REKLAMA

PGO S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

2019-11-29 13:51
publikacja
2019-11-29 13:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-29
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 listopada 2019 r., Emitent otrzymał pismo od członka Rady Nadzorczej Pana Michała Nowaka z informacją, że z dniem 30 listopada 2019 r. składa rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PGO S.A. z siedzibą w Katowicach.
Pan Michał Nowak nie podał przyczyny swojej rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Andrzej Bulanowski Wiceprezes Zarządu
2019-11-29 Grzegorz Kozub Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki