Najlepsze konta osobiste – luty 2017 [Ranking Bankier.pl]

redaktor Bankier.pl

Choć we wszystkich bankach oferujących w Polsce konta osobiste można założyć darmowy rachunek, w większości z nich niespełnienie dodatkowych warunków może słono kosztować – nawet 25 zł/m-c. Nadal jednak pojawia się kilka ofert ROR-ów, co do których klient może mieć pewność, że nie zapłaci za ich obsługę nawet złotówki.

Redakcja Bankier.pl ponownie przyjrzała się ofercie rachunków osobistych dostępnych w bankach detalicznych działających w Polsce. Łącznie w lutowym zestawieniu znalazło się 26 banków, dla których wybraliśmy najkorzystniejsze konta pod względem opłaty za jego prowadzenie i obsługę karty płatniczej. W analizie pominęliśmy rachunki, które dostępne są tylko dla określonych grup wiekowych.

Najlepsze konta osobiste – luty 2017
Najlepsze konta osobiste – luty 2017 (YAY Foto)

Kolejny miesiąc odchodzimy od ujęcia modelowego w rankingu. Najlepsze konta osobiste wyłanialiśmy w formie zestawienia opłat za prowadzenie rachunku i obsługę karty płatniczej, z uwzględnieniem opłat jakie wystąpią w przypadku niespełnienia dodatkowych warunków.

Najlepsze konto osobiste – w którym banku?

Względem zeszłego miesiąca nie doszło do wielu znaczących zmian w ofercie banków. Do największych należy zaliczyć całkowitą zmianę oferty konto osobistych w Banku Pocztowym i nową siatkę prowizji za wypłaty z bankomatów w mBanku.

Pierwsze miejsce wciąż należy do Idea Banku (Konto Idealne), Nest Banku (Nest Konto), Orange Finanse (Konto Osobiste) i Volkswagen Bank Polska (Konto osobiste e-direct). W pierwszych trzech nie pobierane są żadne opłaty – te gwarantują bezpłatne prowadzenie konta, darmową kartę płatniczą i bezpłatne bankomaty krajowe. W przypadku Volkswagen Banku i Konta osobistego e-direct klient musi jednak liczyć się z mniejszą swobodą korzystania z bankomatów. Wypłaty mogą być co prawda darmowe w każdym urządzeniu zlokalizowanym na terenie Polski, ale tylko, jeśli kwota wypłaty to co najmniej 400 zł – w przeciwnym razie Volkswagen Bank naliczy od każdej takiej transakcji 1,50 zł.

Cztery konta znalazły się także na 2. miejscu: Konto Internetowe Alior Banku, Konto Godne Polecenia Banku Zachodniego WBK, Konto Inteligo od marki Inteligo i eKonto standard mBanku. Wciąż są to rachunki, za które banki pobiorą opłaty z tytułu ich prowadzenia. Trzeba jednak w ich przypadku zadbać o to, żeby spełnić warunki bezpłatności karty płatniczej – w przeciwnym razie z konta klienta zniknie co miesiąc 4 zł. Alior Bank i Inteligo zrezygnują z pobrania tej kwoty, jeśli właściciel rachunku dokona w danym okresie rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 100 zł, a Bankowi Zachodniemu WBK i mBankowi wystarczą dowolne wartości transakcji, byle ich liczba nie była mniejsza niż 5 sztuk.

Ranking kont osobistych Bankier.pl - luty 2017

Lp.

Bank

Konto

Prowadzenie

konta

Warunki

zwalniające

Karta

płatnicza

Warunki

zwalniające

1.

Idea Bank

Konto Idealne

otwórz konto»

0,00 zł

-

0,00 zł

-

Nest Bank

Nest Konto

otwórz konto»

0,00 zł

-

0,00 zł

-

Orange Finanse

Konto Osobiste

otwórz konto»

0,00 zł

-

0,00 zł

-

Volkswagen

Bank Polska

Konto osobiste

e-direct

0,00 zł

-

0,00 zł

-

2.

Alior Bank

Konto Internetowe

otwórz konto»

0,00 zł

-

0,00 zł

4,00 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 100 zł/m-c

Bank

Zachodni

WBK

Konto Godne

Polecenia

otwórz konto»

0,00 zł

-

0,00 zł

4,00 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 5 razy/m-c

Inteligo

Konto Inteligo

otwórz konto»

0,00 zł

-

0,00 zł

4,00 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 99,99 zł/m-c

mBank

eKonto standard

otwórz konto»

0,00 zł

-

0,00 zł

4,00 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 5 razy/m-c

3.

BOŚ Bank

EKOkonto bez

Kosztów

0,00 zł

-

0,00 zł

5,00 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 300 zł/m-c

4.

Alior Bank

(część

przejęta z

Banku BPH)

Lubię to! Konto*

0,00 zł

-

0,00 zł

6,00 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 4 razy/m-c

T-Mobile

Usługi

Bankowe

Konto Freemium

otwórz konto»

0,00 zł

-

0,00 zł

6,00 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 200 zł/m-c

5.

Getin Bank

Konto Getin Up

otwórz konto»

0,00 zł

-

0,00 zł

6,99 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 300 zł/m-c

6.

ING Bank Śląski

Konto z Lwem Direct

otwórz konto»

0,00 zł

-

0,00 zł

7,00 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 300 zł/m-c

7.

Deutsche

Bank Polska

dbNET

0,00 zł

-

0,00 zł

8,00 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 500 zł/m-c

8.

Plus Bank

Konto PLUS

0,00 zł

-

0,00 zł

9,00 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 500 zł/m-c

9.

Raiffeisen

Polbank

Wymarzone

Konto Osobiste

otwórz konto»

0,00 zł

-

3,00 zł

-

10.

Toyota Bank

Konto Jedyne

0,00 zł

2,49 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 400 zł/m-c

0,00 zł

0

11.

Bank BPS

iKonto

0,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

12.

Bank Pekao

Eurokonto Mobilne

0,00 zł

5,99 zł, jeśli

suma wpływów

na rachunek nie

przekroczy 500

zł/m-c

0,00 zł

3,99 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 4 razy/m-c

13.

PKO Bank

Polski

PKO Konto za Zero

otwórz konto»

0,00 zł

6,90 zł, jeśli klient

nie skorzysta z

oferty kart

debetowych

0,00 zł

6,90 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 300 zł/m-c

14.

Bank

Millennium

Dobre konto

otwórz konto»

0,00 zł

7,00 zł, jeśli

suma wpływów

na rachunek nie

przekroczy 1000

zł/m-c i nie

dokona się min.

1 transakcji

bezgotówkowej

0,00 zł

4,00 zł, jeśli suma

wpływów na rachunek

nie przekroczy 1000

zł/m-c i nie dokona się

min. 1 transakcji

bezgotówkowej

15.

eurobank

Konto Active

otwórz konto»

0,00 zł

9,00 zł, jeśli

suma wpływów

na rachunek nie

przekroczy 1500

zł/m-c

0,00 zł

4,90 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 400 zł/m-c

16.

Credit

Agricole Bank

Polska

Konto

PROSTOoszczędzające

PLUS

 otwórz konto»

0,00 zł

9,90 zł, jeśli suma

wpływów na

rachunek

nie przekroczy

1500

zł/m-c

0,00 zł

7,90 zł, jeśli suma

wpływów na rachunek

nie przekroczy 1500

zł/m-c i nie zostaną

dokonane transakcje

bezgotówkowe na kwotę

min. 500 zł/m-c

17.

Bank Pocztowy

Bliskie Konto Pocztowe

0,00 zł

10,00 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 300 zł/m-c

0,00 zł

5,00 zł, jeśli nie

zapłacono kartą

min. 300 zł/m-c

18.

Bank BGŻ

BNP Paribas

Konto Praktyczne

otwórz konto»

0,00 zł

10,00 zł, jeśli

suma wpływów

na rachunek

nie przekroczy

1000 zł/m-c

0,00 zł

7,00 zł, jeśli nie zapłacono kartą min. 300 zł/m-c

19.

Citi Handlowy

Citi Priority

otwórz konto»

0,00 zł

25,00 zł, jeśli

suma wpływów

na rachunek nie

przekroczy 5000

zł/m-c i klient

nie posiada

kredytu w banku

0,00 zł -

*oferta rachunków Banku BPH zostanie włączona w ofertę Alior Banku 27 marca 2017 r. Lubię to! Konto zostanie przekształcone w Konto Internetowe Alior Banku

Źródło: Bankier.pl

Ostatnie miejsce podium należy w tym miesiącu do BOŚ Banku i EKOkonta bez Kosztów. Względem poprzedników różni je jedynie kwota warunkowej opłaty za użytkowanie karty płatniczej. Jeśli posiadacz takiego rachunku nie zapłaci w sklepach plastikiem wydanym do rachunku za łączną kwotę przynajmniej 300 zł, BOŚ Bank naliczy opłatę za kartę w wysokości 5 zł. Podniesienie tego progu rekompensuje jednak darmowe korzystanie z bankomatów w całym kraju, czego zabrakło u propozycji z 2. miejsca zestawienia.

W ubiegłym miesiącu razem z BOŚ Bankiem 3. pozycję dzieliło Konto ZawszeDarmowe Banku Pocztowego. W styczniu jednak doszło do zmiany oferty i w jego miejsce uruchomiono dwa inne rachunki. Wiązało się to ze spadkiem Banku Pocztowego z 3. na 17. miejsce rankingu. Rachunek wciąż może być darmowy, ale wprowadzenie dodatkowych warunków zepchnęło je do drugiej części tabeli.

Przy którym koncie klient dostanie darmowe bankomaty?

Miły dodatek w postaci bezpłatnych wypłat z bankomatów krajowych jest dostępny w przypadku 12 rachunków z powyższego zestawienia. Darmowe wypłaty w dowolnym urządzeniu dotyczą także wspomnianego już Volkswagen Banku, ale tylko dla wypłat na kwotę min. 400 zł. Trzy banki postanowiły udostępniać taki „dodatek” odpłatnie. Za 5 zł/m-c można nie przejmować się tym, ile razy i w jakich urządzeniach wypłacono gotówkę w mBanku, Inteligo i Banku Pocztowym.

Opłaty za wypłaty z bankomatów dla kont z rankingu kont osobistych Bankier.pl - styczeń 2017

Bank

Konto

Opłata za wypłatę z bankomatu

Idea Bank

Konto Idealne

otwórz konto»

wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne

Nest Bank

Nest Konto

otwórz konto»

wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne

Orange Finanse

Konto Osobiste

otwórz konto»

wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne

Volkswagen Bank Polska

Konto osobiste e-direct

bezpłatne wypłaty z bankomatów pod warunkiem wypłaty min. 400 zł każdorazowo; inaczej 1,50 zł

Alior Bank

Konto Internetowe

otwórz konto»

bezpłatne bankomaty: Alior Bank, Euronet, PlanetCash; inaczej 3 zł

Bank Zachodni WBK

Konto Godne Polecenia

otwórz konto»

bezpłatne bankomaty: BZ WBK; inaczej 3 proc., min. 5 zł

Inteligo

Konto Inteligo

otwórz konto»

bezpłatne bankomaty: BZ WBK, PKO BP; darmowe wypłaty ze wszystkich 5 zł/m-c

mBank

eKonto standard

otwórz konto»

bezpłatne bankomaty: Euronet, BZ WBK, PlanetCash (pod warunkiem wypłaty kwoty min. 100 zł; darmowe wypłaty ze wszystkich 5 zł/m-c

BOŚ Bank

EKOkonto bez Kosztów

wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne

Alior Bank (część przejęta z Banku BPH)

Lubię to! Konto

wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne

T-Mobile Usługi Bankowe

Konto Freemium

otwórz konto»

wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne

Getin Bank

Konto Getin Up

otwórz konto»

bezpłatne bankomaty: Euronet, PlanetCash; inaczej 3,5 proc., min. 5 zł jeśli nie spełniono warunków bezpłatności konta

ING Bank Śląski

Konto z Lwem Direct

otwórz konto»

bezpłatne bankomaty: ING Bank Śląski, PlanetCash oraz 1 darmowa wypłata z miesiącu z pozostałych; inaczej 2,50 zł

Deutsche Bank Polska

dbNET

bezpłatne bankomaty: Euronet, Deutsche Bank; inaczej 3 zł

Plus Bank

Konto PLUS

wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne

Raiffeisen Polbank

Wymarzone Konto Osobiste

otwórz konto»

wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne

Toyota Bank

Konto Jedyne

3 darmowe wypłaty z dowolnego bankomatu w miesiącu; inaczej 4,50 zł

Bank BPS

iKonto

bezpłatne bankomaty: PlanetCash, Grupa BPS; inaczej 3 proc., min. 6 zł

Bank Pekao

Eurokonto Mobilne

bezpłatne bankomaty: Bank Pekao, 2 darmowe wypłaty z pozostałych miesiącu; inaczej 2%, min. 5 zł

PKO Bank Polski

PKO Konto za Zero

otwórz konto»

bezpłatne bankomaty: PKO BP; inaczej 3 proc., min. 5 zł

Bank Millennium

Dobre konto

otwórz konto»

bezpłatne bankomaty: Bank Millennium; wszystkie wypłaty darmowe jeśli spełniono warunki bezpłatności konta; inaczej 1 zł w bankomatach BZ WBK, PlanetCash i 5 zł w pozostałych

eurobank

Konto Active

otwórz konto»

wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne

Credit Agricole Bank Polska

Konto PROSTOoszczędzające PLUS

 otwórz konto»

wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne

Bank Pocztowy

Bliskie Konto Pocztowe

darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów: 5 zł/m-c, w przeciwnym wypadku 2 zł za każdą wypłatę

Bank BGŻ BNP Paribas

Konto Praktyczne

otwórz konto»

wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne

Citi Handlowy

Citi Priority

otwórz konto»

wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne

Źródło: Bankier.pl

Z kilku sztuk bezprowizyjnych pobrań gotówki w automacie co miesiąc można skorzystać w Banku Pekao (2 darmowe wypłaty) i Toyota Banku (3 darmowe wypłaty). W ING Banku Śląskim oferowana jest z kolei jedna darmowa wypłata.

Mateusz Gawin

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 0 ~Hub32

Volkswagen Bank na pierwszym miejscu? przecież ten bank nie ma nawet apki :D zgodzę się z tym, że orange, idea i nest są na pierwszym - mają dobrą ofertę (chociaż Idea i Nest nie mają apki na windows phone ;/), ale do konta volkswagen banku mam jednak wątpliwości czy jest najlepszym...

! Odpowiedz
3 1 ~ania

polecam konto 360 w Banku Millennium, do konta dodawane jest bezpłatna wizyta lekarza, naprawa sprzętów domowych

! Odpowiedz
0 2 ~posiadaczkonta360

Bezpłatna wizyta lekarza jeśli zapłacisz za pakiet ubezpieczeniowy-nie pisz bzdur.

! Odpowiedz
2 4 ~iks

Czy istnieje możliwość abyście dołączyli do swoich zestawień albo zrobili osobne dla SKOKów? Z czystej ciekawości :)

! Odpowiedz
1 9 ~marcin

Dobre Konto w Banku Millennium? Serio? Przecież głównym kontem Millennium oferowanym klientom jest Konto 360. Dlaczego nie wzięto go do zestawienia, a zamiast niego ujęte zostało konto sprzed 2-3 lat?

! Odpowiedz
1 1 ~posiadaczkonta360

Tu też musisz wydać kartą cokolwiek i mieć wpływ co najmniej 1000 zł miesięcznie inaczej zapłacisz za prowadzenie konta 8 zł i za kartę 4 zł jeśli nie spełnisz łącznie obydwóch tych warunków.Nie jest zatem to konto bezpłatne i dlatego dobrze,że go nie ma w zestawieniu

! Odpowiedz
7 4 ~hermes

a ja posiadam konto Wyższej Jakości w alior banku i tam nie dość że mam wszystko za darmo to jeszcze mam gwarancje że przez 5 lat moje konto i karta oczywiście też będzie za 0 złotych!!!! bankomaty w polsce i na świecie freeee ;))) konto najlepsze!

! Odpowiedz
2 2 ~mhm

I w przeciwieństwie do innych dla pełnej bezpłatności nie trzeba nic kartą wydawać, może leżeć w ogóle nieużywana, co jest ważne, jeśli w sklepach płacimy kartą kredytową (a z bankomatów wygodniej i bezpieczniej wypłacać Blikiem).

Wadą tego konta jest konieczność wpływów miesięcznych w wysokości min. 2500 zł, wydaje się, że to niewiele (około połowa pracujących Polaków tyle zarabia), ale widocznie Bankier zmienia grupę docelową...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 1 ~wyzyskiwany odpowiada ~mhm

2500 tys.to bardzo wiele-ja zapieprzam w Piotrze i Pawle na cały etat i mam tylko 1750 zł

! Odpowiedz
2 4 ~gosc

jak wszyscy, dać konto za free, nałapać miliony jeleni
a potem szczypać po kilkanaście zeta miesięcznie za łep

! Odpowiedz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl