Citi Priority w Citi Handlowym – warunki prowadzenia rachunku

Citi Priority to rachunek w Citi Hadlowym, w którym karta bankowa jest bezwarunkowo bezpłatna. Posiadacz konta może również korzystać ze wszystkich bankomatów na świecie bez prowizji za wypłaty oraz zlecać przelewy za darmo. Citi Priority może przypaść do gustu wymagającym klientom, ponieważ konto pozwala na korzystanie z wielu dodatkowych usług.

Citi Priority w Citi Handlowym – warunki prowadzenia rachunku
Citi Priority w Citi Handlowym – warunki prowadzenia rachunku (materiały dla mediów)


Jak założyć Citi Priority w Citi Handlowym?

Konto osobiste Citi Priority można otworzyć kilkoma sposobami. Do kanałów umożliwiających otwarcie konta należą:

 • wniosek internetowy o Citi Priority, w którym klient jest zobowiązany do podania danych osobowych oraz adresowych, a także informacji o zatrudnieniu. Wniosek internetowy jest również dostępny na portalu Bankier.pl, 
 • infolinia – po wypełnieniu formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, oddzwoni doradca, który przedstawi ofertę i pomoże dopełnić wszystkich formalności, 
 • placówka Citi Handlowego.

Bank prowadzi konto na podstawie umowy indywidualnej lub wspólnej. Klient może posiadać konto z maksymalnie trzema współposiadaczami. Citi Priority nie jest kontem przeznaczonym dla osoby małoletniej, jednak może być ona stroną umowy wspólnej.

W ramach umowy o konto osobiste Citi Priority, klient może otworzyć subkonto walutowe lub konto oszczędnościowe.

Konto Citi Priority – podstawowe opłaty

Citi Priority to rachunek, w którym można znaleźć bezwarunkowo darmową kartę debetową oraz przelewy internetowe za 0 zł. Co więcej, bank umożliwia dokonywanie bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce.  

Citi Priority w Citi Handlowym – podstawowe opłaty

Czynność

Opłata podstawowa/m-c

Warunek obniżenia opłaty

Obniżona opłata/m-c

Obsługa konta

30 zł

Spełnienie jednego z poniższych warunków w danym miesiącu:

- posiadanie średniego salda na wszystkich rachunkach w wysokości min. 30 000 zł,

- dokonanie wpływu na konto w wysokości min. 5 000 zł oraz posiadanie karty kredytowej lub kredytu w banku

0 zł

Użytkowanie karty*

0 zł

-

nie dotyczy

Przelewy internetowe

0 zł

-

nie dotyczy

Bankomaty krajowe

0 zł

-

nie dotyczy

*Dotyczy podstawowej karty do konta.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Bank pobiera opłatę za prowadzenie konta, jednak możliwe jest jej uniknięcie po spełnieniu dodatkowych warunków. Dla klientów, którzy je zrealizują, Citi Priority stanie się darmowym rachunkiem bankowym.

Karta debetowa w koncie Citi Priority

Klienci Citi Handlowego mogą złożyć wniosek o wydanie karty debetowej Citicard, dzięki której będą mogli dokonywać wypłat środków z bankomatów czy płacić bez użycia gotówki.

Innym instrumentem płatniczym jest naklejka zbliżeniowa, którą można umieścić na dowolnym przedmiocie. Produkt ten jest dostępny wyłącznie dla posiadaczy karty w tradycyjnej formie.

Citi Priority w Citi Handlowym – dostępne karty debetowe

Karta

Opłata

Szczegółowe informacje o karcie

Za wydanie

Za obsługę/m-c

MasterCard

0 zł

0 zł

Karta plastikowa. Pozwala na:

transakcje stykowe,

transakcje zbliżeniowe,

transakcje internetowe zabezpieczone kodami 3D-Secure,

wypłatę środków w bankomatach krajowych oraz zagranicznych,

transakcje typu cashback.

Naklejka zbliżeniowa MasterCard

0 zł

0 zł

Karta w postaci naklejki. Pozwala na dokonywanie płatności zbliżeniowych.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Karta plastikowa MasterCard posiada również inne funkcje. Posiadacze subkonta walutowego w EUR lub USD mogą nią dokonywać wpłat oraz wypłat w danej walucie w bankomatach Citi Handlowego, który je obsługuje.

Citi Priority w Citi Handlowym – wypłata środków z konta

Kapitał zgromadzony na koncie można wypłacić nie tylko za pomocą bankomatu. Klienci mogą korzystać również z innych metod, do których należą:

 • bezpłatna wypłata w sklepie (cashback) za pomocą usługi „Płać kartą i wypłacaj”,
 • bezpłatna wypłata w oddziale Citi Handlowego.

Wydaną kartą MasterCard można również dokonywać wypłat poza granicami kraju. Do dyspozycji klienta pozostają:

 • bezpłatne wypłaty i w bankomatach Citi,
 • bezpłatne wypłaty w bankomatach innych banków,
 • wypłaty środków w oddziale Citibank w ramach usługi „Awaryjna wypłata – emergency cash” – opłata zależna od cennika Citibank za granicą.

Usługa pozwalająca na podjęcie gotówki w oddziale Citibank poza terytorium Polski jest dostępna wyłącznie w sytuacji, gdy karta debetowa klienta została skradziona lub zagubiona.

Warto wspomnieć, że klienci, którzy posiadają subkonto walutowe mogą uniknąć kosztów przewalutowania transakcji w sytuacji, kiedy używają karty debetowej. Taka opcja dotyczy płatności lub wypłat dokonywanych w EUR, USD lub GBP.

Citi Priority w Citi Handlowym – pozostałe opłaty

Citi Priority w Citi Handlowym – pozostałe opłaty

Czynność

Opłata

Internetowy przelew natychmiastowy Express Elixir

10 zł

Zlecenie stałe

 • internetowo –  0 zł,
 • telefonicznie lub w oddziale – 1 zł

Polecenie zapłaty

0 zł

Wyciąg elektroniczny

0 zł

Wyciąg papierowy

 • miesięczny - 5 zł*

Wysłanie jednorazowego kodu aktywacyjnego

0 zł

Sprawdzenie salda w bankomacie

 • bankomat własny – 0 zł,
 • bankomat innego banku – 5 zł

*Dotyczy klientów, którzy posiadają dostęp do bankowości elektronicznej banku.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Aplikacja mobilna w Citi Handlowym

Klient banku ma do dyspozycji aplikację na smartfony i tablety Citi Mobile. Do funkcjonalności aplikacji Citi Handlowego należą:

 • sprawdzenie salda posiadanych rachunków, karty kredytowej a także wysokości oszczędności bez konieczności logowania do systemu,
 • podgląd transakcji przeszłych oraz zaplanowanych,
 • zlecanie przelewów własnych, wewnętrznych oraz do odbiorców prowadzących konta w innych bankach,
 • podłączenie posiadanej karty do subkonta walutowego,
 • uruchomienie nowej karty kredytowej,
 • spłata zaciągniętego zadłużenia na karcie kredytowej,
 • rozłożenie zobowiązania na karcie kredytowej na raty,
 • otwieranie oraz likwidacja lokat bankowych,
 • uruchomienie usługi FotoKasa, która pozwoli na szybkie opłacanie rachunków,
 • odszukanie najbliższego oddziału oraz bankomatu Citi Handlowego,
 • sprawdzenie aktualnych kursów walut.

Do aplikacji można się zalogować, korzystając z tego samego loginu i hasła co do tradycyjnego systemu transakcyjnego. Posiadacze telefonów z czytnikiem linii papilarnych mogą weryfikować swoją tożsamość za pomocą odcisku palca.

Konto Citi Priority - promocje 

Citi Priority w Citi Handlowym – promocje

Promocja

Szczegóły

Termin obowiązywania promocji

„Do 400 zł premii z kontem Citi Priority - edycja II”

W ramach promocji nowy klient może otrzymać nagrody o łącznej wartości 400 zł. Pierwsza z nich to bonus w postaci zwrotu na konto a przysługuje on każdemu kto: 

 • wypełnił i przesłał do banku formularz kontaktowy uprawniający do udziału w promocji w okresie trwania promocji, 
 • zawarł umowę o konto do 30 listopada br.,
 • w danym miesiącu kalendarzowym dokonał m.in. jedną transakcję bezgotówkową kartą o wartości łącznej 50 zł.

Premia wynosi 6 proc. zwrotu wartości dokonanych transakcji. Wypłacana jest przez sześć kolejnych miesięcy kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym otwarto konto. Maksymalna wartość nagrody to 50 zł/m-c, czyli w sumie 300 zł. 

Klient, który wypełnił formularz oraz podpisał umowę w wymaganym terminie może również otrzymać kolejną nagrodę o wartości 100 zł. W tym wypadku należy w okresie do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym otwarto rachunek spełnić warunki uprawniające do posiadania darmowego konta, czyli:

 • utrzymać na rachunkach średniomiesięczne saldo w wysokości min. 30 000 zł,

lub

 • otrzymać na ROR wynagrodzenie w łącznej wysokości minimum 5000 zł i posiadać aktywny jeden z produktów kredytowych do ostatniego dnia tego miesiąca. 

Z promocji może skorzystać pierwszych 1000 klientów, którzy wypełnią formularz rejestracyjny.

złożenie wniosku do 31 października 2017 r. 

"Poleć Konto Citi Priority znajomemu - edycja II"

W ramach obowiązującej promocji, posiadacz rachunku w Citi Handlowym ma możliwość otrzymania bonusu za polecanie konta Citi Priority swoim znajomym. Nagroda w wysokości 100 zł wpłynie na konto, jeśli odbiorca rekomendacji spełni kilka warunków we wskazanym w regulaminie czasie. Należy do nich:

 • utrzymanie na posiadanych kontach średniomiesięcznego salda w wysokości co najmniej 30 000 zł LUB posiadanie w banku aktywnego produktu kredytowego i jednoczesne otrzymanie na konto wpływu w łącznej wysokości 5 000 zł,
 • dokonanie min. 2 płatności bezgotówkowych kartą debetową na łączną sumę 300 zł. 

Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1 000 sztuk. Jeden klient może ubiegać się o 5 nagród.

do 31 października 2017 r. 

"Nagroda na powitanie w Citi Priority - edycja IV"

W ramach promocji można otrzymać premię w wysokości 300 zł, po założeniu konta i spełnieniu dwóch wymogów stawianych w regulaminie w okresie: 

 • utrzymanie na koncie średniomiesięcznego salda w wysokości 30 000 zł LUB zasilanie konta wynagrodzeniem w wysokości 5 000 zł oraz posiadanie jednego z produktów kredytowych z oferty banku,
 • dokonanie co najmniej dwóch transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł łącznie w każdym miesiącu, w którym klient stara się o premię. 

Nagroda jest wypłacana w postaci przelewów miesięcznych w wysokości 50 zł. Warunki należy spełnić w okresie do ostatniego dnia 7. miesiąca następującego po miesiącu w którym otwarty został rachunek. Brak zrealizowania warunków otrzymania premii w jednym z kolejnych 6. miesięcy jest równoznaczny z utratą prawa do starania się o nią w kolejnych miesiącach. 

Klient, który zasilił rachunek kwotą 30 000 zł, ma możliwość skorzystania z promocyjnej oferty lokaty 3-miesięcznej.

Oferta dostępna dla klientów, którzy nie posiadali konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego w Citi Handlowym po 30 czerwca 2016 r. Z promocji może skorzystać pierwszych 2 500 klientów, którzy otrzymali pierwszą premię. 

złożenie wniosku do 30 listopada 2017 r.

"Do 700 zł bliżej niż myślisz z kontem Citi Priority"

Nowy klient* może otrzymać bonus w wysokości 700 zł w zamian za otwarcie konta i realizację kilku warunków.

Pełna pula jest do zdobycia w ramach trzech nagród: 

 • pierwsza nagroda to zwrot za płatności bezgotówkowe kartą w wysokości 5 proc. wartości transakcji. Maksymalny bonus miesięczny wynosi z tego tytułu 50 zł. O premię można ubiegać się przez 9 miesięcy.
 • druga nagroda to jednorazowa premia w wysokości 100 zł przyznawana za spełnienie warunków bezpłatności konta (utrzymanie na koncie średniomiesięcznego salda w wysokości 30 000 zł LUB zasilanie konta wynagrodzeniem w wysokości 5 000 zł oraz posiadanie jednego z produktów kredytowych z oferty banku) we wskazanym terminie. 
 • trzecia nagroda to również jednorazowy bonus, który jest przyznawany, jeśli przez 7 wskazanych przez bank miesięcy klient będzie dokonywał co najmniej jednego przelewu z konta oraz utrzyma warunek bezpłatności rachunku (opisany powyzej). Premia wynosi 150 zł. 

Warunkiem podstawowym udziału w promocji jest założenie konta i zalogowanie się przynajmniej raz do aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej (we wskazanym terminie). 

Z oferty skorzystać może wziąć 2 000 pierwszych osób, które prześlą wypełniony formularz promocyjny lub złożą wniosek o konto w trakcie rozmowy z konsultantem. 

złożenie wniosku do 31 stycznia 2018 r. 

*Za nowego klienta uważa się osobę, która po 31 października 2016 r. nie posiadała konta osobistego lub oszczędnościowego w Citi Handlowym. 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl


Citi Priority w Citi Handlowym – usługi dodatkowe

Konto Citi Priority można połączyć z innymi produktami lub usługami banku, dostosowując je do indywidualnych potrzeb: 

 • Lokata terminowa oraz T-Lokata – posiadacze konta Citi Priority mogą otworzyć depozyt z korzystniejszym oprocentowaniem. 
 • Pożyczka gotówkowa na dowolny cel.
 • Doradztwo inwestycyjne - klienci zainteresowani ofertą funduszy inwestycyjnych, mogą skorzystać z usług doradcy, który pomoże w budowie portfela inwestycyjnego.
 • Szeroka oferta kart kredytowych
 • Osobisty opiekun - klientom utrzymującym saldo w wysokości 100 000 zł zostanie przypisany dedykowany doradca.

Citi Priority – zalety i wady

Zalety:

Wady:

 • wysoka opłata miesięczna za obsługę konta,
 • warunki zwalniające z opłaty za prowadzenie konta mogą być zbyt wygórowane dla części klientów,
 • brak możliwości wyboru karty debetowej,
 • brak możliwości dokonywania płatności telefonem. 
Źródło:
Wnioskuj o to konto

Informacje o ofercie

Podstawowe opłaty i prowizje
Prowadzenie rachunku opłata: min. 0 zł, maks. 30 zł
 • 0 zł, jeśli wpływy na rachunek wynoszą min. 5 000 zł/m-c i klient ma dodatkowo produkt kredytowy lub jeśli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach w banku wynosi min. 30 000 zł
Przelew internetowy zewnętrzny 0 zł
Karty
MasterCard® PayPass
Posiadanie 8 zł
Wypłaty z bankomatów krajowych bezpłatne bankomaty krajowe
Wypłaty z bankomatów zagranicznych bezpłatne bankomaty zagraniczne
Funkcjonalności
 • Płatności internetowe
 • Płatności zbliżeniowe
 • Cash back

Sprawdź ofertę kont osobistych

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl