REKLAMA

PCF GROUP S.A.: Podjęcie decyzji o ograniczeniu zakresu Projektu Dagger – korekta raportu bieżącego nr 59/2023

2023-11-28 19:23
publikacja
2023-11-28 19:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PCF GROUP S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o ograniczeniu zakresu Projektu Dagger – korekta raportu bieżącego nr 59/2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że wyłącznie w angielskiej wersji językowej powołanego raportu bieżącego popełniona została oczywista omyłka pisarska polegająca na błędnym odwołaniu się do Projektu Gemini zamiast do Projektu Dagger.

Trzeci punkt raportu bieżącego o treści:

“entrusting an experienced team of approximately 10 people with the task of redefining the direction of the game’s development and preparing a preproduction version of a game addressing feedback obtained as part of the external evaluation of Project Dagger, which means the suspension of plans to release Project Gemini as a AAA game in the period 2025-2026, and”

powinien zostać skorygowany i nosić następujące brzmienie:

“entrusting an experienced team of approximately 10 people with the task of redefining the direction of the game’s development and preparing a preproduction version of a game addressing feedback obtained as part of the external evaluation of Project Dagger, which means the suspension of plans to release Project Dagger as a AAA game in the period 2025-2026, and”.

Pozostała treść raportu nie uległa zmianie. Poniżej Spółka przekazuje prawidłowe brzmienie angielskiej wersji językowej raportu bieżącego nr 59/2023 po korekcie:

„With reference to the current report No. 3/2023 of 31 January 2023 and current report No. 58/2023 of 24 November 2023, the Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) informs that:

• after the delivery of a key milestone and evaluation of the implemented creative game concept for Project Dagger, as well as

• analyzing the impact of various scenarios being subject of, among others, strategic discussions with Square Enix Limited (the publisher of the game Project Gemini) about which the Company informed in its current report No. 58/2023 of 24 November 2023, on the development plans of the projects implemented by the Group within the updated Group’s strategy revealed under current report No. 3/2023 of 31 January 2023,

decided to temporarily limit the scope of Project Dagger, implemented by the Company in the self-publishing model using its own funds by:

• entrusting an experienced team of approximately 10 people with the task of redefining the direction of the game’s development and preparing a preproduction version of a game addressing feedback obtained as part of the external evaluation of Project Dagger, which means the suspension of plans to release Project Dagger as a AAA game in the period 2025-2026, and

• offering most of the team members the opportunity to work on the Maverick, Bifrost and Victoria projects.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Decision to limit the scope of Project Dagger – adjustment to current
report No. 59/2023With reference to current report No. 59/2023
of 28 November 2023, the Management Board of PCF Group S.A. with its
registered office in Warsaw (the “Company”) informs that in the English
language version of the aforementioned current report, an obvious
clerical error was made, consisting in an incorrect reference to the
Gemini Project instead of the Dagger Project.


The third point of the current report reading as follows:


“entrusting an experienced team of approximately 10 people with the task
of redefining the direction of the game’s development and preparing a
preproduction version of a game addressing feedback obtained as part of
the external evaluation of Project Dagger, which means the suspension of
plans to release Project Gemini as a AAA game in the period 2025-2026,
and”


should be corrected and read as follows:


“entrusting an experienced team of approximately 10 people with the task
of redefining the direction of the game’s development and preparing a
preproduction version of a game addressing feedback obtained as part of
the external evaluation of Project Dagger, which means the suspension of
plans to release Project Dagger as a AAA game in the period 2025-2026,
and”.


The remaining content of the current report remains intact. Below, the
Company presents the correct wording of the English language version of
the current report No. 59/2023 after correction:


“With reference to the current report No. 3/2023 of 31 January 2023 and
current report No. 58/2023 of 24 November 2023, the Management Board of
PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”)
informs that:


• after the delivery of a key milestone and evaluation of the
implemented creative game concept for Project Dagger, as well as


• analyzing the impact of various scenarios being subject of, among
others, strategic discussions with Square Enix Limited (the publisher of
the game Project Gemini) about which the Company informed in its current
report No. 58/2023 of 24 November 2023, on the development plans of the
projects implemented by the Group within the updated Group’s strategy
revealed under current report No. 3/2023 of 31 January 2023,


decided to temporarily limit the scope of Project Dagger, implemented by
the Company in the self-publishing model using its own funds by:


• entrusting an experienced team of approximately 10 people with the
task of redefining the direction of the game’s development and preparing
a preproduction version of a game addressing feedback obtained as part
of the external evaluation of Project Dagger, which means the suspension
of plans to release Project Dagger as a AAA game in the period
2025-2026, and• offering most of the team members the
opportunity to work on the Maverick, Bifrost and Victoria projects.”


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki