Szanowni Akcjonariusze,
Spodziewaliśmy się, że rok 2021 będzie dla PCF Group S.A. wyjątkowy i bardzo intensywny. Nie
myliliśmy się. Stanowił dla nas kulminację pewnego okresu w historii People Can Fly, który rozpoczął
się w 2015 roku, kiedy powróciliśmy na mapę branży jako niezależne studio deweloperskie. Za jego
centralne wydarzenie należy oczywiście uznać premierę naszej gry Outriders, wydanej przez Square
Enix Limited. Był to także rok dynamicznej realizacji strategii, którą ogłosiliśmy w ramach oferty
publicznej naszych akcji w 2020 roku.
Wykorzystanie potencjału własnego IP ( istniejącego lub nowo tworzonego ), dalszy rozwój autorskiego
oprogramowania PCF Framework, pozyskanie nowych zespów produkcyjnych i rozbudowa istniejących
zespołów deweloperskich– takie cele mieliśmy przed sobą wkraczając w pierwszy rok funkcjonowania na
głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Patrząc na te minionych dwanaście miesięcy, dokonaliśmy istotnych postępów we wszystkich obszarach,
dotrzymując w ten sposób danego inwestorom słowa.
W wyniku trzech zrealizowanych akwizycji oraz wzrostu organicznego na całym świecie zespół People
Can Fly zwiększył się z 281 do 495 specjalistów, co oznacza wzrost o 76%. Wzmocniliśmy nie tylko nasze
struktury deweloperskie, ale także tzw. obszar back office niezbędny do prawidłowego funkcjonowania
organizacji. Konsekwentnie wspieramy rozwój Grupy w Północnej Ameryce– dziś jedna trzecia naszych
Awiatorów” pracuje w USA i Kanadzie. Jest to możliwe także dzięki systemowi pełnej pracy zdalnej, który
w wyniku zmian wywołanych przez pandemię Covid-19 stał się naturalnym elementem rynku pracy.
Transformacja PCF Group S.A. wspomaga realizację wcześniej przedstawionej strategii. Zdecydowaliśmy
się wykorzystać sprawdzone, skuteczne i nowoczesne praktyki zarządcze. Nasze projekty są realizowane
w oparciu o metody zwinne ( agile ), które dostosowaliśmy do naszej bray i kontekstu biznesowego. Dzięki
temu lepiej zarządzamy ryzykiem projektowym oraz wytwarzamy gry, dbając o ich jak najwyższą jakość.
Nasi deweloperzy potrzebują do tego odpowiedniego środowiska pracy, narzędzi i miejsca, do którego
chętnie będą codziennie wracali. Te i inne elementy są odpowiedzialnością back office, który przy rozpro-
szonej geograficznie strukturze, realizuje swoje działania wykorzystując metodę Objectives & Key Results
( OKR ). Pozwala nam ona priorytetyzować nasze działania rozwojowe i skupić się na rezultatach, które są
osiągane w krótkich interwałach czasowych.
Tworzenie gier video nie jest dziś możliwe bez odpowiedniego zaplecza IT. Okres pandemii Covid-19 przy-
spieszył nasze plany związane z budową wydatnej i bezpiecznej struktury informatycznej, która zwiększa
efektywność pracy naszych zespów. W ostatnim czasie powiększyliśmy zespoły IT, w tym kompetencje
DevOps, które stanowią pomost między infrastrukturą serwerową a środowiskiem Unreal Engine. W planach
mamy kolejne projekty rozwojowe w tym obszarze.
Dodając do Grupy studia Game On oraz Incuvo znacząco poszerzyliśmy wachlarz i różnorodność kompe-
tencji, jakie możemy oferować.
