Wymarzone Konto Osobiste w Raiffeisen Polbanku – warunki prowadzenia rachunku

Wymarzone Konto Osobiste to rachunek, który od 2015 roku można znaleźć w ofercie Raiffeisen Polbanku. Prowadzenie rachunku jest bezpłatne, tak samo jak przelewy internetowe. Darmowe mogą być również wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju. Cechą, która wyróżnia konto wśród innych ofert, jest oprocentowanie środków na rachunku.

Wymarzone Konto Osobiste w Raiffeisen Polbanku – warunki prowadzenia rachunku
Wymarzone Konto Osobiste w Raiffeisen Polbanku – warunki prowadzenia rachunku (fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl)

Jak założyć Wymarzone Konto Osobiste?

Wymarzone Konto Osobiste można założyć dwoma kanałami:

 • wypełniając wniosek online na stronie Raiffeisen Polbanku lub klikając baner „Wnioskuj o to konto” bezpośrednio na tej podstronie Bankier.pl,
 • odwiedzając placówkę banku.

W przypadku pierwszej z metod, klient może uruchomić konto wysyłając przelew z wybranego przez siebie banku albo w sposób bardziej tradycyjny, tzn. po podpisaniu umowy dostarczonej przez kuriera. 

Wymarzone Konto Osobiste w Raiffeisen Polbanku – podstawowe opłaty

Prowadzenie rachunku jest darmowe. Klient nie zapłaci również prowizji za jego otwarcie. W przypadku przelewów opłaty wynoszą:

 • 0 zł za przelewy internetowe na rachunki prowadzone w Raiffeisen Polbanku oraz w innych bankach,
 • 0 zł za przelewy telefoniczne na rachunki prowadzone w Raiffeisen Polbanku, 
 • 5 zł za przelewy zlecone w placówce na rachunek w Raiffeisen Polbanku,
 • 5 zł za przelewy telefoniczne na rachunki w innych bankach,
 • 10 zł za przelewy zrealizowane w oddziale na rachunki prowadzone w innych bankach.

Karta debetowa w Wymarzonym Koncie Osobistym

Bank dołącza do konta kartę MasterCard Debit lub Kartę Wymarzoną VISA, jednak klient nie jest zobligowany do podpisywania umowy o jej wydanie. Do konta można zamówić również naklejkę zbliżeniową od MasterCard. 

Wymarzone Konto Osobiste w Raiffeisen Polbanku – dostępne karty debetowe

Karta

Opłata

Szczegółowe informacje o karcie

Za wydanie

Za obsługę/m-c

MasterCard Debit

0 zł

6 zł

Karta w tradycyjnej formie (plastikowa). Umożliwia:

transakcje stykowe,

transakcje zbliżeniowe,

transakcje internetowe,

wypłatę środków w bankomacie (w Polsce i na świecie),

transakcje typu cashback.

Karta Wymarzona VISA

0 zł

3 zł*

Karta w tradycyjnej formie (plastikowa). Umożliwia:

transakcje stykowe,

transakcje zbliżeniowe,

transakcje internetowe,

wypłatę środków w bankomacie (w Polsce i na świecie),

transakcje typu cashback.

Naklejka zbliżeniowa Minikarta Debit

15 zł

0 zł

Karta w postaci naklejki służąca do transakcji zbliżeniowych.

*Brak opłat w przypadku wykonania co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej w danym miesiącu. 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Od niedawna klienci mają również możliwość korzystania z aplikacji na smartfona "Mobilny Portfel", która pozwoli na płacenie telefonem w ramach technologii HCE. Aby z niej korzystać nie trzeba korzystać z usług konkretnej sieci komórkowej - wystarczy telefon z modułem NFC. 

Wymarzone Konto Osobiste – wypłata środków z konta

Raiffeisen Polbank oferuje klientom darmowe bankomaty krajowe w przypadku wyboru karty MasterCard Debit. Posiadacze Karty Wymarzonej VISA zapłacą 6 zł za każdą wypłatę z bankomatu, jeśli nie będzie to maszyna zlokalizowana w placówce banku lub sieci Euronet. W przypadku wypłat poza granicami kraju klient musi przygotować się na naliczenie prowizji w wysokości 3,00 proc. kwoty wypłaty, (nie mniej niż 8 zł). Prowizja za przewalutowanie nie jest pobierana. 

Pierwsza wypłata w miesiącu dokonana w kasie banku jest darmowa. Każda kolejna wypłata została wyceniona przez bank na 0,20 proc. sumy wypłaty. Kwota minimalna tej opłaty wynosi 5 zł, maksymalna 200 zł. 

Wypłaty w kasach innych banków lub instytucji finansowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, są obarczone taką samą prowizją jak wypłaty z bankomatów zagranicznych

Wymarzone Konto Osobiste – pozostałe opłaty

Konto Wymarzone w Raiffeisen Polbanku – najważniejsze pozostałe opłaty

Czynność

Opłata

Realizacja zlecenia stałego

0 zł

Realizacja polecenia zapłaty

0 zł

Wyciąg elektroniczny

0 zł

Wyciąg papierowy dla klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej

5 zł

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Oprocentowanie Wymarzonego Konta Osobistego w Raiffeisen Polbanku 

Wymarzone Konto wyróżnia się wśród oferty konkurencyjnych banków tym, że jest oprocentowane i klient nie musi podejmować żadnych działań, aby jego kapitał się powiększał. Wysokość oprocentowania jest zmienna i zależy od aktualnej wysokości stopy referencyjnej NBP pomnożonej przez wartość wskazaną przez bank dla danego salda na koncie. Obecnie klient może liczyć na oprocentowanie w wysokości:

 • 0,225 proc. dla salda do 10 000 zł,
 • 0,525 proc. dla salda wyższego niż 10 000 zł. 

Rachunek jest oprocentowany do 31 grudnia 2017 r. Po tym terminie środki zostaną objęte stopą procentową wynoszącą 0 proc. 

Aplikacja mobilna Mobilny Bank

Klient ma możliwość jeszcze przed założeniem konta wypróbować aplikację mobilną od Raiffeisen Polbanku, która jest przeznaczona dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Aplikacja mobilna pozwala na:

 • zlecanie przelewów własnych, zewnętrznych i do zdefiniowanych odbiorców,
 • dokonywanie płatności w internecie oraz terminalach za pomocą systemu BLIK, jak również dokonywanie za jego pośrednictwem wypłat z bankomatów, 
 • otwarcie lokaty oraz sprawdzenie szczegółów już posiadanych depozytów,
 • wgląd w historię, saldo i blokady na koncie, 
 • spłacenie karty kredytowej i sprawdzenie szczegółów transakcji na karcie,
 • doładowanie telefonu funkcjonującego w oparciu o kartę prepaid,
 • sprawdzenie informacji o posiadanych pożyczkach i kredytach w banku, 
 • sprawdzenie informacji o posiadanych inwestycjach prowadzonych za pośrednictwem banku.

Klienci, którzy posiadają dostęp do platformy zarządzającej transakcjami walutowymi R-Dealer, mogą zawierać transakcję oraz składać ordery za pomocą aplikacji Mobilny Bank. 

Wymarzone Konto Osobiste - promocje

Wymarzone Konto Osobiste w Raiffeisen Polbanku – promocje

Promocja

Szczegóły

Termin obowiązywania promocji

„ROKuj z nami”

Nowi klienci* mogą otrzymać premię pieniężną w wysokości do 550 zł, jeśli założą Wymarzone Konto Osobiste i spełnią warunki promocji.

Do podstawowych wymogów należą:

 • złożenie wniosku o konto, kartę debetową i dostęp do bankowości internetowej przez specjalny, dedykowany formularz,
 • podpisanie oświadczenia o przystąpieniu do promocji,
 • wyrażenie zgód marketingowych.

Premia składa się z kilku mniejszych bonusów. W ich przypadku również nie obejdzie się bez konieczności zrealizowania dodatkowych wymogów:

 • 50 zł za zrealizowanie akceptowanych transakcji na kwotę 200 zł we wskazanym przez bank terminie,
 • do 300 zł (6 x maks. 50 zł/m-c) za dokonywanie przez sześć kolejnych miesięcy wskazanych przez bank akceptowanych transakcji – premia nalicza się jako zwrot za zrealizowane transakcje w wysokości 3 proc.,
 • 150 zł za zapewnienie wpływu jednorazowego w wysokości min. 2000 zł /m-c przez wskazanych przez bank sześć miesięcy. Źródłem wpływu może być wpłata gotówkowa lub przelew z innego banku,
 • 50 zł za realizowanie przez kolejne cztery miesiące wskazane przez bank transakcji na kwotę 200 zł/m-c.

