9,7500 zł
1,04% 0,1000 zł
OPTeam SA (OPM)

Otrzymanie informacji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – zbycie pakietu akcji.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-07
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Otrzymanie informacji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – zbycie pakietu akcji.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd OPTeam SA (Emitent) informuje, że w dniu 07.11.2019 r. wpłynęło do Emitenta pismo od akcjonariusza ZM Invest z siedzibą w Ropczycach, o następującej treści:
Zarząd ZM Invest SA z/s w Ropczycach, ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce, KRS: 0000144836 (dalej: ZMI), na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, z późn. zm.), zawiadamia o zbyciu akcji spółki OPTeam SA z/s w Tajęcinie 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 KRS: 0000160492, stanowiących 6,16% udziału w ogólnej liczbie głosów ww. Spółki na rzecz Leona Marciniec.
1.Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
a.Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została zbyciem przez ZMI 450.000 akcji spółki OPTeam SA z/s w Tajęcinie w dniu 30 października 2019 r. na rzecz Leona Marciniec.
2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
a.Przed ww. zdarzeniem ZMI posiadała 450.000 akcji, co stanowiło 6,16% kapitału zakładowego OPTeam SA, uprawniających do wykonywania 450.000 głosów, co stanowiło 6,16% ogólnej liczby głosów.
3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
a.Po ww. zdarzeniu ZMI posiada 0 akcji, co stanowi 0% kapitału zakładowego OPTeam SA, uprawniających do wykonywania 0 głosów, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów.
4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy
5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy
6.Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art.69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy
7.Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy
8.Łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2,7 i 8 jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Nie dotyczy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.