Od 2019 roku konsekwentnie realizujemy strategię zwiększania skali działalności poprzez jednoczes
produkcję wielu gier. Kamieniem milowym było nasze IPO, pozwoliło nam bowiem na pozyskanie kapitału
niezbędnego do niezależnej produkcji i wydania tworzonych przez Grupę gier. Opublikowana we wrześniu
2021 roku aktualizacja naszej strategii, zakłada możliwość poszerzenia naszego portfolio o tytuły, które
określamy jako „compact AAA”– gry o krótszym czasie produkcji, mniejszym zakresie oraz budżecie, ale o
jakości porównywalnej do gier AAA. Zakładamy także możliwość produkowania gier w innych niż dotychczas
gatunkach oraz pozyskiwania lub akwizycji zespów pozwalających nam realizować te plany. Aktualizacja
strategii wprowadza także cel w postaci corocznej premiery gry wyprodukowanej przez Grupę począwszy
od 2024 roku w modelu współpracy z wydawcą lub w modelu self-publishing.
W konsekwencji, People Can Fly realizuje szereg projektów jednocześnie, w tym kilka w oparciu o własne
IP– jeden przeznaczony do wydania w modelu self-publishing ( Project Bifrost ), projekt VR wraz z Incuvo oraz
dwa autorskie projekty, które znajdują się aktualnie w fazie koncepcyjnej ( Project Victoria oraz Project Red ).
Do tego projekty we współpracy z wydawcami: Gemini ze Square Enix oraz Dagger z Take-Two Interactive.
W dalszym ciągu wspieramy również IP Outriders.
Aby zarządzać produkcją kilku gier jednocześnie, rozbudowujemy oprogramowanie PCF Framework, nasze
oryginalne rozszerzenie do Unreal Engine– silnika, z którym, co warto podkreślić, pracujemy już ponad
15 lat. To rozwój strukturalny i technologiczny, którego celem jest bardziej efektywna i kreatywna praca
nad naszymi projektami.
Podsumowując, realizację naszej strategii można rozpatrywać w szerszym ujęciu jako trwającą transformację
Grupy– ze spółki prywatnej w publiczną, ze studia pracującego nad jednym projektem w studio rozwijające
bogate portfolio produktów, z firmy lokalnej w firmę globalną, ze studia deweloperskiego w kreatywną
organizację o zróżnicowanych kompetencjach związanych z szeroko rozumianym rynkiem gier i rozrywki.
Nasze wyniki finansowe w roku 2021 również uznajemy za rezultat tego, że strategię PCF Group S.A.
wdramy z konsekwencją i powodzeniem. Przychody Grupy wzrosły o 73,7% w stosunku do 2020 roku
wyniosły 180,3 miliona PLN w porównaniu do zeszłorocznego 103,8 miliona PLN. Wzrost skorygowanej
EBITDA o 116,4% w stosunku do zeszłego roku– z 32,6 miliona PLN do 70,5 miliona PLN. W efekcie zysk
netto Grupy w 2021 roku powiększył się o 149,7% w stosunku do roku poprzedniego– z 24,6 miliona PLN
do 61,4 miliona PLN.
Cieszy nas tempo, z jakim realizowaliśmy nasze strategiczne zamierzenia w ubieym roku, ale wiemy, że
rynek ocenia nas przede wszystkim przez pryzmat naszych produktów. Działania związane z debiutem
Outriders otworzyło 25 lutego 2021 roku demo gry wydane na wszystkich platformach ( poza Google Stadia ),
które w pierwszym tygodniu od udostępnienia osiągnęło ponad 2 miliony pobrań. Pełna gra miała premierę
1 kwietnia 2021 roku i w miesiąc od premiery przekroczyła liczbę 3,5 miliona unikalnych użytkowników.
Pojawiające się błędy techniczne schłodziły nieco początkowy entuzjazm graczy i recenzentów. Wraz
z wydawcą od razu rozpoczęliśmy proces poprawiania oraz balansowania gry. Kulminacją tych starań była
szeroka, darmowa aktualizacja New Horizon, której premiera odbyła się 16 listopada. Oprócz usunięcia
problemów technicznych, w ramach aktualizacji, dokonaliśmy obszernych zmian w rozgrywce endgame,
a także dodaliśmy świetnie przyjęty system transmog oraz 4 nowe Ekspedycje. Outriders: New Horizon
cieszył się pozytywną reakcją speczności graczy i mediów, okazując się dobrym wstępem do działań
planowanych wokół naszego flagowego tytułu w roku 2022. Wraz z debiutem aktualizacji zapowiedzieliśmy
oficjalny dodatek Outriders Worldslayer, który ukaże się w bieżącym roku. Wiążemy z tym rozszerzeniem
duże nadzieje– liczymy, że przyczyni się ono do zbliżenia się gry do progu rentowności, a tym samym
uzyskania przez Grupę tantiem z jej sprzedaży. W kontekście wsłpracy biznesowej z japońskim wydawcą
Outriders należy odnotować zawarcie w dniu 29 sierpnia 2021 roku umowy inwestycyjnej określającej prawa
i obowiązki stron w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych przez PCF Group S.A.
Co dalej przed nami? Oczekując na premierę Outriders Worldslayer i pracując intensywnie nad innymi
projektami, planujemy dalszy wzrost zatrudnienia, z czym wiążą się wzmożone działania rekrutacyjne
i rozwój w nowych lokalizacjach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Naszą ambicją na rok 2022 jest przesu-
nięcie kluczowych projektów z fazy pre-produkcji do fazy produkcji. Nie wykluczamy tae, w najbliższej
przyszłości, kolejnych akwizycji. W ramach Grupy tworzymy również struktury wydawnicze. Już teraz mamy
w Grupie zespół znakomitych ekspertów budujących fundamenty pod działania self-publishing. Planujemy
dalszą przebudowę struktur Grupy, by sprawniej zardzać wzrostem firmy i skuteczniej dbać o satysfakcję
naszych Awiatorów. Zamierzamy kontynuować biznesową i kulturową transformację Grupy z naciskiem na
utrwalanie i umacnianie globalnego charakteru studia i marki People Can Fly.
Wiemy, że ten rok nie będzie szczędził nam wyzwań, a nasze ambitne zamierzenia będziemy musieli realizo-
wać w trudnej rzeczywistości społeczno-politycznej, w cieniu wojny w Ukrainie, zawirowań gospodarczych
i ewentualnych nawrotów pandemii Covid-19.
dziemy starali się być elastyczni w reagowaniu na te wydarzenia, w tym poprzez kontynuację pomocy
dla naszych współpracowników i przyjaciół z Ukrainy. Naszym celem długoterminowym jest budowa firmy,
w której ludzie naprawdę mogą latać– nazwa People Can Fly na wiele sposobów odzwierciedla nasze ambicje.
Piszę o tym z pełnym przekonaniem w roku, w którym celebrujemy 20 urodziny studia. To bez wątpienia
duże osiągnięcie na tak zmiennym i konkurencyjnym rynku. Cieszymy się, że nasze działania, w ostatnim
czasie, przekładają się na trend wzrostowy kursu akcji Spółki.
Chcemy tworzyć miejsce, w którym nasi Awiatorzy mogą rozwijać się jako twórcy i jednostki. Pragniemy b
kreatywnym „hubem” dla deweloperów na cym świecie– dawać im możliwość wcielania w życie innowa-
cyjnych i oryginalnych pomysłów. Stanowić przeciwwagę dla wielkich studiów, które stopniowo zamieniają
się w korporacje. Ale też twardo stąpać po ziemi i precyzyjnie planować ekspansję, a współpracownikom,
partnerom, inwestorom oferować bezpieczne, zdrowe i inspirujące środowisko biznesowe.
Tego nam wszystkim życzę na 20-lecie People Can Fly, a także dużo siły i spokoju w tych niełatwych
czasach. Wszystkim akcjonariuszom dziękuję za wsparcie, ale też konstruktywną krytykę. Dobrze mi
Was na pokładzie.
Z wyrazami szacunku,
Sebastian Wojciechowski
PREZES ZARZĄDU