Do akceptowanych transakcji należą transakcje bezgotówkowe kartą, Blikiem, za pomocą cyfrowego portfela z wyjątkiem m.in. operacji typu e-commerce, quasi cash, transakcji wymienianych na gotówkę, zakładów bukmacherskich.

Liczba otwartych Wymarzonych Kont Osobistych w ramach oferty jest ograniczona i wynosi 7000 sztuk.

złożenie wniosku do 31 października 2018 r. lub wyczerpania puli nagród

*Za nowego klienta uważa się osobę, która nie posiadała po 1 stycznia 2016 r. żadnej umowy z Raiffeisen Polbank.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl


Wymarzone Konto Osobiste – usługi dodatkowe

 • Promocje dla kart płatniczych - korzystając z karty MasterCard Debit klient może być objęty promocjami w programie MasterCard Priceless Specials, który za zbierane punkty oferuje szeroki wybór nagród u swoich partnerów.
 • Kredyt hipoteczny - klienci, którzy posiadają w banku konto osobiste otrzymają korzystniejsze warunki kredytu. 
 • Lokata Mobilna - atrakcyjnie oprocentowany depozyt, który może założyć użytkownik aplikacji mobilnej posiadający konto bankowe w Raiffeisen Polbanku. 
 • Program #korzystaj - posiadacz konta osobistego w Raiffeisen Polbanku może skorzystać z programu, który w zamian za realizowanie okreslonych czynności wynagradza klienta punktami, które można wymienić na nagrody lub vouchery. 

Wymarzone Konto w Raiffeisen Polbanku – zalety i wady

Wymarzone Konto w Raiffeisen Polbanku – zalety i wady

Zalety

Wady

Brak opłaty za prowadzenie konta

Brak możliwości zniesienia opłaty za obsługę karty MasterCard Debit

Bezpłatna Karta Wymarzona VISA

Kosztowne operacje wykonywane w oddziale

Darmowe bankomaty krajowe dla karty MasterCard Debit

Darmowe przelewy internetowe

Oprocentowanie środków na rachunku

Możliwość aktywacji konta przez internet

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Proponowane przez Raiffeisen Polbank konto może przypaść do gustu osobom, które poszukują rachunku prowadzonego na prostych warunkach. Obsługa ROR-u, wszystkie bankomaty w Polsce (dla karty MasterCard Debit) oraz przelewy internetowe są w koncie darmowe. Nie można zapomnieć o oprocentowaniu rachunku, dzięki czemu klient uniknie zakładania kolejnego konta przeznaczonego wyłącznie na gromadzenie oszczędności.

Źródło:
Porównanie kont

Podstawowe informacje

Podstawowe opłaty i prowizje
Prowadzenie rachunku 0 zł
Przelew internetowy zewnętrzny 0 zł
Karty
MasterCard Debit
Posiadanie 6 zł
Wypłaty z bankomatów krajowych bezpłatne bankomaty krajowe
Wypłaty z bankomatów zagranicznych 3%, min. 8 zł
Funkcjonalności
 • Płatności internetowe
 • Płatności zbliżeniowe
 • Cash back
Wymarzona Visa
Posiadanie opłata: min. 0 zł, maks. 3 zł

0 zł, jeśli dokonano co najmniej 1 transakcji bezgotówkowej w miesiącu,
3 zł, jeśli nie dokonano co najmniej 1 transakcji bezgotówkowej w miesiącu

Wypłaty z bankomatów krajowych 6 zł
bezpłatne bankomaty krajowe: Euronet
Wypłaty z bankomatów zagranicznych 3%, min. 8 zł
Funkcjonalności
 • Płatności internetowe
 • Płatności zbliżeniowe
 • Cash back

Sprawdź ofertę kont osobistych

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl