REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

PCF Group S.A.: wyniki finansowe

2022-04-21 22:18
publikacja
2022-04-21 22:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
25940056N1CJFGQY3909-2021-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
25940056N1CJFGQY3909-2021-12-31.zip.T.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCF_List_do_Akcjonariuszy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCF_List_do_Akcjonariuszy.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2021_12_31_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2021_12_31_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCF_Group_2021_BSSF_MSSF_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCF_Group_2021_BSSF_MSSF_PL.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCF_Oswiadczenie_Zarzadu_SRR.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCF_Oswiadczenie_Zarzadu_SRR.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCF_RN_Ocena.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCF_RN_Oswiadczenie_dot_KA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży 180293 103769 39387 23193
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61655 25589 13469 5719
III. Zysk (strata) netto 61326 24579 13397 5493
IV. Zysk na akcję 2,07 0,89 0,45 0,20
V. Przepływy pieniężne netto razem 95736 11385 20914 2545
VI. Aktywa 316692 95697 68855 20737
VII. Kapitał własny 259542 76519 56430 16581
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
25940056N1CJFGQY3909-2021-12-31.zip25940056N1CJFGQY3909-2021-12-31.zip SSF 2021
25940056N1CJFGQY3909-2021-12-31.zip.T.xades25940056N1CJFGQY3909-2021-12-31.zip.T.xades SSF 2021
PCF_List_do_Akcjonariuszy.xhtmlPCF_List_do_Akcjonariuszy.xhtml List do Akcjonariuszy
PCF_List_do_Akcjonariuszy.xhtml.xadesPCF_List_do_Akcjonariuszy.xhtml.xades List do Akcjonariuszy
Sprawozdanie_Zarzadu_2021_12_31_PL.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_2021_12_31_PL.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności 2021
Sprawozdanie_Zarzadu_2021_12_31_PL.xhtml.xadesSprawozdanie_Zarzadu_2021_12_31_PL.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności 2021
PCF_Group_2021_BSSF_MSSF_PL.xhtmlPCF_Group_2021_BSSF_MSSF_PL.xhtml Opinia biegłego rewidenta z badania SSF 2021
PCF_Group_2021_BSSF_MSSF_PL.xhtml.XAdESPCF_Group_2021_BSSF_MSSF_PL.xhtml.XAdES Opinia biegłego rewidenta z badania SSF 2021
PCF_Oswiadczenie_Zarzadu_SRR.xhtmlPCF_Oswiadczenie_Zarzadu_SRR.xhtml Oświadczenie Zarządu
PCF_Oswiadczenie_Zarzadu_SRR.xhtml.xadesPCF_Oswiadczenie_Zarzadu_SRR.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu
PCF_RN_Ocena.xhtmlPCF_RN_Ocena.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dot. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy oraz SSF 2021
PCF_RN_Oswiadczenie_dot_KA.xhtmlPCF_RN_Oswiadczenie_dot_KA.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-21 Sebastian Kamil Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Kamil Wojciechowski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-21 Marcin Andrzej Peciak Główny Księgowy Marcin Andrzej Peciak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki