REKLAMA

ODLEWNIE: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na ZWZ spółki w dniu 19 maja 2022 roku

2022-05-19 19:39
publikacja
2022-05-19 19:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-19
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na ZWZ spółki w dniu 19 maja 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 maja 2022 roku akcjonariuszami, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu byli:

1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OP Invest z siedzibą w Starachowicach, posiadająca 5.765.246 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 36,4559 ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 28,6691% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,
2.Pan Adam Żyła posiadający 3.635.700 (trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 22,9899% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 18,0794% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,
3.PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, posiadający 2.065.743 (dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 13,0625% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 10,2724% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,
4.Pan Marcin Wąsiel posiadający 1.521.900 (jeden milion pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 9,6236% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 7,5680% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,
5.Pan Leszek Walczyk posiadający 1.230.578 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 7,7814% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 6,1193% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-19 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2022-05-19 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2022-05-19 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki