się cyklu spowolnienia gospodarczego były inwestycje, co po części można przypisać wydatkom z kończącej się perspektywy finansowej UE oraz wydatkom na cele energetyczne. Nie słabnie z kolei negatywna skala wpływu cyklu dostosowań zapasów" - npiasali, cytowani przez PAP. 

"Dane za październik i nasze prognozy na listopad wskazują, że ożywienie jest kontynuowane w IV kw. 2023 r. jednak jego tempo pozostaje niskie. W szczególności pod presją pozostaje branża przemysłowa, a także segmenty handlu związane z dobrami trwałego użytku (z wyłączeniem sektora motoryzacyjnego) oraz eksportem. Szacujemy, że w IV kw. 2023 r. wzrost PKB przyspieszy do ok. 2 proc. rdr, a w całym 2023 wzrost gospodarczy wyniesie 0,4 proc" - prognozują. 

"Opublikowana dziś przez GUS pełna struktura PKB w III kwartale br. przyniosła pewne zaskoczenia. Pojawienie się wzrostu gospodarczego, po dwóch kwartałach spadków, wynikało – jak wskazują opublikowane dane - przede wszystkim z dużej poprawy w konsumpcji gospodarstw domowych. Konsumpcja 'wyszła', po dwóch kwartałach spadków, na plus. Nadal także, w bardzo przyzwoitym tempie rosły inwestycje w gospodarce. Ponadto przedsiębiorstwa kontynuowały w III kwartale br. redukcję zapasów i musiała być ona bardzo silna, skoro ujemny wkład tej kategorii do PKB wyniósł aż -7,7 pkt. proc. Poza tym spadek pogłębił w III kwartale eksport towarów i usług, ale jeszcze bardziej i silniej spadł import, co w konsekwencji dało pozytywny duży wkład eksportu netto do PKB" - napisała Monika Kurtek z Banku Pocztowego. 

"Głównym motorem wzrostu były inwestycje– łączny wolumen był o 7,2 proc. większy niż przed rokiem, głównie za sprawą nakładów dużych przedsiębiorstw. Konsumpcja gospodarstw domowych nieznacznie wzrosła. Na wynikach negatywnie ciążył też spadek zapasów" - zauważyli z kolei eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 

Kotecki, RPP: Wzrost PKB w 2023 r. może wynieść 0,1-0,3 proc.

Wzrost PKB w 2023 r. może wynieść 0,1-0,3 proc. - ocenił członek RPP Ludwik Kotecki w trakcie Kongresu Polskiego Kapitału Forbesa.

"Ten rok zamkniemy wzrostem na poziomie 0,1-0,3 proc., może" - powiedział. 

(PAP Biznes)

Źródło:
Michał Kubicki
Michał Kubicki
redaktor Bankier.pl

Redaktor działu Rynki Bankier.pl. Absolwent finansów i rachunkowości na UMCS w Lublinie. W czasie studiów zainteresował się giełdą i rynkami finansowymi, które to zainteresowania rozwinął na SGH w Warszawie na kierunku Bankowość Inwestycyjna. Na co dzień obserwuje notowania warszawskiej giełdy, by przekazać czytelnikom portalu najważniejsze informacje z parkietu oraz przybliżyć istotne wiadomości ze spółek. Telefon 728 927 242

Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (27)

dodaj komentarz
ssmentek
Lewica "schłodzi" gospodarkę, a co zostanie to Tusk zaora.
simonsoft8
dane koloruję na odchodzia opzycja teraz demokratyczna wałęsy
bha
Cóż... Znowu ta sama co jakiś czas rynkowa i nie tylko........... śpiewka i bajdurzenie że będzie niby lepiej i lepiej i to NIBY dla wszystkich?????. Dyrdymały o coraz niby większej poprawie dla wszystkiego i wszystkich?. o niby stałym trendzie spadkowym dla rynkowej inflacji szczególnie spadku chyba w ekonomicznych wygodnych słupkach Cóż... Znowu ta sama co jakiś czas rynkowa i nie tylko........... śpiewka i bajdurzenie że będzie niby lepiej i lepiej i to NIBY dla wszystkich?????. Dyrdymały o coraz niby większej poprawie dla wszystkiego i wszystkich?. o niby stałym trendzie spadkowym dla rynkowej inflacji szczególnie spadku chyba w ekonomicznych wygodnych słupkach i tabelach!!!!!. Taka wygodna statystyka i dywagacje, które coraz mocniej niestety są oderwane od rzeczywistości szczególnie tej obecnej coraz mocniej dojnej cenowo inflacji detalicznej!!!!,zmieniającej się, rosnącej jak w kalejdoskopie i to nie rzadko co nowa dostawa!!!. Wystarczy tylko w ciągu ostatniego okresu licząc tylko 1 rok czy 1,5 wstecz dokładnie porównać wiele, wiele cen artykułów i produktów itd. szczególnie tych w detalu, które niestety po ich porównanie raczej wzrosły w większości od 40 % w górę i nie rzadko, nie rzadko nawet i 100% i więcej. Więc o czym ta mydląca oczy co m-c podawana statystyka inflacyjna??? , o tym że niby inflacja tak non stop wciąż niby maleje i maleje?????.Cóż inflacja maleje ale raczej tylko w wygodnych oficjalnych statystykach niestety ta szczególnie ta coraz mocniej i mocniej namacalna codzienie dla wielu, wielu osób dojna inflacja detaliczna niestety ona nadal jest wysoka, najwyższa i to już od dawna na rynku i coraz, coraz, coraz mocniej daje się ona wielu wielu ludziom coraz szerzej i szerzej we finansowe zadłużeniowe znaki. To taka raczej jest obecnie dawkowana co m-c stystyczna nie tylko rynkowa................ obłuda inflacyjna mydląca oczy - niestety rzeczywistości coraz smutniejszej, nie pewnej jutra, coraz szerzej jest to tragiczniejsza rzeczywistość codziennego życia milionów ludzi w wysoko inflacyjnym dojnym cenowo detalu, życie coraz szerzej rujnujące finasowo budżety domowe u wielu wielu rodzin i osób!!!!!!!!!!!.Niestety brak na to ....... więcej słów.
prs
Lol..

Wygrales chlopie.. tymi wypocinami..
..glowna nagrode..

- Mistrz Narzekania 2023 !!!

Co powiesz dzieciom gdy zapytaja: co robiles gdy inni trzepali mega-kase???

"Pisalem pierduty na bankrucie, narzekalem jak jestem zalosny.."

..lol..hehehh

Masz jeszcze babe.. obstawiam
Lol..

Wygrales chlopie.. tymi wypocinami..
..glowna nagrode..

- Mistrz Narzekania 2023 !!!

Co powiesz dzieciom gdy zapytaja: co robiles gdy inni trzepali mega-kase???

"Pisalem pierduty na bankrucie, narzekalem jak jestem zalosny.."

..lol..hehehh

Masz jeszcze babe.. obstawiam ze dawno uciekla..

..lol..
bha odpowiada prs
To człeku nie wypociny czy narzekanie, tylko szczera, szczera od serca prawda, która cóż.... wiem niestety bardzo wielu mocno w oczy kole!.
prs odpowiada bha
Hehehhh..

Nie o to pytalem..
..lol..
bha odpowiada prs
Nie pytaj, nie dowcipkuj, nie ironizuj tylko najpierw pomyśl czy nie w tym co jest napisane faktycznie samej lub dużo prawdy. A tak nawiasem to chyba nie pierwszy już raz sapiąc plecami tego co ktoś napisał masz z tym człeku jakiś problem. Chyba jednak niestety naprawdę prawda w wielu sprawach w oczy kole.
prs odpowiada bha
Przekieruj energie..

..bo bedie tylko gorzej..
moneypl
Panie Kubicki trzymamy za słowo! Żeby od tego dobrobytu w przyszłości nam się w głowach nie pomieszało
bha
Ożywienie chyba dalsze w statystykach!.Cóż... Jest przecież od ponad już 3 dekad niby dobrze?, a będzie jeszcze niby lrpiej i lepiej,korzystniej i coraz szerzej i szerzej niby godniej??, i co jest najważniejsze dla NIBY wszystkich???.

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki