REKLAMA

PFLEIDERER GROUP SA: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku

2019-08-29 17:05
publikacja
2019-08-29 17:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-29
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Group S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019. Zostanie on opublikowany 25 września 2019 roku.
Wcześniej ogłoszony termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku ustalony był na dzień 11 września 2019.
Raport sporządzono na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Change of the publication date of the extensive consolidated
report for 1st half of the year 2019


Current Report no. 36/2019


The Management Board of Pfleiderer Group S.A. hereby reports about a
change in the date of publication of the extensive consolidated report
for 1st half of the year 2019. The report will be published on 25
September 2019.


The previously announced publication date of extensive consolidated
report for 1st half of the year 2019 was 11 September 2019.


This report was prepared pursuant to § 80 Section 2 of the Regulation of
Minister of Finance on current and periodic information to be published
by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of
information whose disclosure is required under the laws of a non-member
state, dated March 29th 2018 (Dz. U. 2018, item 757).


29.08.2019


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-29 NICO REINER CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-29 KRZYSZTOF NOWAK PROKURENT
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki