REKLAMA

Polski Ład. Nowy program społeczno-gospodarczy PiS

2021-05-15 10:02, akt.2021-05-15 13:31
publikacja
2021-05-15 10:02
aktualizacja
2021-05-15 13:31

Po godz. 10 w sobotę rozpoczęła się konwencja programowa, na której m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki zaprezentowali Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy. Średni roczny koszt projektów zaproponowanych w Polskim Ładzie to 72,4 mld zł, a maksymalny koszt do 2030 r. ma wynieść 651,6 mld zł - wynika z programu Polski Ład.

Polski Ład. Nowy program społeczno-gospodarczy PiS
Polski Ład. Nowy program społeczno-gospodarczy PiS
/ PiS

Szef rządu zapowiedział również konsultacje i objazdu po kraju.

Konwencja w związku z nadal obowiązującymi ograniczeniami spowodowanymi pandemią odbywała się w formie zdalnej. Przemawiali: Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, a także liderzy Porozumienia i Solidarnej Polski - Jarosław Gowin oraz Zbigniew Ziobro.

Premier Mateusz Morawiecki wymienił pięć obszarów, wokół których skupia się Nowy Polski Ład:

 1. system ochrony zdrowia
 2. podatki
 3. emerytury
 4. mieszkania
 5. inwestycje

Nowy Polski Ład

Plan na zdrowie zakłada takie kwestie jak:

 • wyższe wynagrodzenia kadr medycznych

 • szybka ścieżka wejścia do zawodu dla pielęgniarek

 • kredyty na start dla medyków po egzaminie specjalizacyjnym lub powrocie z zagranicy

 •  zwiększanie liczby lekarzy specjalistów

 • fundusz modernizacji szpitali i fundusz medyczny

 • agencja rozwoju szpitali

 • krajowa sieć kardiologiczna i onkologiczna

 • nowoczesne technologie w służbie zdrowia

 • drugi etap reformy sieci szpitali

 • usprawniona nocna pomoc lekarska

 • ustawa o jakości, która pozwoli na każdym poziomie systemu ochrony zdrowia zaimplementować mechanizmy akredytacji i monitorowania jakości

 • program badawczy nad COVID-19

 • program badań profilaktycznych dla osób 40+

 • zniesienie limitu do specjalistów

Uczciwa praca - godna płaca zakłada takie kwestie jak:

 • próg podatkowy w górę z 85 tys. do 120 tys. 

 • ulga w PIT dla klasy średniej: dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. PLN

 • likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

 • reforma wsparcia zatrudnienia

 • ograniczenia w stosowaniu umów śmieciowych

 • godna praca dla młodych

 • ułatwienia dla pracy w niepełnym wymiarze godzinowym, by pogodzić pracę z życiem rodzinnym

 • uregulowanie pracy zdalnej

 • system zachęt dla firm, aby we współpracy ze strefami ekonomicznymi otwierały swoje filie w mniejszych miastach

 • ulga PIT na powrót z emigracji: Polacy będą mogli wskazać w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 tys. PLN

 • kwota wolna od podatku - 30 tys. zł

Część o nazwie dekady rozwoju zakłada takie kwestie jak:

 • nowoczesna infrastrukturaponad 2 tys. km nowych dróg ekspresowych i autostrad, ponad 100 mostów i obwodnic, przebudowa 50 tys. km dróg, wielu kilometrów chodników lub ścieżek rowerowych, remont miejscowych mostów, tysiące bezpiecznych przejść dla pieszych

 • transport: nowe i ekologiczne tabory, rozbudowa kolei aglomeracyjnej, inwestycje w porty i centra logistyczne, tysiące nowych nisko i zeroemisyjnych autobusów wymiany taboru autobusowego, nowe koleje aglomeracyjne, rozbudowa strategicznych portów i centrów logistyczych, 15 tys. km zmodernizowanych dróg kolejowych. 

 • dostępne usługi społeczne: modernizacja placówek medycznych, edukacyjnych sportowych i kulturalnych, rewitalizacja przestrzeni publicznej, remont i doposażenie 700 małych oddziałów szpitalnych rocznie i 200 większych, zwiększenie dostępności do opieki medycznej, w tym m.in. setki nowych pracowni specjalistycznych (tomo- grafów, rezonansów), budowa żłobków dla 10 tys. dzieci, setki przedszkoli, 54 ponad 4 tys. świetlic oraz remonty w prawie 4 tys. szkół, rozwój lokalnej infrastruktury społecznej: setki świetlic wiejskich, domów seniora, centrów integracji i domów pomocy, setki działań z zakresu zazieleniania miast, wsparcie dla modernizacji 3,6 tys. boisk, centrów sportowych czy ogólnodostępnej infrastruktury fitness, zwiększenie do 80 proc. dofinansowania na budowę blisko 300 sal gimnastycznych i 100 basenów w gminach, które nie posiadają takich obiektów, rewitalizacja lub unowocześnienie co najmniej 300 obiektów infrastruktury kulturalnej i turystycznej

 • cyfrowa Polska: nowa infrastruktura informatyczna, walka z wykluczeniem cyfrowym, 5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych do 2025 r., ucyfrowienie wszystkich chętnych samorządów i lokalnych usług publicznych, setki kilometrów światłowodów umożliwiających szybką transmisję danych, dokończenie likwidacji białych plam w dostępie do internetu – ponad milion kolejnych gospodarstw domowych mających szerokopasmowy dostęp do internetu

 • inwestycje w Twój dom: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa lokalnych oczyszczalni, program wymiany źródeł ciepła, fotowoltaika, mała retencja, tysiące kilometrów nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej i kilkaset nowych oczyszczalni, blisko milion budynków z nowym, ekologicznym źródłem ciepła dzięki programowi Czyste powietrze, setki tysięcy domów z dofinansowaną instalacją fotowoltaiczną dzięki programowi Mój prąd, setki tysięcy domów z instalacją retencji wody w ramach programu Moja woda

 • Czysta energia, rozbudowa sieci energetycznej, rozwój technologii OZE, modernizacja ciepłowni: setki kilometrów nowoczesnej infrastruktury energetycznej, 500 mln EUR na inwestycje w farmy wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą, 120 nowych lub zmodernizowanych ciepłowni

Rodzina i dom w centrum życia, a tu:

 • mieszkanie bez wkładu własnego

 • realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70m2 będzie możliwa jedynie na podstawie zgłoszenia

 • dostęp do badań prenatalnych

 • darmowe będą szczepionki przeciwko wirusowi HPV

 • opracowanie nowej umowy międzynarodowej – konwencji o prawach rodziny

 • rozszerzenie programu "Maluch Plus"

 • wspólne rozliczenie małżonków już w roku zawarcia małżeństwa

 • usprawnienie mediacji sądowych 

 • większa elastyczność pracy dla rodziców

 • żłobek w każdej gminie

 • kary, które będą odstraszać przed wykorzystywaniem i krzywdzeniem nieletnich

 • ścieżki wsparcia w urzędach pracy kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym 

 • 12 tys. zł, które rodzice będą mogli wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia.

Polska - nasza ziemia zakłada takie kwestie, jak:

 • nowe normy regulujące pracę w rolnictwie

 • zwrot za akcyze od hektara w górę o 10%  

 • centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi

 • ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym

 • rozwój sieci manufaktur spożywczych

 • uwolnienie rolniczego handlu detalicznego 

 • paszportyzacja polskiej żywności

 • cyfryzacja całego procesu obsługi rolnika: wersji online będzie można m.in. obsługiwać wnioski o dopłaty bezpośrednie, podatki za ziemię 

 • spółdzielnie energetyczne rolników

 • elastyczny PROW dla małych i średnich gospodarstw

 • fundusz wzajemnego gwarantowania dochodów dla rolników

 • program rozwoju miejscowości popegeerowskich

 • specjalne narzędzia pozyskiwania kapitału, pozwolą one spółdzielniom emitować udziały inwestycyjne w celu realizacji konkretnych projektów

 • zachęty do spółdzielczości rolnej

 • monitoring upraw przeciwdziałający suszy

 • lepsza ochrona producentów rolnych dzięki utworzeniu rachunku powierniczego oraz zmianom w prawie

 • nowy kodeks rolny

Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek to:

 • powołanie Centrum Dziecka i Rodziny

 • narodowy edukacyjny program wyrównywania szans po COVID-19

 • polska szkoła wzbogaci się o „latarnika cyfryzacji”. To wybrani nauczyciele, którzy przejdą odpowiednie szkolenie z kompetencji cyfrowych i skoordynują rozwój takich kompetencji wśród uczniów 

 • w każdej placówce powstanie rada szkoły złożona z przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów – w równej liczbie

 • repozytorium materiałów elektronicznych w postaci filmów i nagrań omawiających podstawę programową dla klas szkół podstawowych i średnich

 • zwiększymy rolę historii w programie nauczania, zwłaszcza w szkołach średnich

 • kompleksowa termomodernizacja i remont  budynków oświatowych, optymalizacja energetyczna

 • program grantowy na działania projektowe młodych ludzi, którzy w lokalnych społecznościach we współpracy z radami gmin będą projektowali atrakcyjne rozwiązania angażujące młodzież

 • chcemy, by w każdej szkole i każdym przedszkolu dzieci i ich rodzice mogli skorzystać z pomocy specjalisty z zakresu psychologiczno-pedagogicznego

 • wprowadzenie zniżek do strategicznych obiektów kultury, które będą dostępne za darmo dla osób do 26. roku życia  (dla osób między 26. a 30. rokiem życia planujemy zniżkę 50 proc).

 • ogólnopolskie konsultacje pod hasłem „„Dialog pokoleń”

 • przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi

 • ułatwimy młodzieży polonijnej dostęp do kształcenia się w Polsce

 • interaktywna platforma zawierającą bazę informacji na temat wszystkich dostępnych stypendiów lub staży

 • dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół ponadpodstawowych na Kresy Wschodnie oraz do innych miejsc dziedzictwa I Rzeczpospolitej

 • kredyty studenckie: zmiany w prawie bankowym, umożliwiające udzielanie kredytów osobom, które potrzebują środków do utrzymania się w trakcie studiów w Polsce lub za granicą, a są pozbawione stałych dochodów

 • uruchomimy sieć Pracowni Przyszłości – ośrodków edukacyjnych oferujących specjalne zajęcia rozwijające w zakresie nauk przyrodniczych, matematyki i technologii

 • reforma świetlic - świetlice będą miejscami, w których uczniowie mogą np. nauczyć się grać w szachy czy przystąpić do nauki programowania

 • powstanie funduszu, z którego będą przydzielane granty na projekty kulturalne utrwalające dziedzictwo narodowe w nowoczesnej formule

 • powstanie fundusz, którego celem będzie pobudzenie współpracy biznesu ze światem nauki. Będzie on wypełniał luki między badaniami akademickimi a wymaganiami przemysłu, realizował dofinansowania do funduszy UE na badania i rozwój, a także wspomagał przekwalifikowanie pracowników w ramach cyfryzacji polskiego przemysłu

 • zmniejszymy biurokratyczne obciążenia organizacji pozarządowych i uprościmy publiczny dostęp do informacji o organizacjach.

 • odzyskanie dzieł sztuki zrabowanych Polsce

 • nowy program stypendialny dla najlepszych w kategoriach: sport, zaangażowanie społeczne (harcerstwo, wolontariat, samorząd uczniowski, młodzieżowe rady), osiągnięcia artystyczne, działania proprzedsiębiorcze.

 • nowa siedziba Opery Królewskiej

 • wieloletni program finansujący zorganizowanie i działania Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej

 • ustawa o uprawnieniach artystów zawodowych dla najbiedniejszych artystów

 • lokalne "piaskownice regulacyjne"

 • nowe warunki rozwoju dla kadry nauczycielskiej. Studia podyplomowe dla nauczycieli będą możliwe tylko w uczelniach kształcących pedagogów

 • najważniejsze książki społeczne i historyczne dotyczące Polski zostaną przetłumaczone na język angielski, francuski, hiszpański i hebrajski

 • jednolita identyfikacja wizualna instytucji państwowych

 • więcej WF-u w szkołach, fundusz sportowy

 • powstanie literacki kanon dzieł, które krzepią, ale i prowadzą do zadawania ważnych pytań, a przede wszystkim dają obraz przemian polskości na przestrzeni lat

 • powstanie 6 klastrów sektorowych wspieranych przez odpowiednie programy uczelniane, dodatkowe finansowanie i ekspertów branżowych

 • projekt budowy bardzo szerokiej sieci nowoczesnych muzeów

 • rok 2023 rokiem nauki 

 • finansowanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na kolejne lata

Dobry klimat dla firm:

 • rozszerzenie ochrony podwykonawców

 • skutecznie odzyskiwanie mienia od przestępców

 • nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

 • dla małych firm

 • niższe podatki dla mikrofirm

 • ulga na prototypy

 • fundacje rodzinne

 • 2 mln euro ryczałtu ewidencyjnego

 • ulga konsolidacyjna

 • ryczałt dla przychodów zagranicznych

 • program powrotu kapitału: program dla Polaków, którzy mają majątek lub ukryte dochody za granicą

 • dla średnich firm:

 • ulga na automatyzację i robotyzację

 • podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej

 • ulga na IPO

 • symultaniczna usługa IP-BOX I B+R

 • estoński CIT dla większej liczby firm

 • łatwiejszy dostęp do finansowania venture capital

 • dla dużych firm:

 • Interpretacje590, czyli pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji

 • centrum obsługi podatkowej inwestora

 • uproszczenia w zakresie cen transferowych

 • wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników

 • rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie będą objęte podatkiem VAT

 • opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych 

 • ustawa o programach akcjonariatu pracowniczego

Czysta energia - czyste powietrze:

 • sprawiedliwa transformacja energetyczna

 • rozwój programu "Czyste powietrze"

 • walka z suszą, zachęty systemowe i ułatwienia w zakresie tworzenia stawów i cieków wodnych na terenach wiejskich

 • rządowy program małej gazyfikacji wyspowej

 • budżet obywatelski w górę do 1 proc., od 2021 r. – dodatkowe 0,5 proc. w budżecie przeznaczymy wyłącznie na miejskie rozwiązania ekologiczne.

 • system rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który będzie sprzyjał wytwarzaniu produktów i opakowań przyjaznego środowisku.

 • rozbudowa programu "Mój prąd"

 • fundusz na wzór FIO, który będzie promował edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży

 • koniec z betonem w centrach miast

 • certyfikowanie energetyczne budynków przez państwo

 • rozwój technologii wodorowej

 • dodatkowe wsparcie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – dopłaty do autobusów i samochodów elektrycznych i wodorowych oraz infrastruktury ładowania i tankowania oraz wsparcie dla rozwoju polskiego przemysłu samochodów elektrycznych

 • budowa wiatraków na morzu

 • więcej parków narodowych, powiększenie istniejących

 • przygotowania do inwestycji w elektrownię jądrową

Złota jesień życia to kwestie takie jak:

 • emerytury bez podatku do 2500 zł

 • umożliwienie osobom w wieku 55+ zmniejszenia wymiaru czasu pracy

 • Aktywność+,  zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym i zawodowym

 • PIT-0 dla seniora - nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

 • Korpus wsparcia seniorów: kilkanaście tysięcy wolontariuszy, w tym działacze ponad 140 środowisk młodzieżowych i obywatelskich z całej Polski, świadczy codzienną pomoc

 • tworzenie placówek, które łączą dzienne domy opieki z przedszkolami podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Niemczech

 • centra usług społecznych dla Polaków wracających z zagranicy

 • dofinansowanie zakupu tzw. opasek bezpieczeństwa dla seniorów

 • ogólnopolska infolinia administracyjna, która pozwoli uzyskać informacje o tym, co dzieje się ze sprawą załatwianą w każdym urzędzie w Polsce

 • darmowe leki 70+

 • zwiększenie świadomości praw ofiar przemocy domowej

CyberPoland 2025 to:

 • satelitarny System Obserwacji Ziemi

 • poszerzenie zasięgu szerokopasmowego internetu i telefonii komórkowej

 • rozwój sieci 5G

 • zasada cyfrowej domyślności jako podstawa funkcjonowania i myślenia o relacji obywatel-administracja

 • cyberbezpieczeństwo elementem programu dydaktycznego w szkołach i na uczelniach

 • do strategicznych zasobów Polski włączone zostaną superkomputery. Będą one służyć jako narzędzia zaawansowanych symulacji inżynierskich i obliczeń dużej ilości danych.

 • zwolnienie z opłaty skarbowej obywateli, którzy zdecydują się na realizowanie usługi publicznej w formie cyfrowej 

 • gminy otrzymają środki na zakup sprzętu i oprogramowania, zakup usług chmurowych, działania na rzecz podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa czy niesienia wsparcia osobom wykluczonym cyfrowo.

 • integracja systeów tożsamości, tj. Profil Zaufany, mObywatel, eDowód w celu zbudowania federacyjnego modelu tożsamości cyfrowej.

 • rozbudowa mObywatela

 • e-doręczenia" zamiast wizyty w urzędzie lub osobistego odbierania listu poleconego, obywatel załatwi tę samą sprawę jednym kliknięciem myszy

 • system przyciągania do naszego kraju zagranicznych specjalistów z branż deficytowych (np. programiści, inżynierowie czy lekarze). 

 • mechanizm wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji publicznych, chcących wdrażać technologie chmurowe

 • informatyzacja wymiaru sprawiedliwości 

 • walka z cyberprzestępcznością

 • lokalne punkty (np. biblioteki) staną się ośrodkami podstawowego wsparcia cyfrowego 

 • narzędzia informatyczne wspomagające partycypację obywateli w podejmowaniu decyzji ważnych dla wspólnoty, np. zgłoszenia pomysłów

Warto przeczytać:

651 miliardów złotych

Średni roczny koszt projektów zaproponowanych w Polskim Ładzie to 72,4 mld zł, a maksymalny koszt do 2030 r. ma wynieść 651,6 mld zł - wynika z programu Polski Ład. W programie zaznaczono, że kwoty oszacowano przy uwzględnieniu wzrostu inwestycji prywatnych. 

Nakłady łączne do 2030 r. (w mld PLN)*
Filar Średnia roczna
Plan na zdrowie 13,6
Uczciwa praca – godna płaca 12,0
Dekada rozwoju 10,8
Rodzina i dom w centrum życia 3,4
Polska - nasza ziemia 5,0
Dobry klimat dla firm 7,1
Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek 7,2
Czysta energia, czyste powietrze 4,1
Cyber Poland 2025 4,1
Złota jesień życia 5,1
Suma 72,4

*Kwoty oznaczają maksymalny możliwy koszt, nieuwzględniający dodatkowych przychodów dla Sektora Finansów Publicznych, np. wzrostu dochodów publicznych wynikających z przyspieszenia wzrostu gospodarczego w rezultacie podjętych działań.

Kwoty w tabeli nie uwzględniają całości nakładów, które zostaną przeznaczone na inwestycje z wykorzystaniem Funduszu Odbudowy i Polityki Spójności UE, a jedynie środki krajowe, m.in. wkład własny do projektów unijnych. Projekty inwestycyjne sfinansujemy wykorzystując sekurytyzację, instrumenty rynkowe, a także instrumenty Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego.

W programie zaznaczono, że szczegółowe założenia konkretnych projektów oraz źródła ich finansowania będą przedstawiane w ocenach skutków regulacji wraz z projektami aktów prawnych.

Celem planu: powrót na ścieżkę odbudowy

"Zasadniczym celem naszego planu - Polskiego Ładu - jest to, abyśmy wrócili na szybką ścieżkę odbudowy, ale jednocześnie jest to niezwykle ważne, żebyśmy wytyczyli nową drogę" - mówił Morawiecki.

Nową drogę określał jako nowoczesność opartą o tradycję, programy społeczne i przebudowę systemu gospodarczego oraz podatkowego. Ocenił, że Polska coraz lepiej odnajduje się w globalnych wyzwaniach, odnosi rekordowe wyniki w eksporcie, produkcji przemysłowej, najniższym poziomie bezrobocia w UE, tworzenie nowych miejsc pracy.

"Dziś, po z górą 300 latach, kiedy to inni decydowali o naszym losie, my możemy sami zdecydować o naszym przeznaczeniu, sami zdecydować o drodze, którą wybierzemy i Polski Ład jest właśnie taką propozycją - nowych rozwiązań, bardziej sprawiedliwych, a jednocześnie takich, które przyniosą ogromny impuls w rozwoju, który będzie tworzył nowe, wysokopłatne miejsca pracy" - powiedział szef rządu.

pat/ luk/ tj/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (252)

dodaj komentarz
bokis
Nie mam nic przeciw darmowym lekom czy innym ulgom dla seniorów, problem widzę największy w tym, że często oni o nich nawet nie wiedzą, przez co z nich nie korzystają. Choćby 20% ulga na leki w dozach - rodzice dowiedzieli się ode mnie dopiero niedawno, a już jakiś czas ta zniżka funkcjonuje.
friedens
Dzięki premierowi mam wreszcie cicho pod oknami na Marszałkowskiej w Warszawie. Powietrze czyste. Lepsze niż w Kopenhadze, gdzie śmierdzi potem rowerzystów lub w Alpach szwajcarskich, gdzie smrodzą krowy. Gdy wyjrzę z balkonu mego mieszkania, kupionego oczywiście prawie za darmo jak działka kościelna premiera w rządowym programie Dzięki premierowi mam wreszcie cicho pod oknami na Marszałkowskiej w Warszawie. Powietrze czyste. Lepsze niż w Kopenhadze, gdzie śmierdzi potem rowerzystów lub w Alpach szwajcarskich, gdzie smrodzą krowy. Gdy wyjrzę z balkonu mego mieszkania, kupionego oczywiście prawie za darmo jak działka kościelna premiera w rządowym programie Mieszkanie plus, widzę tylko setki tysięcy różnokolorowych, elektrycznych samochodów "Made in PiSglandesh"! Dziękuję!
zbyszek_
PiS duchy zapłaciły za reklame w bankier.prl i to wisi tu i wisi.
To wszystko z podatkow naszych bo pis ma kase od panstwa, ktore ja bierze od nas!

marxs
największym atutem PISiarzy i PISiar jest kompletnie skretyniała i niesamowicie sprzedajna tzw."opozycja" czyli PISiarze robią co chcą bo opozycji praktycznie nie ma po Ungarach to drugie takie państwo w Europie
andiauae
Tylko dojscie do znaczacej sily Konfederacji moze pomoc w zmianie systemu wyborczego. Grzegorz Braun juz to wielokrotnie udowodnil, ze to ON i jego ludzie powinni piastowac najwazniejsze stanowiska panstwowe w Polsce.
300_pala odpowiada andiauae
Putin płakał jak czytał
zosia3005
Czy w tym Polskim Ładzie jest jakiś kompleksowy plan dla górnictwa i generalnie dla energetyki , czy przeoczyłam ?! To chyba największy obecnie problem Polski ale władza zadaje się go nie zauważać ... hmm...
tak_sobie_pisze
jest, "wszyscy na bezrobocie, prąd z Niemiec i Szwecji, bez zanieczyszczenia powietrza i skutków ekologicznych. Jak już stracicie prace to wecie kredyt. Emigracja to szansa".
pozhoga
,,ulga w PIT dla klasy średniej: dla osób zatrudnionych na umowę o pracę"
Aha: czyli nie dla klasy średniej.
A ta ulga 50 tys. dla powracających z zagranicy to plucie w twarz tym, którzy pracowali przez cały czas w Polsce.
Ale są i dobre punkty, np. więcej historii w szkole.

Ogólnie - to jest plan wydawania
,,ulga w PIT dla klasy średniej: dla osób zatrudnionych na umowę o pracę"
Aha: czyli nie dla klasy średniej.
A ta ulga 50 tys. dla powracających z zagranicy to plucie w twarz tym, którzy pracowali przez cały czas w Polsce.
Ale są i dobre punkty, np. więcej historii w szkole.

Ogólnie - to jest plan wydawania kapuchy wynegocjowanej przez Vateusza za sprzedaż polskiej suwerenności. Tylko że on nie adresuje największego problemu Polski - depopulacji wskutek katastrofalnego spadku urodzeń.
tak_sobie_pisze
a co te punkty maja wspólnego z wykorzystaniem środków pomocowych z EU??
"uproszczenia w zakresie cen transferowych"
"rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie będą objęte podatkiem VAT"
"Nowy Wał"?????

Powiązane: Polski ład - Niskie podatki

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki