REKLAMA

PAMAPOL S.A.: Otrzymanie informacji o zgodach na zmianę warunków umowy kredytu konsorcjalnego

2021-03-26 20:26
publikacja
2021-03-26 20:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o zgodach na zmianę warunków umowy kredytu konsorcjalnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Pamapol) informuje, że w dniu 26 marca 2021 r. otrzymał z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. informację o wyrażeniu zgody na zmianę warunków umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW), Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) jako Kredytobiorcami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. jako Kredytodawcami (Umowa Kredytu, raport bieżący nr 18/2017), zmienionej w szczególności aneksem z dnia 15 maja 2019 r. (raport bieżący nr 4/2019), aneksem z dnia 29 czerwca 2020 r. (raport bieżący nr 13/2020) i aneksem z dnia 22 października 2020 r. (raport bieżący nr 23/2020).

W informacji wskazano, iż w ramach konsorcjum uzyskano zgody kredytowe na:

1. wydłużenie do dnia 20 września 2022 r. terminu ostatecznej daty spłaty następujących kredytów:
a) kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w złotych udzielonego Pamapol, WZPOW oraz Mitmar do łącznej kwoty równej 13 mln zł,
b) kredytu obrotowego nieodnawialnego w złotych udzielonego Pamapol, WZPOW oraz Mitmar do łącznej kwoty równej 50 mln zł (z założeniem pozostawienia obecnych harmonogramów spłat),
c) kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) w złotych udzielonego WZPOW do łącznej kwoty równej 35 mln zł,
d) kredytu obrotowego odnawialnego w złotych, EUR, USD udzielonego Mitmar do łącznej kwoty równej 12 mln zł,

2. wydłużenie do końca 2023 roku okresu na pozyskania przez Kredytobiorców dodatkowego finansowania w kwocie nie niższej niż 20 mln zł, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 23/2020 (dotychczas obowiązujący termin to 31 sierpnia 2021 r.).

Ponadto, w ramach konsorcjum uzyskano zgodę na zaciągnięcie przez WZPOW kredytu inwestycyjnego na nabycie nieruchomości w Grudziądzu, o których mowa w raporcie bieżącym nr 5/2021, w maksymalnej kwocie 8,5 mln zł i kredytu na pokrycie VAT tej transakcji w maksymalnej kwocie 2 mln zł wraz z zabezpieczeniami w formie hipoteki na nabywanej nieruchomości oraz poręczeń Pamapol i Mitmar.

Obecnie planowane jest przygotowanie zmian do Umowy Kredytu, po czym ma nastąpić podpisanie stosownego aneksu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-26 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki