REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: Uzupełnienie o brakujące oświadczenia raportu okresowego za rok 2021

2022-05-06 21:30
publikacja
2022-05-06 21:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Stanowisko_zarzadu__odmowa_wydania_opinii_sign.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-06
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
Uzupełnienie o brakujące oświadczenia raportu okresowego za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk Open Finance S.A. w upadłości przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za rok 2021, opublikowanego w dniu 2 maja 2022 roku, zawierającego roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021. Korekta polega na uzupełnieniu raportu okresowego o brakujące oświadczenie Zarządu Emitenta wraz z opinią Rady Nadzorczej, przyjętą uchwałą nr 7/2022 w dniu 6 maja 2022 roku, które stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Stanowisko zarządu _odmowa wydania opinii_sign.pdfStanowisko zarządu _odmowa wydania opinii_sign.pdf Stanowisko Zarządu - domowa wydania opinii

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-06 Paweł Głodek syndyk masy upadłości Paweł Głodek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki