5,5000 zł
3,38% 0,1800 zł
Pharmena SA (PHR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SAQS_PHAR_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_1H_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2019-09/PHARMENA_Raport_z_przegladu_30.06.2019-sig-sig_201909300599048443.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PHARMENA_Raport_z_przegladu_30.06.2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
190930_PHR_oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
190930_PHR_oswiadczenie_zarzadu_wybor_audytora_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody ze sprzedaży 5 327 6 424 1 242 1 515
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (6 674) 632 (1 556) 149
III. Zysk (strata) brutto (6 958) 529 (1 623) 125
IV. Zysk (strata) netto (5 994) 387 (1 398) 91
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy Spółki Dominującej Grupy (5 934) 387 (1 384) 91
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 155) 310 (2 368) 73
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (270) (134) (63) (32)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 204 (102) 3 313 (24)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 3 779 74 882 17
X. Średnioważona liczba akcji (szt.) 10 984 758 8 795 052 10 984 758 8 795 052
XI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 10 984 758 8 795 052 10 984 758 8 795 052
XII. Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,54) 0,04 (0,13) 0,01
XIII. Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,54) 0,04 (0,13) 0,01
XIV. Aktywa obrotowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 226 4 684 2 875 1 089
XV. Aktywa trwałe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 645 2 119 857 493
XVI. Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 871 6 803 3 732 1 582
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 940 4 792 1 632 1 114
XVIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego 374 75 88 17
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 616 1 935 2 026 450
XX. Udziały niekontrolujące (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) (59) 1 (14) -
XXI. Liczba akcji (szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego 10 984 758 8 795 052 10 984 758 8 795 052
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SAQS_PHAR_2019.pdfSAQS_PHAR_2019.pdf SAQS_PHAR_2019
Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie z działalności 1H 2019.pdfGrupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie z działalności 1H 2019.pdf Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie z działalności 1H 2019
GK PHARMENA Raport z przegladu 30.06.2019-sig-sig.pdfGK PHARMENA Raport z przegladu 30.06.2019-sig-sig.pdf GK PHARMENA Raport z przegladu 30.06.2019-sig-sig
PHARMENA Raport z przegladu 30.06.2019-sig-sig.pdfPHARMENA Raport z przegladu 30.06.2019-sig-sig.pdf PHARMENA Raport z przegladu 30.06.2019-sig-sig
190930_PHR_oswiadczenie zarządu_rzetelność_1H2019.pdf190930_PHR_oswiadczenie zarządu_rzetelność_1H2019.pdf 190930_PHR_oswiadczenie zarządu_rzetelność_1H2019
190930_PHR_oswiadczenie zarządu_wybór audytora_1H2019.pdf190930_PHR_oswiadczenie zarządu_wybór audytora_1H2019.pdf 190930_PHR_oswiadczenie zarządu_wybór audytora_1H2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Konrad Palka Prezes Zarządu
2019-09-30 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.